Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Tuesday, 15 April 2014 18:23

Wij hebben niks te winnen bij een conflict met Rusland

Written by 
 

 

 

Volgens Oswald Spengler -Der Untergang des Abendlandes – heeft geen enkele temmer zijn dieren beter onder controle dan de pers zijn lezers-geactualiseerd naar vandaag -zijn kijkers en luisteraars.

Dat er veel waarheid in die woorden steekt , blijkt eens te meer bij het zien van de hysterie die de media vandaag rond de troebelen in Oost Oekraïne tentoonspreiden, de persmeutes in het westen huilen als wolven -en mochten ze niet zo druk bezig zijn met hun eigen bekrompen burgerlijk leventje- dan zouden sommigen onder hen zelf met de knots klaarstaan om hoogstpersoonlijk die gevaarlijke Russen mores te gaan leren.

Iets wat hun lafhartig karakter niet toelaat.

Dat de koude oorlog duidelijk terug is, dat is zeker, maar deze keer zal de Pro-Atlantische elite en daarmee de meerderheid van haar persorganen niet kunnen terugvallen op het spook van het communisme, een spook waarmee ze de Europese bevolking vandaag de dag niet meer de daver op het lijf kan jagen - om zo op die manier de hetze tegen Rusland een ideologische inhoud te kunnen zogeven.

De ideologische invalskoek-om Rusland te demoniseren - is er dan ook vandaag niet meer, tenzij het bijzonder dunne laagje vernis dat de westerse democratie tegenover -zogezegd-Russisch totalitarisme plaatst.

Of dat op zich een voldoende mobiliserende kracht heeft om de westerse massa een mogelijke oorlog of enig militair ingrijpen tegen Rusland aan te praten is zeer de vraag, maar de woorden hierboven van Oswald Spengler in gedachten is het gevaar natuurlijk niet denkbeeldig.

Toch is onze Europese democratie nu ook weer niet zo sexy dat het de bevolking zou aanzetten tot enig enthousiasme ervoor te gaan vechten , de-vermeende- neonazi’s op Maidan- zijn waarschijnlijk grotere fans van de Europese democratie dan dat de gemiddelde Europeaan dat hier is, het bewijs , op Maidan willen zij  ervoor sterven, wie zou je hier zo gek krijgen dat te willen doen.

En zelf indien de Europese elite er in zou slagen om een ideologisch spookbeeld- wij Europeanen tegen die duivelse en ondemocratische Russen/ Aziaten- te kunnen oproepen, het zou hen niks helpen.Nog los van de racistische connotatie die een dergelijke opstelling zou hebben, en dat kan de antiracistische elite zich toch waarlijk niet permitteren. Wie weet wat dat zou losmaken bij de bevolking!

En het zou toch niet helpen omdat het voorbijgaat aan waar het echt om draait in deze zaak, het punt is namelijk dat men vanuit Europa aanleunt/zelf voor een stuk deel uitmaakt -als uiterst westers gelegen aanhangsel van het Euraziatisch continent dan- en dat het conflict rond Oekraïne juist daarrond draait, omwille van de bescherming van dit Euraziatische continent- dat deel dat binnen de geostrategische invloedzone van Rusland hoort te vallen -vanuit hun oogpunt dan.

Het gaat hem dus helemaal niet over het feit dat homorechten geschonden worden in Rusland, of dat we de borsten van de meisjes van Pussy Riot niet langer zullen kunnen bewonderen terwijl ze urineren in een kerk, ook gaat het niet over het feit dat opposanten niet aan de bak komen daar, trouwens ook binnen Europa worden opposanten op een zijspoor gezet, kijk naar Griekenland-waar men ze in de gevangenis stopt, vergeet ook het Cordon Sanitair in eigen land niet.

Het gaat hem ook niet over het feit dat er in Rusland betogingsverboden worden opgelegd, dat doet men hier ook, en de boetes bij niet naleving zijn in ons land zelfs hoger dan in Rusland, en als vrijheid van mening een basisvoorwaarde voor democratie zou zijn, waarom bestaat die dan niet in ons land ,of waarom staat ze onder druk in geheel Europa?

De democratie hier, niet veel verschil met ginder zou ik zo zeggen.

Hoe we tegen het conflict in de Oekraïne aankijken-of beter gezegd –hoe onze elite er tegen aankijkt heeft dan ook veel meer te maken met hoe ze tegen het Euraziatisch gegeven aankijken, en hoe ze de Russische ambities op dat vlak –en het nut dat het kan hebben voor ons- inschatten.

Men zegt dikwijls dat het beter is vrienden te zijn met je naaste buren dan met verre familie , en wat geopolitiek betreft geldt deze steltregel zeker.

De Europese landen hebben decennia lang , eigenlijk al sedert het einde van de eerste wereldoorlog geopteerd voor de verre familie, met name voor een bondgenootschap met Amerika, de tussenperiode tijdens wereldoorlog II daargelaten -wat Duitsland en de AS mogendheden betreft toch.

Amerika kon op deze manier zijn eigen belangen in Europa veiligstellen en zo de Euraziatische ambities van Moskou in toom houden. Door met een wapenwedloop de invloed van Rusland in het westen ( en in het Oosten met Afghanistan) teniet te doen ( val van de muur) kon men dat ook tijdelijk bereiken.

Intussen zijn er op het Aziatische continent opkomende wereldmachten actief, en moeten de Amerikanen alle aandacht aan het veiligstellen van de wateren in die regio wijden, zij moeten nu veel meer concurrenten in het oog houden dan ooit in het verleden in de Amerikaanse geschiedenis het geval is geweest.

Dat stelt op zijn beurt het Europese continent voor een probleem, kan/wil de USA ons nog voldoende beschermen (en willen wij dat ) of moeten we uitkijken naar alternatieve pistes.

Daarvoor is het echter van groot belang om goed te analyseren vanwaar de mogelijke gevaren voor de Europeanen en voor ons continent kunnen komen.

En dan springt China direct in het oog, de communistische elites zullen op een bepaald ogenblik moeten expanderen willen zij hun interne tegenstellingen onder controle houden, en zijzelf de macht behouden. De kans dat zij dat in de richting van het westen doen is zeer groot ,nu reeds is er op het huidig Russisch grondgebied –net over de rivier de Amoer een gigantische toevloed van chinezen aan de gang, zij nemen de handel ,de plaatselijke landbouw, alsook de industrie daar over. De Russen staan machteloos omdat het ver van de periferie ( Moskou ) ligt, er te weinig etnische Russen wonen , het om een-schijnbaar- vreedzame overname van territorium handelt , maar ook door het feit dat de Russen zich belaagd voelen door de E.U en NAVO in hun Europese achtertuin , en ze daar veel middelen voor moeten inzetten .Dat allemaal zet een rem op hun reactievermogen in deze regio. Ook het feit dat ze op de Chinezen moeten steunen bij internationale organisaties om zich de E.U en NAVO expansie van het lijf te houden is een factor waardoor ze nauwelijks tegen deze invasie kunnen optreden.

Dat de Chinezen in de richting van het westen trekken is dus geen loos toekomstvisioen of komt niet voort uit een fobie voor China, het gebeurt vandaag reeds volop via Russisch grondgebied, het is reeds een realiteit.

Wanneer wij Rusland verzwakken –bijvoorbeeld door Oekraïne bij de E.U in te lijven- dan wordt onze buffer met China kleiner, tast het de homogeniteit van het Russische volk aan ,wat hun slagkracht tegen een mogelijke Chinese indringer zal aantasten.

Dat allemaal kunnen we voorkomen door -vanuit ons eigenbelang- ons niet te laten opjutten door de Europese imperialistische uitbreidingsplannen en de Amerikaanse strategie van containment tegenover concurrenten die hun hegemonie mogelijks aantasten.

Dat is niet onze zorg op dit continent.

Zou Rusland Oekraïne terugwinnen dan wordt zijn overwegend westers georiënteerde bevolking met nog eens 46 miljoen zielen versterkt .Dan wordt Rusland een deel van Europa en hebben wij er een enorm afzetgebied bij, toegang tot grondstoffen die van strategisch en economisch belang zijn voor ons in de concurrentie met Amerika wanneer die volledig zelf bedruipend zijn op energiegebied ,dit door olie en gaswinning door middel van fracking.

Daarnaast zouden we ook een enorm potentieel aan militaire en nucleaire macht tot onze beschikking krijgen –een macht die vanop het Europese continent en door Europeanen-niet te verwarren met de Europese Unie – opereert en waar de beslissingen worden genomen door mensen die hier wonen en leven , niet door hen die op een ander continent wonen en andere belangen hebben- zoals de V.S. die heeft.

In de kwestie Oekraïne staan er voor ons belangrijkere zaken op het spel dan de hysterische huilbuien van de media en het gejank van onze elite over democratie( of het gebrek er aan) in Rusland

Op lange termijn gaat het om de keuze over hoe we ons een opkomende wereldmacht ( China ) van de hals kunnen houden en over het feit hoe we een regionale macht ( Rusland ) niet tot vijand maar tot bondgenoot kunnen maken.

De huidige elites zijn verknocht en gebonden aan de oude allianties, waar zij ook voor een stuk hun macht aan ontlenen.

Maar de houdbaarheidsdatum van de huidige politieke elites binnen de Europese ruimte is stilaan overschreden.

De volkeren van de Europese natiestaten zullen nieuwe elites aan de macht brengen.

Elites die een revolutionaire zwenking aandurven ,elites die denken vanuit een visie die de trans-Atlantische piste inruilt voor een continentale ,naar het Hartland van dat continent gericht. Op een Eurazië dat ons moet beschermen tegen de gele horden.

Dat klinkt paradoxaal maar is het niet.

En mocht de huidige elite toch een militaire avontuur riskeren –of zichzelf verder opjutten dit te doen, dan is het goed mogelijk dat ze zichzelf de doodsteek geeft.

Want zeg nu zelf, wil iemand van jullie zijn leven en bezit opofferen voor een militair avontuur dat is opgezet vanuit de E.U en NAVO bureaucratie, met als doel de hegemonie van de USA te beschermen door uitbreiding naar het Oosten?

Uw antwoord zegt alles over wat we dan wel moeten doen.

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter