Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Friday, 19 September 2014 14:39

Vlaamse premier moet, met hulp vlaamsnationalisten België in stand houden, als vassalstaat van de Europese Unie

Written by 
 

 

 

De taak die de Volksunie- de voorloper van de N-VA- , met het bedisselen van het Egmontpact eerder op zich nam (zo Brussel als derde gewest en toekomstige hoofdstad van de Europese Unie loskoppelde van Vlaanderen ) en op deze manier België bij elkaar houdend als identiteit binnen Europa -de Vlaams nationalisten zijn al jaren fervente Europeanen .Schiltz keek  toen reeds verder dan naar het Vlaamse binnenland  alleen,hij zag Vlaanderen toen reeds als een europese regio). Deze stunt van de volksunie-nu N-VA-moet volgens De Gucht en de Belgisch Europese elite ,nog eens worden overgedaan.

Het winst van het No kamp in Schotland zal daarbij zeker een aanmoediging vormen om Vlaanderen niet los van België te koppelen, zo het lidmaatschap van de Europese Unie veiligstellend voor Vlaanderen. Dat wisten de heren Belgische volksvertegenwoordigers van de N-VA die gingen supporteren voor Schotse onafhankelijkheid ook wel, maar de achterban mocht gerust nog een rad voor de ogen worden gedraaid, zeker de achterban die is overgelopen vanuit het VB.Niet dat die zich zo bewust zijn dat nationale onafhankelijkheid binnen de Europese Unie een fictie is. Hun haat tegen België maakt hen blind voor de macht van de nieuwe superstaat.Daarom dat die N-VA mensen niet gingen suporteren voor onafhankelijkheid van Schotland, maar voor een schift van de ene afhankelijke ( Britse) positie naar die binnen de E.U. Naar daar waar ze zelf afhankelijk van zijn.Hun nieuwe -liberale-heilstaat

De N-VA heeft zich reeds lang ingeschreven in een antinationaal discours ,een discours dat opteert België op te lossen in de Europese Unie. Maar dat noem ik geen onafhankelijkheid, en dat is het ook niet, dat is zich afhankelijk maken van een staat die honderd keer slechter is dan de Belgische staatstructuur ooit is geweest. Zelfs de taalstrijd, zal binnen de Unie –en dus in ons land –weer een issue worden, deze keer zal niet de verfransing aan de orde zijn ,wel de verengelsing. Dit maar om aan te tonen hoe ver we terug geslingerd zullen worden in de tijd. Ook de sociale- Belgische- Vlaamse verworvenheden , het sociaal overlegmodel (dat een corporatistisch model is, al zal men dat bij links niet graag horen ,dit omdat ze het verdedigen ,maar in feite het corporatisme afwijzen ) zal met het oplossen van België in de Unie op de schop gaan. In een onafhankelijk Vlaanderen zouden wij het kunnen behouden- mits modernisering en verfijning uiteraard. Maar in een ‘Vlaamse Gouw’ binnen Europa kan men dat niet en zal men het liberaal trans- nationalistisch globalistisme van de Europese Unie moeten volgen. Dat is wat de Europese elite wil, ook de Vlaams-nationalistische tak van de burgerij wil dat. De elites in europa zijn allemaal partizanen van de vrije markt en het liberalisme, zij willen meespelen op wereldvlak. De geschiedenis herhaalt zich, imperialisme loert om de hoek met dergelijke liberale ideologie aan te hangen.Sociaal economisch zitten de Vlaams-nationalisten-net als de rest van de politieke elite- volledig op de lijn van het liberalisme en het vrije marktdenken ,dat is de economische politiek die de Unie aankleeft.

Het corporatisme , onderhandelingen tussen de verschillende segmenten van de Vlaamse samenleving (klassen zo men wil) wordt opgeofferd aan het centralisme van de Unie, centralisme dat er vooral  op gericht is een wereldspeler te worden, en daarbij alles op uitvoer zet. Alleen leven we ( in het westen dan toch) in een postindustrieel tijdperk, en is onze maakindustrie reeds voor een groot stuk gedelokaliseerd . We moeten dus naar nieuwe vormen van economische activiteiten zoeken, niet de oude economie –nu in een groter geheel- nog eens terug leven proberen inblazen. Net zoals het niet wenselijk is in een post-nucleair tijdperk toch weer een kerncentrale te gaan bouwen. Het lijkt bij de elite ’ Back to the future' wel.

Ook de besparingspolitiek is die van de Unie, niet die van een onafhankelijke natie, de politieke richtlijnen zijn niet door het volk gelegitimeerd , maar worden door een vreemde bureaucratie gedicteerd en uitgevoerd door plaatselijke lakeien . De nationale politici laten zich dus verkiezen door het volk om daarna de politiek van een vreemde elite uit te voeren. Collaboratie met een vreemde mogendheid zou men dat vroeger hebben genoemd.

In die zin is het logisch dat men Bart De Wever oproept zijn verantwoordelijkheid te nemen , regeringsleider te worden van de nieuwe regeringscoalitie zou eigenlijk een normale stap moeten zijn. Maar De Wever heeft de lotgevallen van Schiltz in gedachte, die afgang wil hij zich besparen, dat laat hij over  aan anderen, zijn huid is hem heilig.Hij wil wel de architect zijn van een Vlaams-Belgische euro-regio, maar hij weet dat collaboratie plegen soms zware gevolgen kan hebben.

En Vlaanderen verkopen aan de Unie ,met als prijs het voortbestaan van België  en het afstaan van Brussel aan de E.U ,dat kan zware gevolgen hebben voor een partij die zich Vlaams nationalistisch noemd.Ook voor ander burgerlijke partijen,voor zij die de mond vol hebben over Belgische eenheid is dat het geval, kortom het is een gok voor alle liberale en burgerlijke partijen, het land te verkopen en ons uit te leveren aan regionale grootmachten. Besparingen aan het eigen volk op te leggen om daarna het geld aan europese ontwikkilingslanden te kunnen geven. Je intrest  op spaargeld afgenomen te worden door de ECB, omdat die de bankwinsten wil opdrijven.

Waar blijft een nieuwe VNP ( Vlaamsnationale Partij ) om daar de vruchten van te plukken?

 Het sluiten van een nieuw Egmontpact  door de N-VA om  zo België bijeen te houden toont aan dat Vlaams nationalisten niet zozeer bekommert zijn om de onafhankelijkheid van hun volk en natie, wel om de implementering van een liberaal sociaaleconomisch model. Vlaams-nationalist zijn moet  dan ook in de toekomst betekenen , anti E.U nationalist zijn, en daar kunnen ook mensen die zich Belg voelen zich achter scharen.Als de besparingen en economische hervormingen duidelijk zullen maken dat we er allemaal ( buiten het grootkapitaal dan) op achteruit zullen gaan, dat Europa wel eens oorlog zou kunnen betekenen in haar streven naar gebiedsuitbreiding.Dan zal de onafhankelijkheidsgedachte een basis krijgen , omdat er dan een sociaaleconomische grond voor zal bestaan, een transfer van kapitaal naar de Walen bijvoorbeeld, dat vinden velen nog een sociaal iets , maar je inkomen en je welvaart afgeven aan het Europese grootkapitaal .Dat is toch iets anders, daar ligt de kiem van een nationale en sociale revolutie.Mocht de Europese Unie niet hebben bestaan, vandaag, dan zou Schotland nu onafhankelijk zijn, omdat de kiem ,sociale ongelijkheid , reeds een grote rol speelt in de Schotten hun streven naar onafhankelijkheid.En wanneer nationalisten bewust zullen worden dat daar ( bij het bestaan van de E.U) het echte obstakel ligt voor nationale vrijheid, dan zal ook de wil tot onafhankelijkheid groeien in die landen. In grote nationale staten, maar zeker ook in regio’s. zoals Vlaanderen.

-------------------------------------------------

In een interview in 'De Ochtend' op Radio 1 pleitte uittredend eurocommissaris voor Handel Karel De Gucht (Open Vld) voor een Vlaamse premier. Hij zou het "een structurele vergissing" vinden dat Vlaanderen de eerste minister niet levert in de Belgische democratie. Die premier moet "Vlaanderen binnen België houden", zo zei De Gucht naar aanleiding van het Schotse referendum

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter