Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Tuesday, 01 April 2014 18:01

Vrije formulering van partijprogramma's zijn voortaan nutteloos, de elite beslist wat kan

Written by 

Hopelijk is dit een aprilgrap, anders krijgen we dit in de toekomst. 

 

De partijprogramma’s zullen voortaan door het planbureau op hun haalbaarheid worden afgetoetst, slaagt een partijprogramma niet in de test dan zal de elite -dat het de staatsapparaat in handen heeft en dus ook het planbureau- dat programma verwerpen of aanpassingen voorstellen.

Dit is een volledige inkapseling van partijen en hun partij- en verkiezingsprogrammas in de belangen van de huidige staat en de machtselites.

Dit is ook de volledige verstaatsing van de bestaande partijen, in feite behelst dit voorstel de afschaffing van het recht op de vrije ontwikkeling van een ideologisch programma dat te ver af zou wijken van wat de huidige belangengroepen voorstaan.

Het bestendigt de status quo van de huidige belangengroepen en machtselites, en van ons economisch bestel op zich.

Dit is met andere woorden het einde van de vrije ontwikkeling van politieke ideeën en de wil die om te zetten in beleid dat niet strookt of spoort met de belangen van de machtskaste.

Op deze manier kunnen de bestaande partijen elke verantwoordelijkheid van zich afschuiven, zij willen wel verandering of sociale correctie, zullen ze beweren, maar het planbureau zag dat niet zitten. Niet onze schuld, wij kunnen niks doen, zal hun verklaring dan zijn. Mooi de handjes in onschuld gewassen.

Als het planbureau zegt dat we meer immigratie nodig hebben, tja dan vervalt ons programma dat juist voor een vermindering pleit.

Niet onze schuld.

We kunnen dus best de partijen afschaffen en boekhouderskantoren aan de verkiezingen laten deelnemen, dat zou vanuit het gezichtspunt van de elite ook veel efficiënter zijn.

Nu al worden ministers onverkozen in regeringen gedropt, als boekhouders van het regime.

De politiek en de democratie waren reeds verworden tot rekenmachines zonder enig perspectief op een nieuw economisch paradigma - een maatschappij die bijvoorbeeld afwijkt van de gangbare groeimodus van de economie of leenkapitaal, de afhankelijkheid van de markt, of van banken die in privéhanden zijn.

Partijen zijn zo tot dure boekhouders verworden, zonder visie op vernieuwing en zonder durf om andere wegen in te slaan.

Met deze wet wordt de handelswijze van de politiek en politieke partijen bestendigd en zelf wettelijk vastgelegd.

Dat heeft ook als doel om zo de richtlijnen van Europa aan de bevolking op te leggen met als argument dat het ’onafhankelijke planbureau' er niet mee instemt dat een partij buiten deze normen voorstellen doet.

De elite kan dan claimen dat het niet de EU is maar het eigen planbureau (dat in werkelijkheid de richlijnen van de EU terzake volgt) dat sommige partijprogrammas afwijst.

Op deze manier is ook de vrijheid van vereniging in gevaar, de staat kan een door partijleden opgesteld programma gewoon van tafel vegen, waar is dan nog de vrijheid van burgers om ideeën voor te stellen via een partij? Vrijheid van vereniging die niet tot vrijheid van handelen leidt is onzin.

Partijen moeten hun voorstellen niet aan een staatsorgaan voorleggen, maar aan het volk.

Maar met dit voorste l- het goedkeuren van partijprogrammas en verkiezingsprogrammas door een staatsorgaan - worden verkiezingen nog meer ondemocratisch en nutteloos dan ze al waren.

Niet stemmen is dus het enige dat men kan doen, als afwijzing van een systeem van staatsparticratie en nepdemocratie.

-------------------------------------------------------------------------

Planbureau gaat verkiezingsprogramma’s doorlichten

Politieke partijen zullen hun verkiezingsprogramma’s verplicht moeten laten doorlichten door het Planbureau. Dat is in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken beslist. De kiezer moet zo beter geïnformeerd worden.

Meer: De Standaard

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter