Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Tuesday, 13 May 2014 10:23

Eigen huis in Turkije of Marokko en toch een sociale woning huren: voor de N-VA kan het allemaal

Written by 

 

 

De voorzitter van het Antwerpse OCMW Liesbeth Homans lid van de N-VA doet de anti- volkse houding van de Vlaams-nationalisten weer alle eer aan.

Foeterend op het eigen volk- dat ze uitmaakt voor profiteurs en lijntrekkers - met voorbeelden die zo van de pot gerukt zijn dat men zich afvraagt over welk intellectueel niveau dat mens beschikt- of denkt die partij nu werkelijk dat we allemaal onnozelaars zijn.

Zo is er het voorbeeld -dat Homans in een artikel in Humo aanhaalt –en waarin ze stelt dat er mensen zijn die 6 appartementen verhuren en toch zelf een sociale woning kunnen huren van een zodanig infantiel gehalte dat het wansmakelijk wordt.

Want niet de vraag waar men zijn geld haalt is belangrijk voor het verwerven van een sociale huurwoning, wel de hoogte van het jaarlijkse inkomen is bepalend, dat ligt in mijn stad op 26000 euro voor een gezin, bruto op jaarbasis.Dat zal in Antwerpen niet veel verschillen.

Dat men dit bedrag naar omlaag wil brengen , daar kan men over discuteren, maar zegt dat dan ook, kom niet af met kinderpraat.

Maar de kinderpraat van Homans en de N-VA moeten een veel grotere vorm van fraude en bedrog verbergen.

Eentje waar wij ‘autochtonen’ niet over mogen praten , anders riskeer je een sanctie van de gedachtenpolitie en haar corrupte justitie.

En dit mogelijk bedrog komt van lieden die een dubbele nationaliteit hebben en daar aan gekoppeld ook een huis bezitten in hun land van herkomst, de sociale woonwijken -waar deze mensen hier meestal wonen zijn in de zomer verlaten, die mensen zijn naar hun land voor vakantie en wonen en verblijven daar in hun ‘eigen ’woning .

In talloze interviews in onze pers met allochtonen vertellen ze voluit over dit fenomeen, het is een publiek geheim.

Maar in België kan men maar een sociale woning betrekken nadat het kadaster werd geraadpleegd ,dit om te verifiëren of men-al dan niet- over een eigen woning beschikt, en aldus  geen valse verklaring ter zake heeft afgelegd ( men moet bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sociale woning immers verklaren dat men geen eigendom bezit)

Maar het controleren of men een woning in een ander land bezit, dat kan men niet , dus ontsnappen vreemdelingen aan die controle en kunnen ze zelfs een half dorp bezitten in hun vaderland terwijl ze hier een sociale woning huren.

Maar Homans zwijgt over deze praktijken en kakt liever op eigen volk, Vlaams nationalisme verkocht aan kapitaal en Multi- cultuur.

De beste vriend van de zoon van Homans is een Turk zegt ze... en vrienden, dat weet iedereen die onze politieke klasse kent... die krijgen altijd een streepje voor, ook  ( vooral) als het om het vergeven van sociale woningen gaat.

En allochtonen krijgen meer dan één streepje voor, dat weet zelf een peuter.

Datzelfde mechanisme zal ook spelen wanneer het voorstel van de N-VA -om de werkloosheidsvergoeding in de tijd te beperken realiteit zou worden.

En in tegenstelling tot wat Jambon zit te leuteren- dat het N-VA programma het eerste huis uitsluit bij de audit die elke geschorste werkloze zal moeten ondergaan voor hij OCMW steun zal kunnen genieten, zal het hebben van een woning wel degelijk spelen bij de beoordeling.

Want het is niet het N-VA partijprogramma dat over de modaliteiten tot een OCMW uitkering beslist, maar het zijn de gemeenten en steden van het OCMW -waar u een aanvraag indient -die de modaliteiten bepalen.

De N-VA is er dan misschien voorstander van om de autonomie van de gemeenten en steden in te perken, maar de werkelijkheid is anders.

Het is vandaag in de meeste OCMW ’s inderdaad praktijk dat men niet vraagt om de eigen woning ( waar men zijn domicilie heeft) te verkopen voor men OCMW steun kan ontvangen (iets anders is dat men nu al controleert of u spaargeld hebt) dit wordt wel reeds als argument tot weigering voor een uitkering gebruikt.

De argumentatie luid dan dat men alleen steun krijgt van het OCMW wanneer men onbemiddeld is.

En dat is ook een logisch verschil met de werklozenkas, hier betreft het een verzekering, bij het OCMW gaat het om liefdadigheid ( spijts het feit dat men daar de steuntrekkers ‘klanten’ noemt ) wat duidelijk als een doekje voor het bloeden moet dienen.

Maar men kan zich voorstellen dat de OCMW ’s (bij de massale toeloop van werklozen wanneer die zullen worden uitgelsoten van werklozensteun bij de N-VA plannen ) wel degelijk het feit- van het hebben van een eigen huis -als negatief zal beoordeelt worden tot het verkrijgen van een uitkering -en men zal adviseren het te verkopen en het geld op te leven voor u een uitkering kan krijgen.

De OCMW ’s kreunen nu al onder de zware druk en het geldgebrek dat op hen rust door immigratie en de verarming bij de bevolking in het algemeen.

En ook hier speelt weer mee dat een vreemdeling die in zijn land van herkomst een huis bezit wel van de werklozenkas naar het OCMW zal kunnen verkassen, en de autochtone Belg die een huis bezit niet.

Maar we mogen daar niet over praten, dat behoort tot de omerta.

De politieke klasse trekt zich geen ene moer aan van discriminaties van het eigen volk, zij zijn er de organisatoren van, en de Vlaams-nationalisten hebben reeds alle slechte manieren van de Belgische politieke kaste overgenomen, zij zijn de Belgische politieke kaste.

Waarom trekt u zich dan nog iets aan van hen?

Blanco stemmen is daarom het enige verstandige dat men kan doen.

Foert zeggen tegen de politieke klasse, niet meer aan het circus meedoen

Anders wordt u toch genaaid

---------------------------------------------------------------

Liesbeth Homans (N-VA) trekt in een debat met presentator Marcel Vanthilt in het weekblad Humo fel van leer tegen de wantoestanden in de sociale leningen en woningen. "Slimme, mondige studenten zijn met het geld van de sociale leningen aan de haal gegaan, en de allerzwaksten vielen uit de boot. Ik vind dat niet sociaal."


Ook over de problematiek van sociale woningen heeft Homans voorbeelden klaar. "Eén van de voorwaarden om zo'n sociale woning te krijgen, is: je mag geen volle eigenaar zijn van een eigen woning. Maar als je maar voor 95 procent eigenaar bent, kom je wel in aanmerking. Wij zien veel mensen die een eigen woning hebben en die daar 5 procent van aan hun broer of zo doorverkopen, en die dan recht krijgen op een sociale woning. Wij komen mensen tegen die zes appartementen verhuren en daaruit een vorstelijk inkomen halen, en die op de zojuist beschreven manier toch in aanmerking komen voor een sociale woning. Ik herhaal: ik vind dat niet sociaal. Er staan in Antwerpen 13.000 mensen op de wachtlijst."

Taal komt ook aan bod als het over het onderwijs gaat. Homans is voorstander van de wisselwerking met andere culturen. "Wij proberen die jongeren Nederlands te leren, en intussen brengen zij onze jongeren iets bij. De beste vriend van mijn jongste zoon van 7 is van Turkse origine. Hij ging in de krokusvakantie naar Istanbul en kon daarna zo begeesterend vertellen over de Aya Sofia. Geweldig om te zien hoe die met elkaar omgaan. Ze beïnvloeden elkaar, maar dat kun je alleen maar doen als je elkaar begrijpt. Daarom wil ik niet dat er op de speelplaats andere talen worden gesproken: dan creëer je kliekjes, groepjes waar Oekraïens gesproken wordt, of Berbers, en dan sluit je per definitie mensen uit." Vanthilt: "Je moet het ook niet verbieden. Ik vind het geweldig dat onze zoon in plat Berbers kan vloeken."

Bron : De Morgen

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter