Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Monday, 07 July 2014 18:34

Constituante.be - tegen verlies Belgische soevereiniteit aan de EU

Written by  Theo van Boom

We zitten hier in het hol van de leeuw, met al die mondialistische instellingen in Brussel. Toch (of misschien daarom?) is er nauwelijks een stem tegen het Babylon van de Europese Unie. Vlaams Belang, dat na lang treuzelen pas diep in The Great Recession besloot anti-EU te worden, vond het met de laatste verkiezingen belangrijker de N-VA in haar anti-PS campagne te ondersteunen en verder vooral heel lief te zijn. De N-VA zelf heeft dan weer geen problemen met de EU.

Wanneer er dan eindelijk wel een stem zich organiseert, dan mogen wij daar de aandacht op vestigen, zelfs al is het maar om aan te tonen hoe flagrant de problematiek is en hoe klein die stem daarmee in contrast staat.

Constituante.be is een burgerinitiatief (uhoh) dat ageert tegen de Europese Begrotingsunie, ofte het Fiscal Compact, ofte het Budgetpact, ofte het Soberheidspact, ofte het Verdrag voor Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie... Geen zorgen als u niet meer kan volgen.

Komt erop neer dat elke EU-lidstaat (uitgezonderd het VK & Tsjechië, slimme jongens) sinds 2013 haar begroting voorlegt bij de Europese Commissie ter goedkeuring. Als opvolger van het Stabiliteitspact van de jaren '90, beperkt dit verdrag het maximale begrotingstekort ("gulden regel"), legt het gedwongen besparingsregimes op aan landen met meer dan 60% schulden en een bundel extra besparingsmaatregelen indien dat vorige punt niet snel genoeg gaat.

Voor wie op het middelbaar ooit heeft moeten leren dat het parlement een begroting moet goedkeuren, die mag dat dus vergeten, het niet-verkozen orgaan van de EU-Commissarissen neemt die taak wel op zich. Onafhankelijkheid, iemand? Constituante.be klaagt dan ook aan dat dit de Belgische grondwet schendt en wel op basis van een hele resem artikelen uit ons wetboek. Droge kost, hier een een kleine greep uit de argumenten:

 

Artikel 33 - Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.

De tegenstrijdigheid spreekt voor zich.

Artikel 23 - Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Door het Soberheidspact kan de natie dit echter niet garanderen.

Artikel 105 - De Koning heeft geen andere macht dan die welke de Grondwet en de bijzondere wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, hem uitdrukkelijk toekennen.

Jaja, bom onder het vorstendom, blahblah. Maar Zijne Majesteit wordt tenminste gebonden door een Grondwet waar de Commissarissen handig overheen springen. Waar zijn onze republikeinen dan om moord en brand te schreeuwen?

 

En dan ook nog artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met ar tikelen 33, 34, 37 en 42, alsmede 168, 170 en 174 van de Grondwet.

Constituante.be hoopt nu genoeg achterban te verzamelen om een class action zaak te beginnen tegen de implementering van dit Pact. Uiteindelijk hoopt ze op basis van de verzoekschriften het Grondwettelijk Hof zelfs te kunnen ontbinden, omdat ze de grondwet nagelaten hebben te verdedigen.

Moedig en het waard de aandacht op te vestigen. Maar voor wie zich nu afvraagt hoe iets kan doorgevoerd worden tegen de nationale grondwet in, wel, joke's on you! Het Verdrag van Rome in 1957 was al in tegenspraak met de Belgische grondwet en daar is toen de eerste staatshervorming van gekomen met de hele communautaire mallemolen tot gevolg. Verdraaid, de Belgen houden zich zelf niet eens aan hun eigen grondwet wat hun nationale driekleur betreft! Rules are meant to be broken, lijkt het wel. Dus voor wie denkt dat over nog een grondwetswijziging moeilijk wordt gedaan...

Toch interessant op zijn minst om de site te lezen en te volgen. Ze bieden goede informatie over hoe ver dit Pact onze soevereiniteit tot nul herleidt.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter