Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Thursday, 14 November 2013 17:47

Belgische elite versjachert bankaandeel Fortis

Written by 

 

 

 

Vandaag heeft de Belgische elite een nieuwe stunt op haar naam geschreven. De verkoop van 25 % aandelen Fortis die ze bezat in de holding BNP Paribas aan ramsjprijs.

De 10% die de Belgische staat heeft in de moederholding –BPN Paribas- wordt wel aangehouden, niet omdat hier een strategische positie moest worden behouden,  simpelweg omdat er op dit ogenblik geen meerwaarde kon worden gerealiseerd.

De verkoop van de overblijvende 10% in de moederholding BNP-Paribas is dan ook een kwestie van tijd. Hier wordt niet op lange termijn gedacht, door een positie in een in ons land opererende bank aan te houden, maar wordt slaafs de politiek van de EU gevolgd.

De ‘Unie’ wil met name dat onze staatsschuld naar beneden wordt gebracht en de verkoop van Fortis aandelen -die netto 900.000 euro opleveren- zorgt daarvoor. De fictieve (want in realiteit veel hogere) schuldgraad van dit land zakt zo met 0,9 procentpunt.

Het is alsof je jouw huis van de hand doet omdat je benzine voor je wagen zou kunnen kopen.

Want wat we niet te horen –of te lezen- krijgen is hoeveel geld de bank op dit ogenblik in voorraad heeft.

Veel, zo blijkt uit de mededeling van BNP Paribas zelf, want volgens een door hen uitgegeven verklaring zijn ze blij dat ze van de Belgen af zijn. En waarom zijn ze blij? Omdat ze nu kunnen overgaan tot het uitbetalen van dividenden aan hun aandeelhouders, dit acht de bankgroep opportuun omdat ze naar eigen zeggen ‘op een berg liquide cash geld zit’.

Het zou interessant zijn te weten om hoeveel cash het hier gaat, want met een aandeel van 25% dat onze staat in de groep in bezit had zou de uitbetaling van een dividend hoogstwaarschijnlijk meer hebben kunnen opbrengen dan de verkoop. Zeker als op termijn de positie werd aangehouden. De insteek van ongeveer 2,3 miljard die oorspronkelijk werd betaald voor Fortis, en die nu in de totale verkoopprijs van 3.25 miljard terugvloeit naar de staat, zou er dan voor zorgen dat we een strategisch aandeel in de groep aanhielden. De staat heeft die aandelen voor een prikje (3.25 miljard euro) aangekocht destijds.

Waarom is dit belangrijk? Omdat onze staat op deze manier het personeelsbeleid mee had kunnen sturen, waar nu na de aandelenconsolidatie van de groep BNP-Paribas de vrees bestaat dat er massale afdankingen zullen plaatsvinden. Er is al door financiële analisten betoogt dat er teveel grootbanken in ons land actief zijn. Dat zal tot consolidaties en schaalvergroting –fusies- bij bestaande banken leiden. Dat dit steeds gepaard gaat met afdankingen kan toch voor niemand een geheim zijn, het is zelf de bedoeling van 'fusies' om met minder personeel meer werk en winst te realiseren.

De vraag is met hoeveel procentpunt de staatschuld zal stijgen als enkele duizenden bankbedienden straks werkloos zullen worden. De vreugde –van vooral de EU- zal van korte duur zijn wat betreft het kleine inkorten op de staatsschuld nu. Maar voor de EU stelt dat verder geen probleem, dan zullen ze ons wel weer verplichten om nieuwe antisociale maatregelen te treffen.

Ook hebben we op deze manier steeds minder financiële hefbomen zelf in handen, want ook de huidige staatsbank Belfius zal op termijn worden verkocht volgens minister Geens van de "Christelijke Volkspartij", partij van het "rijke" volk was accurater geweest als naam.

 Een onafhankelijke relancepolitiek zal hier dus zo goed als onmogelijk zijn. En vreemde banken zullen ons alleen geld lenen tegen voor hen 'zeer' winstgevende voorwaarden. Dat terwijl die banken in ons land massaal goedkoop spaargeld kunnen en mogen ophalen. Als de winst van de verkoop van Fortis aandelen al ergens vandaan komt, dan is dat zeker van het verlies dat spaarders nu op hun geld incasseren.

Volgens Leterme is met de verkoop van de Fortisaandelen bewezen dat een bankencrisis op een winstgevende zaak kan uitdraaien voor de staat. De slimme vergeet er voor het gemak bij te vertellen dat dit alleen maar mogelijk is als men de spaarder daarbij uitwringt als een natte dweil. De winst die de Belgische staat realiseert bij de verkoop moet dus eerder worden toegeschreven aan het gedeeltelijk onteigenen van spaargeld, met name de rente. Een niet door het parlement gestemde "belastingsverhoging", zo u wil. Die zo voor woekerwinsten bij de banken verzorgt.

Op deze manier worden wij steeds meer uitgeleverd aan buitenlandse belangen en machten en onderdrukt door de eigen elite die daartoe het bevel krijgt van die vreemde machten en belangen.

Het lijkt wel de neokoloniale tijd, met ons land en volk in de rol van betalende en werkende negertjes, voor vreemde meesters, waarbij onze eigen elite de karwats hanteert om ons zo steeds meer ellende te doen slikken.

Onafhankelijke eigen staat, dat zeker, maar dan onafhankelijk van vreemde heren en misbaksels van staten zoals de EU en hun binnenlandse knechten.

"Eigen volk eerst" kan alleen door realiseren "eigen staat eerst".

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter