Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday19 January 2019

Monday, 28 October 2013 09:59

Hypocrisie in de 'Vlaamse Beweging' en de non-analyse van VB-personeel

Written by 

 


Naar aanleiding van de publicatie op de webstek van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief kwamen er vele reacties. De ene al wat logischer dan de andere. Dat vele mensen van mening verschillen over het publiceren van bepaalde foto's, zelfs van meer dan tien jaar geleden, is begrijpelijk. Dat mensen soms verveeld zitten met bepaalde foto's, dat kan men ook begrijpen. Wie aan politiek wil doen (en zeker aan partijpolitiek) moet een sterk vel hebben en daar weet ik persoonlijk over mee te spreken.

Het is niet altijd leuk om fascist, neonazi, marginaal of niemendal genoemd te worden en zeker wanneer deze 'argumentatie' niet strookt met de werkelijkheid. Het is nog minder leuk wanneer men je vrije meningsuiting aan banden legt door absurde wetten te stemmen in de Belgische en Eurosovjet-parlementen en je daarmee beboet, gerechtelijk vervolgt of, erger nog, ook nog eens je burgerrechten ontneemt of zelfs je partij verbiedt. Niet met argumenten bestrijdt men in België zijn politieke tegenstanders maar door muilkorfwetten, GAS-boetes en repressie.

Gelukkig ben ik door mijn ouders , groot- en overgrootouders wel wat gewend aan repressie en herkennen we direct de parallellen van het repressie-apparaat dat de Belgische staat hanteert. Wanneer een kleine 'marginale' groep 'pipos' enkele foto's publiceert (wat nog heel wat anders is dan foto's lekken) staat het land in rep en roer en melden de politiek correcte denkers zich met bosjes om commentaar te leveren.

En natuurlijk ook de politiek-correcte denkers uit de Vlaamse Beweging melden zich. U weet wel: de elite van de De Roovers en de Vlaamsgezinden van de 'nationalistische' N-VA, maar natuurlijk ook vele VB-partijmedewerkers, die al jaren goed betaald worden door de Belgische staat voor hun 'actief' zijn en het daardoor ook zoveel beter weten en kunnen. Wat mij steeds weer opvalt, is de hypocrisie van vele van die heren uit de 'Vlaamse Beweging'. Dat is bijwijlen gewoon niet te geloven en dikwijs niet te harden. De details zal ik jullie (voorlopig) dan ook besparen.

Ikzelf ben als militant voor de leeuwen geworpen in een héél ander tijdperk dan dat van vandaag. Naar alle waarschijnlijkheid hadden begrippen als compromisloosheid en rechtlijnigheid toen een andere invulling  dan vandaag, als je de mossel-noch-vis-mentaliteit van de zogezegde 'extreme nationalisten' van vandaag bekijkt. Het lijkt wel een Mexicaans leger, zodanig verward reageren de heren die partijblogs bemannen vandaag. Die verwardheid kan je alleen aantreffen in mentale instellingen voor laagbegaafden. Dat moet dan de opiniemakers van de 'radicale' beweging voorstellen. Het lijkt wel het mietjessyndicaat. En het is natuurlijk verder hoogst merkwaardig dat door het Vlaams Belang betaalde medewerkers openlijk de verdediging van de N-VA op zich nemen in de kwestie van de door ons gepubliceerde kiekjes van Jambon. Nochtans heeft hun baas (Filip Dewinter) het in het verleden een stuk bonter gemaakt dan wij van het N-SA nu door in de Vlaamse Kamer van Volksverlakkers filmopnamen van het bewust feestje te vertonen. Oeps, dat waren ze daar even vergeten. Geen kwade wil natuurlijk, even een geheugenstoornis. Kan iedereen overkomen.

Dat de tijden en de sociaal-economische situatie veranderd zijn, daar moet men mij niet van overtuigen. Maar wat wel gebleven is, dat zijn de historische vijanden van ons volk: de zevenkoppige draak die steeds veranderende gedaanten aanneemt. In het verleden heb ik reeds geschreven dat naar mijn zéér bescheiden mening iedere Vlaams-nationale of volksbewuste militant minstens vier boeken zou moeten lezen in zijn leven om onze volkse en vooral sociale strijd te begrijpen. Dat zijn Jan Coucke en Pieter Goethals van Raf Verhulst, Voortrekkerspad van Cyriel Verschaeve, Wij Verdachten van René Lagrou. Maar het belangrijkste boek(je) dat slechts 47 blz. telt, is het 'pamflet' van Karel Dillen: Wij Marginalen.

Dit zou vele zinloze discussies en ordinaire scheldpartijen tussen 'radicalen' uit de wereld helpen, als men van goede wil zou zijn natuurlijk, waar men mensen Peter De Roover niet van kan verdenken die te hebben. Meneer De Roover, de man waarop ik jaren geleden MOEST stemmen tijdens de algemene vergadering van de Vlaamse Volksbeweging, de schrijver van o.a. De Stomme van Berlaymont ... en Vlaanderen, Staat in Europa (wat hij schreef met zijn boezemvriend Jan Jambon). De man, de intellectueel, die het ons allemaal eens 'diets' zou maken.

Dat ik niet opgegroeid bij de Volksunie Jongeren ben, zal waarschijnlijk voor een groot stuk verklaren waarom ik deze Vlaamse super-'intellectueel ' en zijn kronkels, en vooral zijn windhaangedrag niet kan begrijpen. Want binnen de Volksunie - en zeer zeker nu binnen de N-VA - kennen ze wat van de 'haan' naar de wind zetten. Voor een België met drie zijn, Brussel verkopen, daar naderhand weer moeten over nadenken. Tegen de socialisten zijn, maar ook met hen in de regering samenwerken, dan een keer links afslaan, dan weer rechts de bocht in. Vermoeiend allemaal, je moet een geboren tafelspringer zijn om het te kunnen volgen. Beroepsnationalisme, het is me het circus wel! Verschilt in niks met de rest van het politieke beroepslegioen. Het is wat het is: een triestig schouwspel.

Wat ik van meneer De Roovers uitleg in 'Ter Zake' van vorige week wel heb begrepen is dat hij en zijn boezemvriend Jambon nooit of te nimmer naar een feestje van het Sint-Maartensfonds zouden gaan als hen dat niks opbrengt. Dus niet, zoals ikzelf meermaals gedaan heb, om deze mensen, Oostfronters, te herdenken omdat ze hun hoogste goed veil hadden voor hun volk. Noch om hen te eren voor hun inzet voor een beter vaderland. Neen, Jambon is enkel gegaan om mensen te ronselen voor een betoging tegen het Lambermont-akkoord. De kleine man die de 'vod' mag dragen, weet je wel.

Ook weet Peter De Roover op tv te vertellen - hij die er zelf niet bij was op die SMF-reunie - dat daar véél mensen aanwezig waren die beseffen dat ze destijds FOUT waren. Waarschijnlijk is DAT de reden waarom de N-VA te allen tijde zwijgt over ALGEMENE EN ONVOORWAARDELIJKE AMNESTIE, al was het symbolisch!

DAT is waarschijnlijk ook de reden waarom voor de N-VA de staat België in zijn huidige vorm niet moet gesplitst worden, dat ze zeggen dat de Vlaamse beweging zichzelf maar beter opdoekt en partijprofitariaat de eeuwenoude Vlaamse leeuwenvlag een vod noemt ... maar een foto publiceren waar één van hun kopmannen spreekt met een vod op het spreekgestoelte tijdens een 'FOUT' feestje, dat is dan weer een echte schande. Meer woorden zullen we aan deze 'rimpel in het water' niet meer vuil maken.

Dat een kleine beweging zoals het N-SA het werk moet opknappen waar de heren van het Vlaams Belang niet meer in staat toe zijn (of niet meer willen vanwege overlopersstress), dat zegt genoeg over de 'radicale' beweging en partij. Ze zijn hun eigen geschiedenis en ontstaan vergeten. En wat het Vlaams Blok en vooral de VNP gedaan heeft tegenover de VU, dat veroordelen ze nu bij ons wanneer wij de N-VA aanpakken. Schizofreen, die gasten.

 

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter