Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Monday, 16 June 2014 18:14

Filip Dewinter is een straathond ( Jean- Pierre Rondas )

Written by 

 

Jean -Pierre Rondas (rechts) op moraaltocht tegen rechtsnationalisme, Belgie betaald

 

Bart De Wever heeft ooit gezegd dat de Vlaamse beweging best op de mesthoop van de geschiedenis kon geworpen worden, dit door zichzelf op te heffen. Ik moet hem daarin gelijk geven. Want die beweging zit vol met heren en dames met rare kronkels, tegengestelde visies, en vuilspuwers van het grofste formaat. En binnen die Vlaamse beweging heb je dan nog eens gradaties op hetzelfde thema.

Want wat te denken van het soort dat zichzelf de ‘Gravensteengroep’ noemt en van zichzelf zegt een linkse denktank voor het Vlaams nationalisme te zijn ,groep die moet bewijzen dat nationalisme geen synoniem van rechts of extreemrechts is - of hoeft te zijn. Het zijn vooral intellectuelen zoals Etienne Vermeersch en Jean-Pierre Rondas die daar de dienst uitmaken. Zij beweren dat linkse ideeën compatibel zijn met het nationalisme en men het dan ook niet moet overlaten aan rechts.

Dat is natuurlijk een open deur intrappen, links heeft altijd al het nationalisme –verwoord als anti-imperialisme -als middel tot de verwezenlijking van een links tot extreemlinks discours gehanteerd. Waar het links uitkwam zo op deze manier een marxistische staat te installeren heeft men zich daar dan ook vaak van bedient , nationalistisme en anti-imperialistisme als middel tot doel .Dat is in Baskenland vandaag ( waar men de unitaire staat wil ontwrichten ten voordele van een transnationale ) even waar dan dat de Chinese communisten het hanteren tot instandhouding van hun dictatuur. Nationalistisch aandoende sentimenten hanteren als middel om tot een socialistische (linkse) unie van transnationale staten te komen of te behouden. Dat is allemaal niet nieuw, oude wijn in nieuwe zakken.

Dat is ook het doel vandaag van de Gravensteengroep waar mijnheer Rondas de scepter zwaait, of moeten we zeggen hamer en sikkel zwaait.

Van zodra men in- bijvoorbeeld Baskenland- een links regime zou hebben geïnstalleerd zal men niet aarzelen het in geheel Spanje te propageren, omdat voor links het echte doel het instaleren van een transnationaal-internationaal marxisme is en het opbreken van de natiestaten tot dat doel nodig heeft.

De burgeroorlog in Spanje heeft dit trouwens ook ruimschoots aangetoond.

Dat is legitiem, want nationalisme op zich is geen ideologie, maar middel tot doel, waarbij het voor rechtse partijen ( of voor solidaristen zoals wij ) als hefboom tot nationale, sociale en economische actie moet dienen, gebaseerd op de natiestaat- voor links dient dit echter alleen als opstap naar transnationale staatsstructuren zoals de Europese.

Daarom dat communistische fellow travellers zoals mijnheer Rondas en zijn Gravensteengroep zich niet te beroert voelen om de N-VA als kruiwagen te gebruiken voor dit doel.

En omdat mijnheer Rondas ook nog de website van Doorbraak.be beheert –waar tot voor kort de multiculturele schoolmeester ( nu deputé voor de N-VA ) Peter De Roover politiek hoofdredacteur van was beschikt die mondialistische strekking binnen de N-VA over reële macht dit via deze propaganda kanalen. Ook gaan vertegenwoordigers rond die propagandakanalen overal ‘vorming’ geven. Ironisch genoeg ook aan Vlaams Belang militanten ( bij gebrek aan eigen vormingskanalen) waardoor het links-liberale transnationale gif ook bij hen kan ingelepeld en het eigen VB verhaal ondermijnt.

Het verhaal van de Volksunie waar links en rechtse zich vonden is daarmee weer helemaal terug binnen de N-VA. Dat moet op termijn weer faliekant aflopen, maar intussen is de schade bij het VB groot, misschien wel onherstelbaar groot.

En dat die ‘linkse’ strekking daarvoor –om de partij als propagandamiddel te gebruiken-de sociale afbraakpolitiek van de N-VA moet ondersteunen is geen bezwaar. Het (in hun ogen) Vlaamse klootjesvolk is alleen maar goed als kiesvee.

Maar die linkse infiltranten, zij die het nationalisme gebruiken voor de eigen marxistische doelen kunnen zich –nu ze binnen de N-VA over een groot vehikel beschikken om hun progressieve ideeën te verspreiden ,het blijkbaar toch niet laten hun haat tegen niet linkse nationalisten de vrije loop te laten. Dat gevoel van macht heeft de linkse Jean Pierre Rondas er waarschijnlijk toe verleid om Filip Dewinter van het Vlaams Belang een straathond te noemen. Een straathond die nooit een bestuursfunctie mag bekleden, ondenkbaar zo vertelde mijnheer Rondas aan het weekblad Knack deze week.

En mocht er iemand zijn die twijfelt aan de linkse opvattingen van dit sujet moet er het interview in knack met hem verder op nalezen. De tranen- dat de PVDA in Vlaanderen geen verkozenen telt moet hij net niet afvegen. De mijnheer van Doorbraak.be vond verder dat de revolutie prediken in 68 een leuke bezigheid was., als toogmarxis waarschijnlijk.

Maar de mooiste moet nog komen. Op de vraag, wat Rondas aan de Vlaams-Belang aanhang verteld -deze die naar zijn uiteenzettingen over de Vlaamse Beweging komen luisteren , volgt het volgende.

Ik vertel hen dat de politiek van hun partij er een is van immoraliteit, van een gebrek aan .. moraal dus, en die mensen begrijpen dat. En vermits velen van hen nu hebben gestemd op de N-VA hebben deze militanten van die partij dat goed begrepen en de daad bij het woord gevoegd.

Als je dergelijke ( Vlaams nationale ) vrienden hebt hoef je geen vijanden meer, we schreven het reeds: bij Vlaams nationalisten is vriendschap uitgestelde vijandschap.

Maar wat hier veel belangrijke is dan al de rest: Rondas beweert hiermee eigenlijk dat het VB en bij uitbreiding al de nationalisten die zich niet schikken naar de geldende moraal van de (Belgische) staat in feite ‘straathonden’ zijn.

Maar zijn niet juist de grootse straathonden zij die de geldende ‘moraal’ als dé moraal aan iedereen willen opdringen, en dit telkens ze een been toegeworpen krijgen van de elite -zoals de N-VA vandaag, of omdat ze de ambitie hebben de elite te willen zijn van een piepkleine regio binnen de Europese Unie.

Marx wist het al: De geldende moraal is deze van de machtselite, zij dient alleen haar belangen en verandert naargelang die belangen veranderen.

Dus wie zijn hier de echte straathonden. Zonder twijfel zijn dat mijnheer Rondas en zijn progressieve kliek binnen de N-VA. Zij likken aan het been dat de Belgische elite hen toewerpt. Vlaams nationalisten kopen, het is nooit duur geweest.

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter