Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Saturday, 11 September 2010 18:48

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan

Written by 

Terwijl dit land met een institutionele en financiële crisis heeft af te rekenen, hebben de Vlaams Belang Jongeren de elite met een gedurfde actie uitgedaagd. Met een ongekend revolutionair élan hebben die jongeren zo een  bijdrage geleverd aan de huidige politieke strijd. Omdat er maar een paar mensen op hun zomerse universitaire happening opdaagden, moest er gezocht worden naar een ideologisch middel dat qua bescheidenheid en omvang paste bij de grootte van het gebeuren. Het resultaat sloeg dan ook de beweging met verstomming en ontzag. Het ging namelijk om een simpel, maar geniaal gevonden ideologisch wapen. In de volksmond “GEDROOGDE VARKENSNEUZEN” genoemd. Met dit ideologisch uiterst geniale wapen wil men de verdere islamisering van de grootwarenhuizen (die steeds meer halalproducten verkopen) tegengaan.

Door varkensneuzen in de rekken van halalproducten te leggen wou men de crypto-moslims die de grootwarenhuizen runnen even een lesje in volksopvoeding geven. De jongeren van het VB, die de algemene lichtheid van denken delen met hun topkader, hebben tijdens de les op de zomeruniversiteit ook hun vorm van neo-solidarisme aangescherpt. Tenminste, de versie die zij hanteren. Zo orakelt de voorzitster van de VB-jongeren, Barbara Pas, dat de actie met de varkensneuzen ervoor moet zorgen dat die arme en door de partij gekoesterde moslims niet gemarginaliseerd mogen raken en dat hun integratie niet mag gehinderd worden door het feit dat die brave mensjes bij aparte rekken halalspullen kunnen kopen. Want volgens jeugdleidster en volksvertegenwoordigster Barbara Pas wordt het onderscheid tussen moslims en niet-moslims veel te groot door al die halaltoestanden. De integratie van vreemdelingen moet vlotjes verlopen volgens madame Pas en aparte rekken met halalproducten verstoren die integratie. Als we die redenering volgen, kunnen we best de vrouwen beter integreren in onze samenleving (als dat nog enigszins nodig zou zijn) door Tampax niet langer in aparte rayons te verkopen, maar dicht bij de meer algemene producten te leggen. Idem dito voor luiers, dan kunnen baby’s zich alvast vlugger integreren in het gangbare consumptiepatroon.

De aandrang die VB-mensen schijnen te hebben om integratie en assimilatie van vreemdelingen op een aan waanzin grenzende wijze te uiten doet mij steeds meer vermoeden dat de liberale agenda van de partij erop gericht is om de aanwezige vreemdelingen permanent op ons dak te schuiven. En ze proberen deze liberaalkapitalistische agenda te maskeren door hun leden te verleiden mee te doen aan godsdienstwaanzin. En verder is het bij die luitjes nog niet doorgedrongen dat de warenhuisketens er alle belang bij hebben immigratie te steunen, meer zelfs: om immigratie te bevorderen, omdat ze zo consumptievergroting creëren (wat tot meer omzet en winst leidt). Het zou dus nuttiger zijn om voor die warenhuizen te gaan protesteren tegen het feit dat de distributiesector (zoals alle kapitalistische sectoren in dit land) winst puren uit immigratie en dat een boycot van al hun goederen meer gepast zou zijn. Maar dat zou voor de grote bazen van het VB een beetje te ver gaan. Het patronaat mag niet gestoord worden in het verzilveren van de multicul. Het patronaat is immers de heilige koe van het VB. Vlaams patronaat, braaf patronaat, snap je?

Misschien moet ik zelf eens afzakken naar die zomeruniversiteit om gratis het een en ander toe te lichten in dat verband. Eigenaardiger is de vaststelling van de VB-jongeren dat er een oorzakelijk verband zou bestaan tussen halalproducten en de radicalisering van de islam. Wat bij mij de bezorgdheid doet rijzen over hoe radicaal het er in de Joodse wijken aan toe moet gaan. Niet alleen houden die Joodse mensen er dezelfde “barbaarse toestanden” (de omschrijving is van het VBJ i.v.m. rituele slachtingen) bij het slachten van dieren op na als moslims, maar ze weigeren zich ook aan te passen doordat ze varkensvlees niet halal – sorry – koosjer vinden. Ook het eten van voedsel dat bereid wordt door een niet-Jood mag niet geconsumeerd worden door gelovige Joden. En hun brood eten ze alleen als het gebakken is door een andere Jood. En een koosjere winkel is alleen dan koosjer als er een koosjerheidscertificaat werd afgeleverd door het rabbinaat. Als de theorie van de VBJ klopt dat er een verband is tussen een bepaald soort voedingsproducten consumeren en radicalisme, dan moeten we ons hart vasthouden. Als morgen de mensen die biologisch of vegetarisch eten (zoals de nieuwe vrienden van Dewinter in de Indische diamantgemeenschap) of anderen worden aangetast door het extremisme dat veroorzaakt wordt door die eetgewoonten, dan staan wij aan de vooravond van een revolutie der anders etende massa’s. Dat is nog eens wat anders dan de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd...

Trouwens, wat die sociale strijd voor een vrij Vlaanderen betreft, heeft Dewinter anders dan De Wever een meer uitgesproken strategie voor zijn leden en kiezers. Dewinter zal de onafhankelijkheid van ons land een duwtje in de rug geven dezer dagen door te gaan betogen voor de ambassade van de door de partij nochtans bevoorrechte bondgenoot: de USA. Ze gaan niet betogen tegen de oorlogen die de USA met de hulp van Vlaamse soldaten (en veel Vlaams geld) in islamitische landen uitvecht. Neen, triviale zaken hebben bij het VB geen plaats. Je moet het niet nodeloos ingewikkeld maken. Neen, het VB gaat betogen voor de Amerikaanse ambassade in Brussel, omdat er ergens in New York een moskee wordt gebouwd. Dat er intussen meer dan 20 000 asielzoekers in Brussel rondlopen en hier onze arbeiders komen beconcurreren is nu even niet aan de orde. Als ze dan toch nog eens op straat durven komen, dan hadden ze beter daartegen gedemonstreerd en dan hadden we hen nog een steuntje kunnen geven. Maar neen, de godsdienststrijd gaat voor.

Dat Amerika een multicultureel samenraapsel is waar alle rassen en culturen gedwongen moeten samenleven en dat die Amerikanen dat model wereldwijd promoten door dwang uit te oefenen op staten die niet gediend zijn met die liberaal-democratische manier van leven, is mijnheer Dewinter compleet ontgaan. Hij gaat de republikeinse rechterzijde een steuntje in de rug geven met de anti-moslim-Tea-Party-beweging (tea is dat niet typisch iets voor moslims?). Maar die rechtse neocons waren wel zo slim om op 9/12, een dag na 9/11, de Saoedische prinsen (met in hun gezelschap familie van Bin Laden) met privé-vliegtuigen te evacueren uit de USA, omdat - zo zei Bush later - “ze zo veiliger waren voor het Amerikaanse gerecht”. En dit terwijl er boven de USA een totaal vliegverbod heerste. De belangen die de Amerikaanse elite en de meest extreme wahabitische moslims uit Saoedi-Arabië verenigen zijn dan ook immens. Denkt de VB-achterban die zich voor het karretje van het US-imperialisme laat spannen nu echt dat de Amerikaanse elite een strijd tegen moslims gaat voeren?

Dewinter en zijn ideologen (of beter gezegd) zijn sponsors uit het Beloofde Land hebben zo hun eigen agenda. En een fris oorlogje opstarten, is daar een deel van. Een rooftocht voor Iraanse olie zien die Amerikanen wel zitten. Ze geven tenslotte niet graag 600 miljard aan bewapening uit per jaar om dan dat mooie moordtuig ergens in de woestijn te laten wegrotten. En o ja, de strijd zal ook gevoerd worden tegen de Iraanse spookatoombom natuurlijk. Zoals in Irak, daar zoeken de Amerikanen nog altijd naar massavernietigingswapens. En ja, die zijn er wel degelijk, vooral op Amerikaanse basissen en in Amerikaanse vliegtuigen. Maar het VB ziet in dat alles geen enkel kwaad: wat goed is voor de Amerikaanse elite is goed genoeg voor het soort nationalisme waar die partij voorstaat. En dat de Amerikanen de peetvader van Israël zijn, doet de vreugde op Madou tot waanzinnige proporties aanzwellen. Eindelijk heeft dat soort nationalisten (weliswaar een raar soort, maar bon tot daar) een nieuwe adem gevonden. Ze hebben zich ingeschakeld in de internationale lobby van het zionisme en zijn sponsor Amerika. En eindelijk kunnen ze in de voetsporen van de Joods–Indonesische Wilders treden! Het moet gezegd worden: na bijna 35 jaar Vlaamse strijd in de voetsporen kunnen kruipen van een halve vreemdeling is een verbluffend resultaat. En de agenda van vreemdelingen gaan uitvoeren in eigen land is nog verbluffender. Mijnheer Beliën mag die kerel nu ook al gaan helpen. De ene soort geloofswaanzinnige tegen de andere. Je eigen volk opzetten tegen een wereldreligie ten voordele van een zwerversreligie, je moet er maar op komen! Of moeten we niet eerder concluderen: je moet er maar genoeg voor betaald krijgen?

Maar bij de volkspartij en haar lider maximus staan ze altijd open voor discussie  inzake  ingewikkelde materies over geloof en hoe dat op een juiste manier te belijden valt. Zo heeft een met het VB bevriende studentenbeweging voor een waardig exemplaar gezorgd dat in debat kan gaan met een doorwrochte atheïst als Dewinter om samen geloofsmateries tot op het bot uit te spitten. De gelukkige die de eer  is toebedeeld om in debat  te gaan met Dewinter is dan ook een  klepper van formaat inzake onnozele praat en dito waanvoorstellingen. Je vindt niet vlug twee waardige tegenstrevers op niveau zoals ze nu op de affiche staan. Het komende debat tussen Abu Imran en Filip Dewinter zal dan ook overvloedig aantonen welke lichtheid van bestaan er binnen de volkspartij hedendaags heerst.

Omdat Dewinter van geen hout pijlen meer weet te maken inzake het invullen van enige ideologische koers en omdat de N-VA met het thema (en de kiezers) die voor Vlaamse ontvoogding strijden zijn gaan lopen, zit de partij nu als een snoek in troebel water naar lucht te happen. Dan is een verfrissend debat met een cartoonfiguur met als naam "Vader van de Uitverkorene" (Abu = vader, Imran = uitverkorene) de oplossing. Zeg nu zelf, mocht die paljas zich gewoon Fouad Belkacem noemen (zoals zijn echte naam is), dan zou de lol er toch meteen af zijn. Ik vind het persoonlijk spijtig van Dewinter dat hij voor de gelegenheid ook niet voor een artiestennaam heeft gekozen. Tenslotte is het zo dat als je met iemand in debat gaat, je toegeeft dat die iemand op gelijke hoogte als jezelf staat. Daarom willen Dewinter en zijn acolieten bijvoorbeeld niet in debat met iemand van het N-SA. Ze vinden dat N-SA niet het recht heeft om met de hoogheden van de partij over belangrijke zaken in debat te gaan vanwege in hun ogen te “marginaal”. Maar met Abu Imran is dat even andere koek. Als je die op YouTube bezig hoort, weet je direct dat je hier met een staatsman van uitzonderlijke kwaliteit te doen hebt. En het toeval wil dat Dewinter zich ook ziet als een staatsman met dezelfde specifieke kwaliteiten als Abu. De kans dat Abu betaald wordt door de Staatsveiligheid zoals onlangs nog bleek in Nederland, waar extremistische blogs door de binnenlandse veiligheidsdiensten waren opgezet, is groot. Maar in dit debat mag dat het spel niet bederven. Tenslotte staan beide sprekers dan op gelijke hoogte wat hun betaalmeesters betreft, met name de Belgische staat. In elk geval roep ik iedereen op om dit debat bij te wonen. Je krijgt niet elke dag een gratis optreden van clowns aangeboden. En dat die twee elkaar mogelijks doodmeppen met koranverzen is meegenomen.

Tenslotte zijn er in dit land niet echt grote problemen of zijn er geen dringende overdenkingen van hoe we in onze staat een sociale economie kunnen combineren met een vernieuwde en industrieel slagkrachtige samenleving. Er is ook geen vuiltje aan de lucht wat betreft de 360 miljard staatsschuld die op een mooie dag moet verdeeld worden tussen de deelstaten. Nog onbenulliger is het feit dat er de volgende 4 jaar 25 miljard moet bespaard worden en dat er daarna 30 miljard tekort is voor het betalen van de pensioenen. Welke parlementair heeft daar last van?! De massale instroom van vreemdelingen en de hoogstnoodzakelijke piste voor remigratie … allemaal peanuts. Laat ons de staatsvorming maar overlaten aan de N-VA, VOKA en UNIZO. Tenslotte zijn dat ook de vrienden van het VB en als zij de klus klaren, heeft de partij tijd om met een leeghoofd met een tabbaard aan te gaan lullen over verzen uit de koran. Het VB heeft nooit tijd en goesting om met haar achterban of met stromingen binnen de beweging te discuteren. Dat zou natuurlijk enige intellectuele inspanning vergen van mijnheer Dewinter en konsoorten. En dat is in de wereld waar de ondraaglijke lichtheid van bestaan (en van denken) heerst niet evident.

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter