Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Wednesday, 18 December 2013 18:45

Vlaams Belang vindt Franse wil tot annexatie van Wallonië 'opmerkelijk'

Written by 

 

Dat Vlaams Belang af wil van België is gekend, maar dat het daartoe (in ruil voor Franse steun) Wallonië aan de Fransen willen schenken is nieuw.

Op de weblog van de partij wordt triomfantelijk verkondigd dat het VB de 'uitverkoren' partner van het FN en Marine Le Pen is, met daarnaast de mededeling dat Le Pen ook haar licht heeft laten schijnen op de 'Belgische' situatie. Volgens haar kan men mensen niet in een staat dwingen als ze daar niet bij willen horen. Frankrijk mag het dus schudden, met al die verschillende culturen. Ook verbazend is dat madame Le Pen met dit als basisargument niet ingaat op de eis tot 'autonomie' van de Bretoense Rode Mutsen, nochtans het volk waar haar vader - en zij - toe behoren.

Voor de Fransen van het Front National is het duidelijk: zij willen Wallonië 'annexeren' zoals ooit alles over de 'schreve' werd geannexeerd. Zo zijn we een stuk Vlaanderen kwijtgeraakt, stuk dat vandaag als Noord-Frankrijk bekendstaat, of beter Nord-Pas de Calais met de havenstad Duinkerke. Le Pen mag dan al beweren dat de Walen neven en nichten van haar zijn, wanneer die dan aangetrouwd zijn, is mij een raadsel (naar mijn bescheiden mening niet op de Groeningekouter, want daar hakten die van Luik de kop van Franse ridders af).

Wat wel een feit is, is dat veel Walen Vlaams bloed in zich hebben. Zij zijn niet alleen onze neven en nichten, maar velen zijn broeders/zusters, grootvaders/grootmoeders van Vlaamse afkomst. Dewinter omschrijft het recht van het bloed in verband met volksgenoten graag als ius sanguinis. Wel, waar blijft het recht van die mensen mijnheer de volksgenoot?

Dat een zichzelf ‘nationalistisch’ noemende partij zoals Vlaams Belang (regionalistisch zou gezien haar opstelling een beter omschrijving zijn) zonder enige commentaar chauvinistische praat van een Franse staatsnationalistische machtspolitica overneemt, wil veel zeggen over de stand van zaken bij eerstgenoemden. Dat Le Pen 'rechts' is, is geen argument om klakkeloos in haar chauvinisme mee te gaan (net zomin als andere raakvlakken tussen beide partijen dat zijn). Het gaat hier wel over 'ons' grondgebied, niet om de kleur van een ‘hoofddoek’ of de maat van Louboutin-schoenen voor een of andere Anke .

Er stond niet eens een commentaartje bij het jubelbericht dat Frankrijk Wallonië wou annexeren in het bewuste stuk op de blog. Bijvoorbeeld dat alleen gepraat zou kunnen worden over een ‘eventuele’ verkoop van Wallonië aan Frankrijk als het in ruil daarvoor over Frans-Vlaanderen zou onderhandelen. Neen, er staat alleen dat het een 'opmerkelijk' voorstel van Le Pen betrof. Hoezo opmerkelijk? De Fransen willen dit land al eeuwen binnendoen. Of was 20 jaar bezetting door Napoleon niet genoeg misschien?

Dat Wallonië (vooral dan Luik) al eeuwen bekend staat als 'wapenfabriek' - en als gebied van grondstoffen om ze te maken - is niet vreemd aan de interesse van grote buurlanden, geostrategisch en economisch gezien. Als solidaristen, maar zeker als Dietse beweging – beweging die streeft naar de vorming van een 'Delta-Unie' keuren wij ten zeerste de tactiek om grondgebied te ruilen voor een beperkte regionale autonomie af.

België doen barsten, dat betekent voor ons dat de Belgische elite en haar onwerkbare structuur moet ophouden te bestaan, niet met als argument dat de ‘regio’ te groot en cultureel niet compatibel is, maar eerder dat ze te klein is. Het betekent dat we niet tevreden moeten zijn om 'meester' te spelen op ons kleine erf. Maar dat we deel moeten uitmaken van een unie van landen (en streken) die compatibel met elkaar zijn. Taal is daarbij niet eens een dominante voorwaarde meer.

Wij willen de vorming van een subregionale macht, een macht die zich kan losrukken uit de Europese Sovjetunie. Een macht ook, die grote landen op afstand kan houden als ze onze soevereiniteit zouden bedreigen. Dat kan niet als men zich terugplooit op een ‘regionale’, door Europa gedomineerde ministaat Vlaanderen, en al zeker niet als je daarvoor blijkbaar bereid bent definitief af te zien van Frans-Vlaanderen, waardoor elke ‘regionale’ uitbreiding onmogelijk wordt gemaakt.

Le Pen wil ook dat Straatsburg als EU-hoofdstad fungeert, Brussel wil ze opdoeken. Voor ons als consequente anti-EU-militanten, geen bezwaar, als het niet zo was dat Le Pen, die toch beweert euro-kritisch te zijn, in dezen toch maar de Franse belangen verdedigt. Toch vreemd dat ze Straatsburg als hoofdstad van een EU-staat verkiest wanneer ze tegelijkertijd die unie afwijst en zegt die te willen ontbinden? Wat is het standpunt van het VB, dat Brussel als Vlaamse hoofdstad beschouwt? Zal die partij ook in dit opzicht Frankrijk steunen en zo economische belangen van Vlaanderen schaden?

De onderhandelingen met het Franse FN zijn blijkbaar slordig verlopen. Le Pen zal terecht vinden dat voorzitter Annemans 'un type charmant' is. Als een Vlaming ruggengraatloos is en zonder strategisch doel onderhandelt met Fransen, is die immers al vlug ‘un petit flamand sympa'.

Het Vlaams Belang is een partij op drift en zou met de duivel naar bed gaan om toch maar mandaten en geld binnen te halen. Met het streven naar ‘onafhankelijkheid’ voor Vlaanderen heeft dit alles nog weinig te maken, aangezien de partij niet eens opkomt voor onze Vlaamse 'regionale' belangen, zoals die in Noord-Frankrijk, Brussel en Wallonië. Alleen de belangen van de partij en het partijapparaat tellen blijkbaar nog.

Wij roepen daarom alle 'Dietse' nationalisten op, de weinigen die nog binnen de partij militeren en anderen die niet meer georganiseerd zijn, om niet verder mee te werken aan deze collaboratie met Frankrijk en de uitverkoop van Diets territorium. Ik wil op deze plaats dan nog niet eens herinneren aan het feit wie Joris Van Severen op de gezochtenlijst liet plaatsen en wie verantwoordelijk was voor zijn dood: de Fransen. Dat men daar maar eens aan denkt wanneer men aanzit bij mensen als Le Pen. Mocht men nog enig eergevoel hebben natuurlijk. De champagne zal dan bitter smaken.

Als de groei en het bestaan van het VB afhangen van samenwerking met Franse chauvinisten, mensen die boudweg hun 'imperialistische' bedoelingen op hun partijblog mogen ventileren, zonder commentaar of kritiek, dan is het alarmpeil bereikt. Dat de leiding van het Vlaams Belang daarbij grote goesting heeft om binnen een soort 'Territoire française' te fungeren, moet zij zelf maar weten. Voor geld doen mensen veel. Maar Dietse nationalisten hebben geen zin om voor Vlaamse neger te spelen ten dienste van Franse belangen.

Een Dietse staat zal een Unie zijn waar Vlaanderen en Wallonië deel van uitmaken. Vandaaruit, vanuit de BENELUX, kunnen we een 'regionale' macht worden en anders zullen we een marionettenstaat zijn. We blijven dan knecht van grootmachten zoals Frankrijk, Duitsland of de EU. En het is alleen een 'knechtenvolk' dat zich daarin schikt. Of bewoners van Madou(rodam).

 


 

“België is een kunstmatige staat”

In tegenstelling tot het verleden gaat Le Pen deze keer dieper in op het Belgische vraagstuk en lanceert ze een opmerkelijk voorstel. Zo bepleit ze de aansluiting van Wallonië bij Frankrijk. “Er is een duidelijke link tussen Wallonië en Frankrijk. Ik zou mijn Franse landgenoten voorstellen onze Waalse neven en nichten te verwelkomen.” Dat die link binnen België niet bestaat, blijkt zonneklaar. “België is geen natiestaat. Er zijn ontegenzeggelijk twee delen in België met verschillende culturen, verschillende talen en dat laat zien dat je landen niet op een kunstmatige manier kunt construeren.” 

Bron: 'De EU is de nieuwe Sovjet-Unie'

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter