Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Sunday, 26 October 2014 18:11

Volk in verzet: weg met islamterreur

Written by 

 

 

 

 

Vandaag hebben duizenden Duitse en andere (waarnemers ter plaatse  schatten tussen de 2500 en 35oo deelnemers) nationalisten en arbeiders hun wil tot verzet betoond tegen de uitbreiding van het islamisme en het terrorisme, dat aan de islam is gelinkt ,tegen te gaan in hun land. Een daad van nationale weerstand tegen de corrupte Europese regimes dat het eigen volk uitlevert aan vreemde ideologieën. Ideologieën die onze cultuur en volksaard corrumperen en op termijn zullen vernietigen. De europese elite die er voorstander van is om onze werkgelegenheid te (herverdelen) naar ingevoerde arbeiders toe. En dit met de steun van links ( de doelstellingen van links zijn dezelfde als die van de elite, want wat is het verschil met de kapitalist die loon en werkvoorwaarden herverdeeld ten voordele van het kapitaal en links dat arbeid wil herverdelen ten voordele van vreemdelingen? Er is geen verschil ) en om deze doelstellingen te bereiken hadden linkse hooligans vandaag in Keulen een tegenmanifestatie  opgezet. Want zij staan voor wanorde, voor de overmacht van een vreemde godsdienst, die het volk onderdrukt ( alhoewel links zo atheïstisch is als de pest ) en de bezetting van ons grondgebied door vreemdelingen voorstaan. Links wil zo veel als mogelijk de islamterreur goedpraten ,om op die manier een bondgenootschap met deze terreur-ideologie te kunnen sluiten. Voor links is de gewapende strijd tegen het eigen volk het doel, en als ze daarvoor een pact moet sluiten met de duivel ( in dit geval de islamterreur) dan zullen zij dat doen. Daarom betoogden vandaag linkse hooligans tegen het eigen volk en tegen het eigen land, en vooral tegen de eigen arbeidersklasse. Links is altijd al de bondgenoot geweest van het burgerlijk kapitalisme ( ze besturen al jaren dit kapitalisme mee ) en zijn de vijand van de nationale arbeidersklasse. Volksverraders en klasse verraders zijn het. Beroeps-agitatoren in dienst van het grootkapitaal.Vandaar het geweld van vandaag in Keulen. Omdat links zo nodig het recht op vrije meningsuiting wou beknotten,dit door terreur te zaaien. Geweld is af te keuren wanneer men zijn mening mag uiten op een vreezame manier, maar door de hetze van links is dat onmogelijk aan het worden. Zij zijn dan ook de  echte schuldigen wanneer een vreedzame betoging ontaard in geweld.

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter