Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Saturday, 08 November 2014 16:43

Open brief aan de havenarbeiders

Written by 
 

 

Substitute en woordvoerster (maar vooral allochtoon in dienst van het Brusselse parket ) Rym Kechiche - deed een oproep naar  de havenvakbonden om hun leden te verklikken . Vooral dan diegenen die mee verantwoordelijk worden geacht voor de rellen van afgelopen donderdag in Brussel.

Dit moet toch een belletje doen rinkelen bij de havenarbeiders, en bij uitbreiding ook bij alle vakbondsmiltanten. De allochtonen, die door de vakbondstop (net zoals alle geledingen van de kapitalistische maatschappelijke elite) maar ook door de communisten als jullie vrienden worden voorgesteld,roepen jullie leiders op om jullie te verraden. Zij ( de allochtonen) zijn blijkbaar toch niet echt jullie vrienden en bondgenoten. Want met name de elite onder de vreemdelingen collaboreert met onze elite, zij zijn net  zo goed vijanden van de werkende bevolking  als elke ander lid van het repressieapparaat van de staat dat is.

Sterker nog, denkt u , havenarbeider , dat de allochtonen jullie eis voor het behoud van de wet ‘Major’ zullen ondersteunen. Denk dan maar vlug iets anders, Fernand Huts van de katoennatie schiet jullie nu al onder de duiven, dit door vreemdelingen aan het werk te zetten zonder de wet Major te respecteren. Hebt u al enige reactie/actie van jullie vakbondsleiders dienaangaande gehoord? Wij dachten van niet. Wat Huts op de katoennatie uitspookt is eigenlijk al een vorm van “selfhandling” en hij verkoopt deze ondermijning van jullie statuut als een opportuniteit om ‘vreemde ‘mensen aan werk te helpen. Als een anti-discriminatie maatregel, ten nadele van jullie dus.Dat zijn dus allemaal jobs die jullie op de buik mogen schrijven in de toekomst, en op de buik van jullie kinderen, zij kunnen gaan doppen.En dat allemaal onder het luie oog van de vakbondssecretarissen zoals Ivan Victor van de transportarbeidersbond van het ABVV. Ach ,we moeten tolerant zijn zullen ze daar denken ,achterovergeleund in hun dikke zetels in Brussel, proevend van een goed glas op jullie kosten.

Het is dus toe te juichen dat sommige havenarbeiders- tijdens de betoging van donderdag laatsleden in Brussel- openlijk kritiek hebben geuit op de immigratie, zij het dat jullie rode vrienden van de communistische PVDA en het daarmee gelieerde AFF –net als de burgerlijke pers trouwens (wat zijn het toch allemaal goede vrienden van elkaar)- het niet konden laten ,arbeiders die opmerkingen durfden te maken tegen en over vreemdelingen- als ‘fascisten’ weg te zetten. De gebruikelijke banvloek van dat communistisch gespuis –en van de kapitalistische pers- wanneer arbeiders hun ‘gedacht’ durven te zeggen.Maar wat nog meer crapuleus is ,dat is het feit dat links  ook nog jullie -als fascisten- de schuld voor de zware rellen in de nek probeert te schuiven. Als de communisten weer eens aan het ‘kot ‘ of tijdens een betogingen tegen de regering ,met hun zever over de multiculturele maatschappij komen aandraven, dan kunnen jullie hen bedanken voor het feit dat zij jullie maar een bende stoute jongens vinden,dommeriken  die de genoegens- van het weggeven van de eigen jobs- en die van jullie kinderen- aan vreemdelingen niet appreciëren.Ik zou hen daar wegschotten na dergelijke belediging, recht naar Noord-Korea, daar waar de 'echte' fascisten wonen.

En dat die ‘rode brigade’ garant zou staan voor het behoud van jullie havenarbeiders-statuut en vreemdelingen niet als lossers in jullie plaats zouden willen zetten.Laat ons niet lachen kameraden havenarbeiders, het enige dat die rode heren willen ,dat is dat die vreemdelingen even veel verdienen als jullie , maar dan zonder boek ,en het liefst in jullie plaats.Want komen die communisten jullie niet al jaren vertellen dat vreemdelingen samen met de eigen arbeidersklasse een front moeten vormen, dat jullie dan sterker staan.Wat men daarbij vergeet te vertellen ,dat is het volgende, dat een dergelijk front impliceert dat jullie de jobs ook met deze vreemdelingen moeten delen.Dat verzwijgen die rode bieten het liefst, bang dat ze een proletarische klop op hun kop zouden krijgen.En is dat niet juist wat ook Ferdinad Huts als doel vooropstelt, de jobs herverdelen naar allochtonen toe. Het lijken wel tweelingbroers van elkaar : aan de ene kant de communisten en aan de andere kant de kapitalist van de katoen-natie. Samen zingen zij het liedje van de multicultuur en van het ‘verdraagzaam’ overhevelen van jobs van jullie en jullie families naar die van de ingevoerde families. En denken jullie echt ,kameraden dokwerkers, dat de kapitalisten en de vreemdelingen die door hen aan werk worden geholpen ( met medewerking van de PVDA) dat aan dezelfde arbeidsvoorwaarden zullen doen, zoals die die jullie nu genieten, en dat zij niet als staking brekende ‘ratten’ zullen optreden wanneer ze op de aangemeerde boten jullie werk zullen overnemen.

Neen, het zal ervoor zorgen dat de loon en werkvoorwaarden van jullie allemaal onder druk komen te staan. Met als lachende winnaars de havenbaronnen.En dan kan de PVDA weer komen zagen dat het toch allemaal niet eerlijk is gelopen, de hypocrieten.

Wanneer tijdens de manifestatie in Antwerpen van deze maand ‘linkse’ vrienden jullie weerom komen vertellen dat er -één intercultureel  front moet worden gevormd , en dat nationalisten ‘fascisten’ zijn ,waar jullie geweld moeten tegen gebruiken. Bedenk dan een ding. Wie is er voor de tewerkstelling voor het eigen volk, wie kan pleiten voor een ‘nationaal’ havenarbeiders-statuut . Daar kunnen alleen nationalisten voor pleiten. Want zeg nu zelf kameraden havenarbeiders, hoe kunnen internationalisten (zij die zeggen dat alle jobs moeten openstaan voor iedereen, nu plots voor een –in hun ogen-eng nationalistisch- principe van’ werk voor eigen volk eerst staan’, of voor een corporatistisch handhaven van de wet ‘Major’ pleiten. Dat juist anderen-die geen boek hebben- discrimineert. Vraag dat eens aan de immer grijnzende Peter Mertens als hij nog eens aan het kot komt zagen , grijns die minachting verbergt voor de eigen nationale arbeidersklasse, maar die ook de leugens en het bedrog maskeren van een partij van rode ‘her-verdelers ‘ - herverderlers van jullie jobs uiteraard, niet van de zijne ,of die van zijn parlementaire kameraden die 6000 euro in de maand in hun zakken steken. Of geloofd u nu echt dat ze 'maar' 1400 euro opstrijken, dat is zoals veel middenstanders beweren te doen, wij nemen maar een minimum uit de kas voor onszelf, de rest blijft bij de firma, maar het is wel hun firma.

Alleen nationalisten en solidaristen pleiten voor de eigen arbeidersklasse ,wij verwerpen de ‘internationale’ ‘interculturele’  herverdeling van de arbeid, wij verwerpen de socialisering en liberalisering  van de ‘corporatistische’ basisprincipes  waar jullie statuut op steunt. Wij zijn voor het integraal behoud van dat corporatisme en voor het solidarisme onder gelijken.Gelijken in de arbeid, zoals jullie dat zijn, een verbond van havenarbeiders met een ‘nationale’ traditie, een familiale traditie ook, een cultureel volkse traditie. Een traditie om trots op te zijn, een strijdbare traditie, wars van de vakbondsleiding en de rode partijen die jullie reeds meermaals in de rug hebben geschoten in het verleden, gedenk de grote dokstakingen uit het verleden en het verraad van de linkse partijbonzen en hun klein linkse meelopers uit die tijd.Wij moeten niks van verdere privatisering weten aan onze havens, wij willen de nationalisering van onze havenfaciliteiten en meer bepaald van de pool van havenarbeiders die daarin werkzaam zijn. Zij moeten een 'genationaliseerd' statuut krijgen, met eigen vertegenwoordigers los van de traditionele vakbonden, maar vertegenwoordigd door eigen specifieke en corporatistische vakbonden.Alleen dan kunnen jullie over het eigen lot beslissen.

En laat u niet wijsmaken dat de besparingen de schuld zijn van ‘nationalisten’ omdat de partij van De Wever zich Vlaams nationaal placht te noemen. Die partij is niet ‘nationaal’ (wel Belgisch-patronaal en europees transnationaal) en is zeker niet nationalistisch in de echte betekenis van het woord. Want hoe kan een partij die liberaal is zoals de N-VA  ‘nationalistisch’ zijn , dat is even onmogelijk dan dat links –dat internationalistisch is -de nationale arbeiders  kan vertegenwoordigd. Links en rechtsliberalen zijn de poortwachters, de beschermers ,van het internationalisme, van het verraad aan het eigen volk. Want wie heeft de werkloosheidsuitkeringen degressief in de tijd gemaakt, wie heeft beslist dat de technische werkloosheid niet meer zo hoog vergoed zal worden als voorheen, de linkse regering van Di Rupo toch! Wie heeft van Belgie een belastingsparadijs ( voor de superijken ) gemaakt, de rode partijen toch, samen met de liberalen.

Wij solidaristen - vooral dan onze vakbondsmensen - wij zullen blijven deelnemen aan de sociale strijd, zonder vlaggen of wimpels ( we gaan niemand de gelegenheid geven  om onze militanten te identificeren  om ze daarna uit te sluiten van de strijd-wij hebben onze les geleerd) maar de belangen van “onze” arbeiders zullen we overal als leidraad uitdragen, dat zal niemand ons beletten. Ordewoorden van enkelen ,en op verschillende plaatsen- zijn krachtiger dan openlijk je aanwezigheid te tonen, dan wordt je toch maar als een hond behandelt door het links krapuul , en die verklikken je maar wat graag aan de flikken. Want links is dan wel lief voor de vreemde arbeiders, maar haat nationalistische arbeiders met alle kracht. Rode intellectuele zelfhaat zou men dit fenomeen kunnen noemen, maar ja, bij links lopen er dan ook een pak zoontjes en dochtertjes uit de hogere middenklasse rond , niet direct een arbeidersmilieu. Ze willen wel baas over jullie spelen, ( hun ouders doen dat tenslotte al jaren in hun bedrijven,dat terwijl zoonlief voor 'revolutionair' speelt tot hij overgaat tot de orde van de dag, jullie commanderen in papa zijn fabriek).

Wij echter,wij zullen elke verklikking ,aan al dan niet ‘allochtone’ procureurs en de rest van het gamma van het repressieapparaat blijven veroordelen. Schouder aan schouder, zij aan zij- staan wij, aan de kant van het strijdbare Vlaamse proletariaat. Zoals liberale Vlaamse-euroregionalisten aan de kant van het kapitaal staan, zo staan wij bij het werkvolk en de bedienden ,bij hen die de overgrote meerderheid van het Vlaamse volk uitmaken.Daar ligt onze taak om tot een onafhankelijke staat te komen. Of denkt iemand dat de 'Belgische' kapitalisten voor een nationale en vrije staat zullen zorgen?

Voor het eigen arbeidersvolk, voor een Vlaamse sociale staat !

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter