Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Wednesday, 30 April 2014 10:42

Rode bedriegers stemmen op S-PA : partij die de werkloosheidsuitkering in de tijd heeft beperkt

Written by 
 

 

Dat links nooit echt consequent is ,blijkt vandaag weer duidelijk met de oproep van De Bruyn - van het Trotskistische ROOD - om voor de S-PA te stemmen.Linkse partijen –en extreem links nog meer dan loft-links dat doet -steunen de immigratiepolitiek van de liberale elite met een fanatisme bankbaronnen waardig.

Dat is al een eerste ongerijmdheid, maar er zijn er meer.

Vandaag roept een deel van links op om toch maar voor de S-PA te stemmen omdat dit het enige alternatief tegen ‘rechts’ zou zijn.Maar waar dient deze links-rechts fraseologie eigenlijk voor , is er een verschil, en waaruit zou dat dan bestaan.

Laten we het voorbeeld van de hervormingen in de werkeloosheidsverzekering als test nemen.

De N-VA komt af met de stoere mededeling dat zij de uitkeringen in de tijd wil beperken-tot 2 jaar + 1 jaar onder een andere benaming - 3 jaar in totaal dus, daarna moet men naar het OCMW.

Voor links heet het dan dat dit een rechtse politiek is, die men alleen kan counteren wanneer men links stemt, en de Troskisten binnen de linkse beweging stellen daarbij hun hoop op de sociaaldemocraten.

Maar in feite lullen de linkse socialisten en de rechtse N-VA ers er beiden duchtig op los.

Want wat heeft de liberale elite die onze staat koloniseerd  gedaan, de zogezegde linkse PS op kop, zij hebben de werkloosheidsvergoeding reeds de facto in de tijd beperkt .

Na 3 jaar krijgt men nog een minimale uitkering, in de praktijk komt het hierop neer dat een niet gezinshoofd zo rond de 500 euro zal ontvangen en een gezinshoofd rond de 1100 euro, zo ongeveer het leefloon van het OCMW wat het gezinshoofd betreft.

Als het van de N-VA afhangt zal hetzelfde gebeuren, met dit verschil dat men na 3 jaar niet meer een minimale uitkering krijgt die door de federale staat (de enige echte staatsinstelling die er in dit land nog echt toe doet ) wordt uitgekeerd ,maar door de steden en dit via het OCMW.

Dat is vanuit de N-VA een logische keuze, zij willen zo een deel van de transfers naar de federale ( leest Waalse) sociale zekerheid terugdringen, ze denken zo op Vlaams niveau te besparen.

Eigenaardig is dat het VB deze optie van de N-VA ( Vlaamse  gemeenten betalen werklozen een uitkering na 3jaar ) niet steunt, separatisten zijnde, nochtans staat op hun folders dat ze ‘de echte’ Vlamingen zijn, maar soit , nu de partij een deel van het solidaristisch economisch programma van het N-SA heeft overgenomen zal het even wennen zijn voor hun folderschrijvers en propagandisten om zelf  goed te begrijpen waarvoor ze nu eigenlijk staan- dat even terzijde.

Feit is, dat de eis voor de beperking van de werkeloosheid in de tijd-door zogezegd rechts, reeds door zogezegd links (PS en S-PA + rechtse liberalen en Christendemocraten is ingevoerd.

Waar gaat de discussie tussen links en rechts dan over?

Is het dan ‘links’ om mensen een minimum –te weinig om te overleven- aan steun te geven na 3 jaar werkloosheid maar betaald door de federale staat, en is het dan ‘rechts’ die uitbetaling door de steden en gemeenten over het armenbestuur (OCMW) te laten lopen.

Voor de werklozen blijft het een strop want zij moeten inleveren,hem/haar kan het dan ook geen bal schelen of dat nu links of rechts is.

Wat een povere verschil van mening en zo goed als geen verschil in visie tussen links en rechts, het lijken wel tweelingen. 

Daar komt nog bij dat de N-VA haar rekening blijkbaar niet echt goed heeft maakt,( de maatregel moet nochtans dienen als besparing )- want zij willen het leefloon -dat het OCMW aan werklozen zal uitbetalen na 3 jaar werkloosheid- juist optrekken, ( je moet niet vragen wie daar het meest zal van gaan profiteren,onze allochtone vrienden , Yes.)  dit lijkt dus in feite meer een linkse maatregel te zijn,niet echt een rechtse.

Om het kort te maken, de oproep van De Bruyn om links te stemmen, omdat die een meer sociale maatschappij voorstaan is boerenbedrog.

Want zeg nu zelf, een aalmoes door de staat uitbetaald bij langdurige werkloosheid ( een maatregel mede door links genomen) of een aalmoes van het OCMW zoals de zogezegd rechtse N-VA dat wil maar uitbetaald door stad of gemeente.Wat kan u daar als werkloze burger voor kopen?

Waar ligt het sociaal karakter van beide –schijnbare – opponenten in besloten.

Of je nu door een linkse maatregel of door een rechtse niet over genoeg inkomen beschikt, zal het je  dan gelukkiger maken dat een kwibus van links dit als sociaal voorstelt omdat zijn partij het heeft helpen invoeren -zoals De Bruyn doet, ik denk het niet.

De links / rechts opstelling is dan ook een schijntegenstelling binnen de door de markt gestuurde ideologieën van burgerlijke partijen.

De vrije liberale markt als richtsnoer van je politiek doelstellingen nemen ( wat alle partijen doen) - of daar juist tegen zijn zoals nieuwe bewegingen zoals het N-SA doet- daar ligt de echte tegenstelling in besloten.

En om die keuze te kunnen maken moet je eerst en vooral een nationalist zijn, en dat is noch de links-liberale S-PA nog de rechts liberale N-VA.

De oproep van iemand zoals De Bruyn moet men dan ook meer zien als een poging om terug een politieke carrière binnen de S-PA mogelijk te maken voor zichzelf.

Dat werklozen in de armoede worden geduwd door zijn ‘linkse’ profiteurskliek,dat zal hem worst wezen.

Morgen op 1 mei zullen ze weer staan roepen dat het allemaal een schande is met die rechtse politiek, van neonazi's  en racisten van hier en daar die op de loer liggen tegen onze welvaartstaat

Intussen breken hun eigen leiders de welvaartstaat elke dag meer af.

Dank u kameraden

----------------------------------------------------------------

 

Erik De Bruyn (ex-Rood!) sluit zich weer aan bij SP.A, (...)

 

In 2007 was De Bruyn nog kandidaat-voorzitter bij de Vlaamse socialisten, maar Caroline Gennez haalde het toen in de tweestrijd met 66,4 procent van de stemmen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 verliet hij de partij omdat hij ze niet links genoeg vond. De extreemlinkse PVDA bood hem een plaats aan, maar De Bruyn kwam uiteindelijk op met Rood! Dat werd geen succes.

Nu drukt De Bruyn dus weer zijn steun uit voor de SP.A, uit strategische overwegingen en naar eigen zeggen op eigen initiatief. ‘De kiezer die de SP.A de rug toekeert, riskeert daarmee niet zozeer de partij maar wel zichzelf af te straffen. De SP.A zal niet linkser worden door er niet op te stemmen, en de regering al zeker niet’, zegt hij.

‘Ik stel vast dat de SP.A schuchter naar links is opgeschoven, al zal dat waarschijnlijk niet voldoende zijn om geloofwaardig over te komen’, stelt De Bruyn, die voor zijn vertrek de partij al intern trachtte bij te sturen via de beweging SP.A-Rood. De Bruyn heeft ook een lidkaart van de PS besteld. ‘Omdat ik mij wil verzetten tegen de diabolisering van die partij in Vlaanderen.’ (....)

De Standaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter