Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Friday, 22 November 2013 11:18

NSV-colloquium en migratiekenner Paul Collier

Written by 
 
 
Dat veel linkse en progressieve mensen een lui oog hebben, dat wisten we reeds. Ook dat progressieven niet verder kijken dan hun neus lang is, ook dat wisten we al langer dan vandaag. Maar dat ze ook 'intellectueel' aan de luie kant zijn, dat kunnen wij vermoeden wanneer we de linkse misbaksels lezen op blogs zoals die van het AFF en andere doordrammers. Die zijn nog steeds op 'nazi'-spokenjacht, dit 70 jaar na datum van het fenomeen. Vertraagde reactievermogens of een onverwerkte drugsverslaving (of erger) kan hier de oorzaak van zijn.

Zeker als we hun oproepen tot het verbieden van het door de NSV georganiseerde colloquium "Wij zijn de jeugd" lezen. Daar lijkt het er eerder op dat het evenement een horrorshow betreft dat in Leuven een maand te laat voor Halloween (30 november) zal plaatsvinden. Eerder dat dan om een politiek evenement. De haatoproepen tegen dit door de NSV georganiseerde evenement lijken wel geschreven in een collectieve dronkenmansroes, zo maf zijn ze. Gedateerde kletskoek (om van te schrikken dat zo iets nog bestaat!).

De intellectuele luiheid en de stompzinnigheid die uit deze oproepteksten tot het verbieden van het evenement naar voren komen, je waant je in de jaren '30 van vorige eeuw, een periode waar extreem-links in is blijven hangen. Zou het de collaboratie van links met de nazi's in die periode zijn (zie Molotov-Ribbentroppact in 1939-1941, n.v.d.r.) die door deze doordrammerige nonsens moet worden verborgen? Of is het echt aan intellectuele luiheid te wijten dat men op dat afgezaagde 'nazi'-been blijft kauwen? Alleen een hersenscan op medewerkers van bijvoorbeeld het AFF kan hier uitsluitsel brengen, zo vrees ik.

Maar intussen zijn wij niet de enigen die meer dan hun bekomst hebben van dat eeuwige gezaag vanuit linkse hoek, dat 'mensenrechten' door extreem-rechts in gevaar zouden worden gebracht. En dat links 'muren' wil slopen rond mensen en nationalisten ze willen opbouwen. Neen, ook de als progressief bekend staande Oxford-econoom en migratiespecialist Paul Collier is hun gejammer spuugzat. In zijn nieuwste boek Exodus-Immigration and Multiculturalism in the 21 st Century dat begin 2014 op de Belgische markt verschijnt kan men enkele rake opmerkingen lezen van de 'professor' gericht naar zijn linkse 'vrienden'. Vleiend is anders.

Mensen die voor 'open grenzen' pleiten, zijn in mijn ogen redelijk 'geschift', aldus de linkse professor in een interview deze week in het weekblad Knack. 'Want open grenzen zijn nu eenmaal een geschift idee'. Dat zeggen wij al jaren, daar zijn zelfs mijn burgerrechten voor afgenomen. Muren rond Europa bouwen is niet zo onzinnig, klinkt het verder.

En laat nu net die bewering - dat we muren moeten bouwen tegen immigratie - ongetwijfeld door deelnemers worden gedeeld op het ‘colloquium’ in Leuven. En laat deze bewering nu net een van de argumenten zijn waarmee 'links' het colloquium van de NSV wil laten verbieden aan de unief.

Wat rechts wil, is muren tussen mensen bouwen, zo luidt het linkse gekakel tegen het colloquium. Dus hebben ze geen recht op de faciliteiten aan de unief. Ja, wij wisten al dat onze universiteiten – onder invloed van het burgerlijke liberalisme en freudiaans-marxistisch links - tot de meest ‘reactionaire’ bastions zijn gaan behoren in dit land. Aan het universiteitsleven mogen alleen nog degenen deelnemen die zich conformeren aan de liberale multiculturele eenheidsworst. Mensen met 'afwijkende' ideeën worden door de zelfingenomen weldenkenden dan ook geweerd, althans dat probeert men te doen. Niets is zo ‘reactionair’ als de praat van de elite na te wauwelen. Wat links met alle plezier doet...

Nationalisten 'discrimineren' die krak hetzelfde beweren als een linkse prof? Die dan mogelijks nog aan dezelfde universiteit zijn nieuwe boek zal mogen komen voorstellen in de toekomst? Als dat geen overtreding van de wet op ‘racisme’ en ‘discriminatie’ is!

Maar wat dan te denken van de volgende uitspraak van prof Collier, over mensenrechten?

'In naam van de mensenrechten richten wij zo veel menselijk onrecht aan [...] De boodschap die we uitsturen naar immigranten is: als Afrikaan heb je geen enkele kans om Europa binnen te raken, tenzij je er in slaagt voet op een van onze stranden te zetten, dan zal je - vanwege mensenrechten - niks meer overkomen. Ik vind dit complete waanzin.'

Immigratiestop, een 'neonazistisch’ en extreem-rechts dogma? Lees wat een gezonde mens daarover te vertellen heeft. Op de vraag of we dan steeds meer muren rond Europa moeten optrekken zegt Collier:

'Eigenlijk wel, want als we dat niet doen, loopt een land zoals Eritrea compleet leeg. Wie ervoor pleit de muren neer te halen, die kan beter een ferrydienst tussen Noord-Afrika en Europa inleggen, dan kan niemand meer verdrinken. Ik geef je op een blaadje, de ferry's zullen afgeladen vol zitten. Miljoenen mensen zullen komen [...].'

'Het zal niet lang meer duren eerdat - als het niet reeds zo ver is - ons gemeenschappelijk belang geschaad zal raken [...]'

'Vertrouwen -onder de inheemse bevolking-, samenwerking en generositeit zullen onder druk komen te staan en inkrimpen , zelfs verdwijnen [...] Op een bepaald moment zullen we een halt moeten toeroepen aan immigratie, want het huidige systeem van "diversiteit" is een vergissing [...]'

'Het jammere van mensen die de multiculturele samenleving genegen zijn, is dat ze ook voorstanders zijn van "open grenzen" […] Dat zal faliekant aflopen en brengt ons sociale zekerheidssysteem in gevaar [...]"

Tenslotte nog dit: op de vraag aan prof Collier of hij nu met het schrijven van zijn boek tot de 'rechtervleugel'  is gaan aanleunen het volgende:

'Ik behoor niet tot een linker- of rechtervleugel, simpelweg omdat ik geen vleugels heb.'

Dat is ook hoe men het N-SA mag omschrijven, ook wij volgen geen ‘vaste’ lijnen die als 'links’ of ‘rechts’ zijn te definiëren. De oude tegenstellingen zijn door de geschiedenis (en economische ontwikkeling) deels achterhaald. Ze vergen nieuwe analyses. Wij hopen dat een ‘colloquium’ zoals door de NSV georganiseerd een bijdrage tot een dergelijk 'nieuw’ denken mag zijn. En er is niemand die het recht  heeft om jonge mensen te verbieden zoiets binnen een universitaire campus te doen. N-SA steunt alvast elke initiatief in die richting.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter