Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Sunday, 06 April 2014 17:49

Identiteit inruilen voor multi-transnationale uniformiteit van een Eurosovjet kan alleen voorkomen worden door niet op EU-kandidaten te stemmen

Written by 

 

 

 

 

Ik zie voor mij een massa van in alle opzichten gelijke mensen die rusteloos onbeduidende en banale genoegens najagen, die in zichzelf zijn gekeerd, die zich louter op hun gezin en een handvol kennissen richten en die zich van het bestaan van andere mensen nauwelijks bewust zijn, die nog slechts op zichzelf en voor zichzelf leven.

Boven deze geïndividualiseerde massa troont een bevoogdend machtsapparaat dat over wel en wee waakt, dat in alles voorziet en alles regelt, maar dat de mensen in een staat van onmondigheid houdt.

Het garandeert de burgers een veilig en welverzorgd bestaan, maar staat erop zelf uit te maken wat goed is voor hen. Zo zullen de mensen steeds minder gebruikmaken van hun eigen oordeelskracht: de individuele wilskracht zal zich op een steeds beperkter terrein laten terugdringen.

De overheid zal de samenleving in een net spannen van ingewikkelde, gedetailleerde en eenvormige verordeningen waardoor zelf de meest originele en wilskrachtige geesten zullen worden gelijkgeschakeld.

Men zal mensen tot niets dwingen ,maar men zal zoveel belemmeringen aan de persoonlijk activiteiten opleggen, dat uiteindelijk elk initiatief uitdooft.Dit zonder op enigerlei wijze tiranniek te moeten optreden, worden mensen monddood en willoos.

Deze natie zal bestaan uit een kudde angstige vlijtige schapen met een overheid als zorgzame herder.

De Tocqueville/ Over democratie

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter