Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Monday, 07 April 2014 11:43

Gesprek tussen Bear Grills en Dewinter: eigen volk aan de dop wanneer vreemdelingen zich maar assimileren

Written by 

 

 

Dewinter tegen knuffelmarokkaan, ik vindt u een toffe gast

 

In het aangekondigde 'gesprek' met een aangepaste Marokkaan en Dewinter van het VB was laatste vol lof over immigranten die zich hebben aanpast aan onze 'cultuur' en voor zij die hier werken en zich hebben geïntegreerd.

Het gesprek tussen Dewinter en zijn ‘aangepaste‘ Marokkaan leek op een gesprek van een werkgever die immigranten als ‘aangepaste’ werkkrachten wil overtuigen zich hier blijvend te nestelen en zo zelf het systeem nog uit te breiden.

Iets wat doorgaans alleen liberale en pro-transnationale politici, of Vlaams-nationalisten die zich geen bal aantreken van economische politiek –zoals Dewinter- graag doen.

Volgens Dewinter zou het afschaffen van sluiers voor islamitische vrouwen - en het spreken van de Vlaamse taal - het probleem van immigratie zo hebben opgelost.

We zijn geen concurrenten van elkaar, volgens Dewinter, als je maar varkensvlees zou eten, je vrouwen in bikini laat rondlopen, bier zou zuipen of het bidden tijdens werkuren laat.

Dat laatste kan hij beter zeggen tegen de eigen ‘gebedsgroep’ in het parlement, gebedsgroep bevolkt door partijleden van hem, daar bidden ze ook tijdens de werkuren. Dewinter noemt deze praktijken achterlijk, moet je niet vragen wat hij over zijn eigen achterban denkt, ook over wat hij denkt over de christelijke aanhang binnen zijn eigen partij die zo schizofreen is om binnnen die partij te blijven militeren.

Ook het eten van niet-halal voedsel -met name het niet eten van varkensvlees - is een grote zorg van Dewinter dewelke de problemen die zich stellen door massa-immigratie in een wip wegwerken.

Simple comme bonjour, dat kan nog dienen voor de Brusselcampagne van die partij.

Geen problemen meer met een tekort aan scholen in het algemeen of het teveel aan concentratiescholen, geen problemen meer met een tekort aan sociale woningen -waar onze eigen mensen uit weggedrukt worden- geen problemen meer met een tekort aan werkgelegenheid -waar non-discriminatie onze eigen jeugd en ouderen wegdrukken van de beschikbare arbeidsplaatsen- geen problemen meer met het betaalbaar houden van gezondheidszorg of het aanhouden van studieplaatsen- waar de influx aan immigranten aan de uniefs onze eigen lagere sociale klasse –zelfs de lagere middenklasse langzaam maar zeker wegdrukt, geen probleem meer met het oprukken van deze vreemde elite in de politiek en de media - waar ze langzaam een cultuuromwenteling doorvoeren - cultuuromwenteling die veel gevaarlijker is dan de islamisering op zich. Of juist daardoor het fenomeen zal versterken doordat deze elite van vreemdelingen het zal vermengen met nog meer en grotere sociale eisen voor hun groep, door een islamitische politiek project met name.

Geen problemen meer met de huizenprijzen voor de eigen mensen, die door een steeds sterker aangroeiende groep van vreemde kopers vanuit de middenklasse - die zich meer en meer een huis kunnen veroorloven - blijven stijgen.

Geen problemen ook van criminaliteit onder vreemdelingen, laat ze alcohol zuipen en varkensvlees eten en die gasten worden  brave biggetjes, dat niemand daar eerder aan had gedacht.

Geen probleem meer met de (on)betaalbaarheid van de pensioenen - terwijl iedere 'geïnformeerde’ weet dat die tegen 2035-2040 de pan uit zullen uitzwingen, niet toevallige wanneer veel mensen met migrantenachtergrond op pensioen zullen gaan.

Zij hebben niet genoeg bijgedragen aan het systeem, maar zullen - door non-discriminatie maatregelen en de eigen politieke elite - wel pensioenen ontvangen.

 

De banalisering van het immigratiefenomeen door figuren als Dewinter dient in feite een vorm van ‘normalisering‘ die het liberale transnationale systeem voor ogen heeft met de influx van vreemdelingen.

Dat komt de elite ook goed uit, want het gehele Europese project staat of valt met de volledige vrijheid van handel -maar meer nog met de volledige vrijheid van migratie en immigratie vanuit het Europese binnen- en buitenland.

Het idee daarachter is dat men terug een maakindustrie op grote schaal kan opzetten binnen de EU, en men daarvoor –om lonen en inflatie onder controle te houden- massaal beroep moet blijven doen op immigratie.

Wat is het antwoord van het VB op deze volgende immigratietsunami, men zal hier niet meer kunnen afkomen met het benoemen van het probleem van een islam en het niet aangepast zijn aan onze normen van deze godsdienst om daar tegen te strijden. De interne EU-immigratie zal weinig of niks van doen hebben met andere culturen of zelf met een andere religie. En wat de buiteneuropese immigratie betreft, stelt de elite dezelfde voorwaarden aan immigranten als Dewinter doet - assimilatie - maar dit dient niet het tegengaan van deze immigratie, integendeel zelf.

Immigratie moet als een economisch fenomeen worden gezien, vastgehaakt aan de ‘vrije markt’ en aan het kapitalisme zoals we dat vandaag kennen en dat in feite de overheersende ‘cultuur’ weerspiegelt - die van onze elite.

De banalisering van deze ‘cultuur’ door iedereen te dwingen ze te volgen - wat Dewinter doet door de eenheidscultuur van de huidige elite naar voor te schuiven – is zich inpassen en inschakelen in de agenda van deze elite en haar economische doelstellingen.

Er is niks anti-establishment of nationalistisch aan, aan het zich confirmeren met de logica die door grootkapitaal en transnationale elite worden verdedigd. Het is het slaafs volgen van die agenda.

Ook –en vooral de elite- willen aangepaste vreemdelingen die zich inpassen in een cultuur van consumptie, en hersenloze inzet binnen het bestaande productieapparaat en dienstensector, iets wat we kunnen missen als kiespijn omdat het de modernisering van onze economie en dienstesector in de weg staat.

Dat zijn argumenten tegen immigratie, niet het feit of iemand halal eet of een hoofddoek draagt, deze zaken zijn alleen maar de nare gevolgen van immigratie, ze zijn niet de oorzaak. Ze wegwerken geeft je mischien een comfortabel gevoel dat je mening er toe doet, maar het is een schijnoverwinning. Mocht je er al in slagen grote -gelovige- groepen van mensen zo ver te krijgen dat ze hun eigen cultuur afzweren. Iets waar ik totaal niet in geloof en zelfs niet wenselijk vind omdat het tijdverlies is in de strijd tegen immigratie en kapitalisme.

Door strijd tegen symbolen te voeren - maar niet tegen de organisatoren van immigratie, de elite, laat je die laatste rustig haar gang gaan.

En de immigranten zelf hebben er geen last van, zij organiseren zich verder en nemen de zaak in vele gevallen over.

En of ze dan aangepast zijn - of niet - dat maakt niks uit,  voor Dewinter van het VB wel, wat bewijst dat hij pro-immigratie is. Hij is zoals een 'andersglobalist', die hebben ook de illusie dat globalisme kan tegengegaan worden door het 'anders' te maken, alleen wordt dat ding niet anders, het lijkt alleen zo, het ding zelf blijft wat het is. Dat is hetzelfde met immigratie, aangepast of niet het is wat het is met alle nadelige gevolgen voor het eigen volk.

Resultaat van dit alles?

Het eigen volk zal naar de dop, het andere volk hogerop.

En zoals het kopstuk van het Vlaams Belang - Dewinter - in het gesprek met zijn knuffel Marokkaan zegt:

Ik heb daar respect voor.

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter