Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 September 2017

Friday, 09 May 2014 17:37

Vlaamse dokters stemmen massaal op N-VA : of hoe groeps-egoisme blind maakt

Written by 

 

 

Dat men niet per se- op maatschappelijk of op economisch vlak een intellectueel hoeft te zijn wanneer men lang aan een unief heeft gestudeerd- dat bewijzen onze meer dan goedverdienende dokters in Vlaanderen vandaag ...met hun steun aan de N-VA.

Want terwijl de N-VA wil besparen op de kosten van de sociale zekerheid, waar dokter en hospitaalbezoek toch als een van de geldverslindende activiteiten  van mag worden beschouwt, gaan dokters desalniettemin toch mee in het liberaal verhaal van die partij die voor besparingen in hun sector pleit.

Zou het kunnen dat het hier om een Dalrymple effect gaat, u weet wel de ultra liberale Engelse collega van onze Vlaamse dokters -jaren voor de overheid gewerkt in  het door  de Engelse staat georganiseerde gezondheidssysteem van de National Health Service, maar niettemin ook al jaren  kakt –in zijn boeken dan-op datzelfe systeem.

Dat notabene door besparingen een puinhoop is geworden en lijkt op hospitalen en gezondheidszorg in de derde wereld.

Overigens tot grote vreugde en leesplezier van Bart De Wever  die boeken van Dalrymple, die zelf ook een staatsbediende is, professor zijnde,  maar die ook op zijn beurt graag mag kakken op onze sociale welvaartstaat .

Het zijn altijd de dikste zwijnen die in de trog zitten met elkaar.

De steun van een meerderheid van onze dokters voor de N-VA verwondert  echter niet helemaal, wanneer men op doktersbezoek  gaat dan kan het gebeuren dat uw dokter  tegen u begint te emmeren dat het zo niet verder kan -met al die sociale uitgaven en zo. Dat alle profiteurs hem de keel uithangen , dat terwijl zijn wachtkamer goed is gevuld met onze allochtone medeburgers.

Waarna hij u doodleuk -na 10 minuten of minder –voor bijvoorbeeld het voorschrijven van enkele pillen, een volle ‘visite’ aanrekent.

Leegmelken van de ziekenkas zou je deze praktijken kunnen noemen, maar we blijven vriendelijk.

In de spoedafdelingen van ziekenhuizen is het van hetzelfde laken een broek- bent u ooit in de spoed opgenomen, dan zal u dat bevestigen- verbijsterd over wie daar allemaal in de wachtzaal zit, Vlaams hoor je er bijna niet meer -deuren vergendelt als betrof het een gevangenis, gezellig.

De doktersgilde geeft over deze toestanden echter geen kik, wij moeten iedereen helpen mijnheer.

Dat hun klacht -van de doktersgild-over profitariaat eigenlijk een klacht over immigratie moet inhouden… dat is niet politiek correct mijnheer, doen we niet aan mee mijnheer, liever ziende blind mijnheer.

Dan maar het politiek correcte liedje gezongen over ‘profiteurs’ zonder naam of afkomst …die ons  tot besparingen nopen.

Ah ja, de transfers naar de Walen mijnheer, daar zit het hem, racisme tegen het eigen volk kan dan weer wel ,dat is dan ook politiek correct mijnheer- iedereen zegt het- ook de proffen die aan politiek doen.

Deze uitleg toont de hypocrisie van onze economische elite en sluit aan bij de hypocrisie van onze politieke elite,  meestal hetzelfde volkje.

Maar wanneer u een kamer voor één persoon in een hospitaal neemt –omdat u te ziek bent en geen lawaai kan verdragen bijvoorbeeld- dan stroopt het hospitaal  u daarna met een super hoge rekening het vel over het hoofd, de dokter vraagt voor zijn werk wat hij maar wil, dat moet dienen om de verliezen van het hospitaal te dempen mijnheer klinkt het.

Men vergeet daarbij  te vermelden dat de dokter die u heeft geopereerd ook een deel van dat extra geld opstrijkt –om krak hetzelfde werk te doen dan wanneer  hij/zij dat voor iemand  die op een kamer  met verschillende bedden ligt doet.

Zo krijgt die dokter een hogere vergoeding omdat u in een kamer ligt die door de staat  en de gemeenschap-- via de sociale zekerheid- wordt betaald. Waar ligt hier de  motivatie voor de meer verdienste van de dokter, maakt hij soms parttime deel uit van het meubilair en moet hij daarvoor worden vergoed.

Neen andermaal  luidt de uitleg dat de meerprijs dient  om het tekort  aan de ligdagprijs te compenseren, de sociale zekerheid bespaart daar op mijnheer.

Maar hoezo kunnen er  tekorten zijn?  Wanneer dokters vinden dat er fors kan bespaard worden in de ziekteverzekering, dan moet het toch zijn dat er geld op overschot is, of is onze rekenkunde niet dezelfde als die van dokters en proffen misschien.

Nutteloze  overbodige onderzoeken met peperdure apparaten , moeten dienen om –weeral- het tekort aan werkingsmiddelen aan te vullen ( en niet te vergeten  ook om de riante lonen van dokters op peil te kunnen houden) het kan niet op, voor onze doktersgilde is er echter  geen probleem.

Het profitariaat situeert zich niet aan hun kant- het zijn de patiënten mijnheer, vooral dan die Walen - niet u welteverstaan.

Maar zoals gezegd, hoe kunnen dokters tot de conclusie komen dat er tekorten zijn binnen de financiering van ziekenhuizen als ze het programma van de N-VA tot besparingen steunen , zou Freud een verklaring voor het fenomeen bieden.

Nu veel mensen een bijkomende ziekteverzekering hebben –die moet je wel zelf bijbetalen natuurlijk ,bovendien betreft  het hier sluipende privatisering van onze gezondheidsverzekering- hebben dokters  en hospitalen ook geen schroom meer om forse supplementen aan te rekenen. De profiteurs zitten niet in hun kamp, zij volgen de wetten van de markt , dan kost niks teveel, het betreft hier tenslotte een natuurwet die economisch vandalisme moet verbergen.

En de verzekering betaald  dat toch mijnheer.

Leegmelken van de supplementaire ziekteverzekering  door de medische elite -zo zouden we het ook kunnen noemen, maar zoals reeds gezegd, we willen vriendelijk blijven.

In dit ‘zogezegde’ gratis  geneeskundig zorgsysteem  moeten velen nu reeds  25 tot 30 procent van de kosten zelf dragen, ook chronisch zieken ( dit wordt weliswaar enigszins getemperd door de maximumfactuur -wat vooral voor de laatste categorie geldt) als je echter bij de tweeverdieners hoort vang je meestal bot- dit door de te hoge drempel van het inkomen.

Hoeveel zouden de heren en dames  van de doktersgild voorstellen dat we zelf nog meer moeten ophoesten om hun luxeleven aangenaam te blijven maken?

De dokters zien daarbij  echter en kleine feit over het hoofd, hun klanten - dus hun inkomen-zal drastisch naar omlaag gaan indien de N-VA het voor het zeggen krijgt-nu reeds stellen mensen dokter en tandartsenbezoek uit wegens gebrek aan koopkracht, je krijgt Amerikaanse/Afrikaanse toestanden bij niet -of bij drastische verminderde terugbetaling door de ziekenkassen.

En de laagste inkomensgroepen zullen doktersbezoek volledig uit hun programma schrappen als het even kan- of uitstellen tot de kosten nog hoger oplopen -omdat de kwaal intussen erger is geworden.

We mogen de toegang  tot doktersstudies aan onze universiteiten  dan ook geruist beginnen aan banden te leggen, want we zullen minder dokters nodig hebben in de toekomst, dit wanneer we drastisch besparen op gezondheidsuitgaven zoals de medische professie en de N-VA  dat willen doen.

De gemeenschap hoeft dan ook niet langer te betalen voor de studies van dokters die daarna in de privé of naar het buitenland vertrekken, het is al genoeg dat we de studies betalen van dokters die daarna op ons systeem zitten te kakken.

Trouwens als die dokterskaste zo graag van hun corporatistische status af wil  door massaal op de N-VA te stemmen en op die manier meer de ‘markt ‘ willen laten spelen, dan kunnen we daar nu al mee beginnen. Bijvoorbeeld  zij die niet als  geconventioneerde arts willen werken ( prijszetting op basis van afspraken ziekenfondsen-artsen )  mogen van ons gerust beginnen met de kosten van hun studie aan de staat terug te betalen.

Het moet niet allemaal van één kant komen.

Wie geen solidarisme wil die kan pompen wat ons betreft.

Wanneer dokters of andere  vrije beroepen -zij die door de staat wordt gesubsidieerd via de sociale zekerheid -toch perse voor de ‘vrije’ markt pleiten .Dat ze  daar dan ook de gevolgen van dragen  je kan niet van twee walletjes blijven eten  al doen de meeste liberalen dat constant.

Daarom noemen ze zichzelf ook meestal sociaal-liberalen, sociaal voor zichzelf -liberaal voor de anderen.

We zouden dat ook egoïsme en graaizucht kunnen noemen, maar we blijven beleeft.

Solidarisme en corporatisme  houdt niet het georganiseerde egoïsme in, maar wel samenwerking over de klassen en standen heen -  met inachtneming van billijkheid  en rechtvaardigheid om zo de maatschappelijke op solidaristische beginselen gebaseerde orde in stand te kunnen houden.

In het andere geval krijgen we de ‘marktgerichte’ orde -zoals de N-VA en alle liberale partijen van links en rechts voorstaan.

Dat zal uitmonden in anarchie en wanorde -eigen aan het marktkapitalisme en aan onbegrensd groeps-egoïsme.

Om dat te voorkomen moeten we de politieke klasse een schop onder de kont durven geven op 25 mei.

Door blanco of ongeldig te stemmen… een signaal dat we de uitverkoop van ons land en onze sociale welvaartstaat meer dan beu zijn.

Schop de politieke klasse naar huis en laat het volk verhuizen naar de macht.

Weg van de wetstraat op naar de volksstaat.

----------------------------------------------------------------

Meer dan de helft van de Vlaamse artsen geeft zijn of haar stem op 25 mei aan de N-VA. Open VLD staat op respectabele afstand tweede, voor CD&V. Als het van de Vlaamse artsen afhangt, haalt SP.A niet eens de kiesdrempel. Dat blijkt uit een peiling van de Artsenkrant naar de kiesintenties van huisartsen en specialisten. Meer dan 500 dokters namen aan de peiling deel.

Met een score van 56 procent voor het Vlaams parlement en de Kamer, en 42 procent voor het Europees parlement, laat N-VA in de peiling de andere partijen ver achter zich. Met 20 procent in het Europees parlement nadert Open VLD nog het dichtst, iets wat de liberalen wellicht aan Guy Verhofstadt te danken hebben. En met minder dan 5 procent haalt SP.Aniet eens de kiesdrempel, tenminste als het van de Vlaamse artsen afhangt.

Groen doet het dan weer beter, met zelfs 9 procent voor Europa, terwijl CD&V in Vlaanderen op 9 procent blijft steken. Minister-president Kris Peeters maakt dus maar weinig indruk op de artsen.

Volgens de artsen wordt dan ook best een N-VA-politicus minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met name dossiervreter Louis Ide (39 procent), weliswaar op de voet gevolgd door dokter Maggie De Block van Open VLD(37 procent). Dat Laurette Onkelinx best opkrast, staat voor de Vlaamse artsen als een paal boven water. Zo'n 2 procent wil dat ze op post blijft.

Bart De Wever (N-VA) is de populairste politicus (40 procent), op grote afstand gevolgd door Maggie De Block (15 procent) en Kris Peeters (7 procent).

Bron: De Redactie.be

 

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter