Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Thursday, 10 April 2014 16:25

Als België het slechtste project van Europa is, dan is de E.U de grootste ramp voor de bewoners van dat land

Written by 
 
 
 

 

N-VA en Bart De Wever vinden dat België het slechtste project van Europa is: maar dat de EU het slechtste project ooit voor de Belgen is, daar zwijgen ze over

 

Een van de redenen waarom Vlaams- nationalisten vandaag af willen van Wallonië ligt in het feit dat er miljarden aan transfers  van Vlaanderen naar deze regio gaan , zo beweren ze althans.

 De Wever en andere Vlaams-nationalisten vinden  dat de ongeveer 5 miljard euro die we aan onze Waalse landgenoten via die transfers geven een ondraaglijke gedachte is, het stremt de Vlaamse economie en welvaart is hun redenering.

 

Dat er  terugverdieneffecten zijn ( hogere consumptie waardoor er een hoger BBP ontstaat- dat op zijn beurt de hoogte aan intrest op leningen onder controle houdt bijvoorbeeld ).Dergelijke zaken worden niet in rekening gebracht ,ook het feit dat Wallonië potentie heeft als pool voor economisch groei- ( bijvoorbeeld een overschot aan ruimte voor nieuwe bedrijven en landbouw) -waar wij in de toekomst van kunnen meegenieten wanneer we nieuwsoortige bedrijven aantrekken evenmin.De arbeidsreserve die daar zit ( nu zal de elite nog meer immigratie organiseren) al evenmin.

Lebensraum , elk volk heeft er voor gevochten, Vlaams-nationalisten willen het wegwerpen.

 Wat een contrast met de lankmoedigheid en het begrip voor de transfers die naar de Europese Unie worden versast ,daar hoor je  N-VA en consoorten niet over emmeren, dat vinden Vlaams- nationalisten wel OK .Ja ze bekijken het wel kritisch zeggen ze ,maar waar juist die kritiek op slaat is iets minder duidelijk.

Deze transfer bedragen nochtans -volgens recente studie ’s van de Leuvense universiteit - er zijn geen echte cijfers van de overheid bekend- ongeveer 5 tot 6  miljard euro op jaarbasis.

 De terugverdieneffecten liggen vooral in de belastingen op lonen van EU personeel en op hun consumptie in Brussel en de rest van het land.

 De extra kosten -voor bijvoorbeeld politie en infrastructuur voor dat EU personeel- moeten daar echter nog in mindering worden gebracht, er is geen kat in dit land die weet hoeveel dat kost, ook niet hoeveel de terugverdieneffecten opbrengen trouwens.

 Dat veel Brusselaars - en zij die naar de Vlaamse rand verhuizen of er hun roots hebben de meerkosten voor de E.U aanhorigheid cash betalen,dat is dan weer wel bewezen , de torenhoge huizenprijzen tonen dat aan, een gevolg van de vraag naar huizen door de rijke E.U elite die de gewone burgers van de huizenmarkt daar verdringt door de prijzen omhoog te stuwen.

De –rechtstreekse - transfers naar de Europese Unie bedragen dus per Belg 520 euro, ter vergelijking, een Bulgaar betaald 80 euro aan Europa ( 6 keer  minder dan wij) maar zij krijgen dat allemaal via Europese subsidies terug, zij zijn netto-ontvangers.

 Ook de financiële en materiele transfers van de autochtone bevolking naar inwijkelingen -immigranten, moet in de miljarden lopen, er worden echter- om politiek correcte redenen -wat een eufemisme voor doofpot mag genoemd, maar ook om het anti-immigratiedebat geen voedsel te geven- geen op etnische basis gebaseerde cijfers bijgehouden.

 Wat de kostenberekening van immigratie onmogelijk maakt, het is dan ook komisch dat partijen hun verkiezingsprogramma door het planbureau zullen moeten laten nazien in de toekomst om zo de financiële haalbaarheid ervan na te gaan, maar dat  integratieprogramma’s -die alle partijen hebben- door een gebrek aan cijfers nooit zullen kunnen worden getoetst aan de financiële haalbaarheid ervan.

Dat is geen toeval dat is moedwil.

 Er is dus niemand die bij benadering weet hoeveel geld we aan immigranten of mensen van vreemde komaf geven.Deze transfers van rijkdom en nationaal volksbezit –opgebouwd door decennia lange arbeid van het eigen volk werd dus nooit geïnventariseerd , maar gaan wel onverminderd voort.

 We horen hier echter geen negatieve commentaar -over deze transfers vanuit de N-VA , wat ze wel doen is pleiten om besparingen op te leggen in de sociale sector voor... alle mensen.

 Ze beseffen dus wel degelijk dat die transfers enorm zijn, maar verkiezen ons daarvoor dubbel te laten betalen , zonder kritiek te leveren over het feit dat deze tekorten door de immigratiepolitiek van de Vlaams-Belgische elite werden veroorzaakt ,elite waar zij de woordvoerders van zijn- of na de verkiezingen de ambitie hebben het te worden.

 

Op deze manier betalen wij twee keer ,de ene keer doordat geld van ons aan vreemdelingen wordt gegeven , een tweede keer doordat ons geld wordt ontzegt door op sociale uitkeringen te besparen en zelf een derde keer omdat men de belastingen daardoor hoog moet houden om de  hoge kost van immigratie te kunnen blijven opvangen.

 Wij betalen dus dubbel en driedubbel, daarom dat het planbureau liever de handen van deze wurgtransfers houdt bij de berekening van partijprogramma’s.

 Maar geen probleem voor de N-VA en andere Vlaams nationalisten, zij willen nog meer immigratie, beter van kwaliteit- zo zeggen ze (alsof het om de invoer van vee gaat) maar niettemin zal deze immigratie evengoed gepaard gaan met transfers van middelen van het eigen volk naar vreemden.

 Want zelf als iemand hier werkt en belastingen betaald, dat zal nooit de kosten van de sociale voorzieningen dekken, huisvesting, school voor de kinderen, ziekenzorg, mobiliteit.

 De kostendekking is een verhaal van decennialange bijdrage aan onze maatschappij door onze voorouders, het maakt dan ook deel uit van de erfenis van onze voorouders

 Het feit dat Vlaams-nationalisten zwijgen over transfers naar de E.U en naar inwijkelingen ,maar wel klagen dat onze Waalse landgenoten geld krijgen is dus niet gespeend van enige perversie

 Het feit dat men Walen niet beschouwt als landgenoten –de reden dat men klaagt over transfers naar hen- is echter allesbehalve in ons eigen belang .

 Tenzij men een kolonie- of protectoraat van de E.U wil zijn/worden natuurlijk, iets wat de N-VA en nationalisten die zich niet van de E.U distantiëren objectief van plan zijn te doen.

 Als ik echter moet kiezen tussen geld geven aan Grieken, Bulgaren, Roemeense Roma en andere Europese volkeren of geld geven aan onze Waalse landgenoten dan weet ik het wel.

 Voor hen die de argumentatie hanteren dat men dat niet wil doen- omdat men een vijand van België is, de vraag ,waarom blijven jullie zich zo op België fixeren.

 België is een aflopend verhaal, het wordt/is opgeslokt door de E.U.

 Maar als we onszelf uit die muil van de transnationale draak die de E.U is willen redden, met andere woorden ,wanneer men een nationalist is, dan moet men de onafhankelijkheid uit deze Europese Unie nastreven, niet het weggeven van Wallonië plannen.

 En neen, wij moeten niet klein denken en ons terugplooien op een mini regio , wij moeten ons integendeel verenigen met landen en steden die ons een economisch-culturele maar vooral compatibele en meer coherente -samenleving  en economie kunnen garanderen die spoort met de onze.

 Wij moeten gaan voor de oprichting van een echte Delta unie, de BENELUX- maar dan aangevuld met grote steden uit Duitsland en Frankrijk die dezelfde belangen hebben als ons en die weg willen uit de superstaat waar zij nu in opgesloten zijn.

En daarom geef ik liever geld aan Wallonië dan aan de E.U, om nog maar te zwijgen van geld transfereren  naar immigratie gerelateerde inburgeringsprojecten .

Wallonië behoort tot ons erfgoed en is belangrijk voor onze invloedsfeer in de regio.

Vlaams denken is dan ook Diets denken, weg van het knechtschap binnen de E.U weg van de Belgische elite die zich aan deze E.U heeft verkocht.

 

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter