Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Saturday, 22 February 2014 13:51

Brief aan de kameraden op Maidan

Written by 

  EU-aasgieren dansen op de lijken van volksmensen - als vampiers op bloed - ten bate van de EU-Sovjet.

 


 Als nationalisten moeten we vermijden om ons te mengen in de binnenlandse zaken van onafhankelijke landen en volkeren. Het is  ook niet aan ons om de weg die kameraden in andere landen denken te moeten bewandelen ten dienste van hun volk te bekritiseren of te corrigeren.

Zeker, de opstand in Oekraïne is voor een deel gerechtvaardigd en legitiem, al zeker als men zoals de kameraden van de Right Sector de juiste accenten legt.

De strijd tegen de politieke elites van het geld en de corruptie -dat is ook onze strijd– net zoals de strijd tegen de verloedering van morele waarden dat is.

Strijd om zelfbeschikkingsrecht van volkeren en het recht de door de elites georganiseerde invasie van vreemdelingen tegen te gaan, dat is eveneens een doel dat we met de mensen van de Right Sector delen. We hebben dus veel gemeenschappelijke doelen en idealen met de Oekraïense kameraden, doelen waarvoor het de moeite waard is om te vechten… en te sterven.

In de EU-landen is er op dit ogenblik echter geen basis om deze strijd naar een dergelijke niveau te brengen.

Nog afgezien van de bloedige repressie die de EU-elite hier zou toepassen bij gewelddadig verzet en de antidemocratische maatregelen tegen politici –zie Griekenland- om het wettelijke verzet te breken bij vreedzaam verzet.

Door Duits geld te lenen en massaal geld te drukken wekt de EU de schijn dat er niks aan de hand is, dat de jeugd en de middenklasse veilig is voor sociale en maatschappelijke neergang. De laagste 25 à 30 % van de inkomensklasse - samen met het grootste deel van de gepensioneerden - ligt hier al uitgeteld op de keien, zij zijn buiten strijd gezet.

Kijk naar onze politiek, er zijn geen vertegenwoordigers van deze subklassen in het parlement, evenmin staan er op verkiesbare plaatsen bij -relevante- partijen.

Als men de jeugdwerkloosheid bekijkt zou men de leugen - dat alles dik in orde is  voor jongeren en de middenklasse - vlug kunnen doorprikken, maar de massa verkiest hier de rust van het kerkhof en zwijgt.

Dat er in landen als Oekraïne mensen hun leven opofferen in de strijd voor een politiek van en voor het volk is dan ook hoopvol voor de toekomst hier, de elite pookt de strijd buiten de grenzen van de Unie aan en denkt dat er geen besmettingsgevaar in eigen regio mogelijk is. Dit zou wel eens dik kunnen tegenvallen, er zijn genoeg brandgevaarlijke plaatsen binnen de EU die  naar het voorbeeld van Oekraïne, waar de EU elite geweld legitiem verklaart, het gebruik van geweld wel eens zelf zouden willen uitproberen.

Marx zei het reeds: de elite weeft het eigen koord waarmee ze gehangen zal worden.

 Maar elk land, elk volk, elke strijd, heeft zijn specifieke eigenschappen en strategieën, en die zijn eigen aan de omstandigheden in deze landen.

Zo moeten we ook de steun - die nationalisten in Kiev proberen te krijgen van de bonzen van de EU-Sovjet - zien. Het is vanuit hun standpunt begrijpelijk en verdedigbaar als strategie, minder als ideologische en reële politieke optie op langere termijn. Die strategie zal op termijn zelfs contraproductief blijken.

Want als men als nationaalrevolutionair hoopt -denkt- dat de EU de doelstellingen van de nationale strijd genegen is, dan vergist men zich, het tegendeel is waar. De EU staat diametraal tegenover de eisen en doelstellingen van bewegingen zoals die van de Right Sector in Oekraïne.

De alliantie kan dan ook maar tijdelijk zijn, ze is bovendien gevaarlijk voor de eenheid van het land en voor het bestaan van de nationale beweging zelf.

Als aasgieren zoals de ultraliberaal Verhofstadt op een podium in Kiev - waar het bloed van de strijders nog niet was opgedroogd - deze strijd komt bejubelen en zelfs komt aanporen, dan is het uitkijken geblazen. De burgerij bedient zich altijd van het bloed van het volk om haar eigen aspiraties te kunnen waarmaken.

Als mensen als Verhofstadt - die in eigen land elk verzet tegen de crisis of tegen immigratie, of strijd voor een morele maatschappelijke orde afdoet als fascistisch en kapittelt als bekrompen nationalisme, dan moet men opletten.

Het getuigt hier van een ongelooflijk walgelijke poging van een politieke smeerlap –die voor zichzelf een post als  EU-commissaris wil bemachtigen – dat hij een bloedige strijd ophemelt en zelfs aanwakkert.

"Ik ben fier op jullie, de EU dankt jullie voor deze opstand ten voordele van de Europese gedachte", zo zei de gier van het establishment en het grootkapitaal Verhofstadt in Kiev.

Terwijl de doden niet eens begraven en het bloed nog nat was, slurpte deze lijkenpikker van genot, het is voor hem eens iets anders dan champagne te zitten slurpen in de drek van de EU-salons.

Het is niet zijn bloed, en de prijs wordt niet door hem betaald.

Die wordt betaald door het gewone volk van Oekraïne en de kameraden van de Right Sector die zo -objectief gezien- hun kameraden offeren aan de machtswellust van Europese politieke nullen die eigenbelang als hoofddoel hebben.

En wij willen de Oekraïense kameraden dan toch waarschuwen wanneer ze teveel vertrouwen blijven hebben in dat soort van EU-profitariaat.

Zij zullen de eersten zijn om jullie de keel over te laten snijden wanneer de Oekraïense pro-Europese elite en de EU-Sovjet zijn zin heeft gekregen in jullie land.

Dan zullen jullie in de weg staan van het grote geld en het imperialisme van de Europese Unie.

Wij groeten jullie doden, laat ze niet voor niets gestorven zijn.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter