Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Saturday, 29 November 2014 10:42

Pamflettenactie naar aanleiding van Frank Rennicke

Written by 

Gisteren hebben een tiental militanten en sympathisanten van het Nieuw Solidaristisch Alternatief een pamflettenactie gehouden  bij het begin van de gemeenteraadszitting te Sint-Niklaas. Deze actie diende om te protesteren tegen het verbod van de stad om een vooraf vergund optreden van de Duitse volkszanger Frank Rennicke te laten gaan. De stad en het bestuur van het ‘cultuurhuis’ van Sint-Niklaas  (allemaal klonen van de burgerlijke partijen) denken dat ze zonder protest, een deel van de bevolking, kunnen discrimineren en uitsluiten van de eigen cultuurbeleving. Op die manier worden nationalisten door liberaal-nationalisten (N-VA) behandeld als waren zij negertjes uit de Congo, die hier uiteraard wel van alle rechten mogen genieten.

De organisatoren van het evenement hebben zich spijtig genoeg ( en naar aloude Vlaams-nationalistische gewoonte)  gedistantieerd van wat zij ‘een straatactie’ bvan het N-SA noemen . Vlaams nationalisten die zich verlaten op het Belgische rechterlijke systeem  en niet op de mobilisatie van nationale krachten om onze rechten te vrijwaren. Van kaakslag-nationalisme gesproken. Daar ligt ook de reden van het feit dat er nog weinig mobilisatiekracht van de ‘beweging’ uitgaat: jarenlang heeft het VB via het parlementaire werk de illusie gewekt dat de mensen niet meer nodig waren , dat de ‘strijd’ in de parlementen gevoerd werd. Deze strategie heeft tot een vorm van verlamming bij de achterban geleid. Maar we zien vandaag tot wat het parlementarisme ons heeft geleid: het ‘medebestuur’ – door nationalisten – van de Belgische staat en het pesten van militante nationalisten door diezelfde nationalisten.

Wij danken dan ook onze militanten voor hun inzet, en roepen anderen op om zich te engageren. Als de gedegouteerden wegblijven, dan blijven alleen de degoutante politiekers over!

 

 

Op zaterdag 13 december organiseert onze beweging een evenement dat aansluit bij de algemene staking van 15 december. Samen tegen de kapitalistische en liberale staat en de burgerlijke partijen, voor een sociale strijd die een rechtvaardige verdeling van rijkdom en inkomen moet garanderen, op naar een nieuwe ‘Dageraad’ van nationaal verzet ...

Aan de heren en dames van de meerderheid

Geachte dames en heren

Jullie beweren tot ‘democratische’ partijen te behoren, maar in de praktijk staan jullie (en jullie partijen), voor non-democratie - om niet te zeggen - voor een corrupte partijpolitieke belangendemocratie, niet voor een democratie van en voor het volk. Want waar ligt het democratische karakter van jullie politiek engagement om een stadszaal aan een Europese (Duitse) folkzanger te weigeren?

Jullie beweren ‘verdraagzaam’ te zijn, maar in de praktijk zijn jullie een toonbeeld van onverdraagzaamheid en van een bekrompenheid die niet meer van deze tijd is. Een toonbeeld van haat ook: haat tegen de ‘andere’, tegen mensen die jullie standpunten niet delen. Een onverdraagzame klasse van mensen zijn jullie, gedreven door ressentiment tegen het ‘eigen’ volk, dat nochtans de meerderheid van het volk is dat jullie zouden moeten vertegenwoordigen maar niet doen. Zeker wat de N-VA betreft een onvergetelijke schande, zo kruipen voor de onverdraagzame kliek van rood-groen. In de vorige legislatuur werd een burger (Frans Wymeersch) vervolgd voor het uiten van zijn mening, maar jullie van de N-VA doen dat nu ook, samen met jullie rood-groene spitsbroeders. Waarin verschillen jullie van elkaar? In niks zo blijkt. Waar blijft die ‘kracht van verandering’ bij de N-VA  na al dat buigen en kruipen voor de Vlaamse collega’s van Di Rupo en het Waalse en corrupte socialisme in uw meerderheid. En wat te denken van de haatboodschappers van Groen, die zich in deze zaak opwerpen als verdedigers van een verdraagzame maatschappij, maar ondertussen samenwerken met de communisten van de PVDA, een partij die de gruwelen van de sovjet-concentratiekampen verheerlijkt? Een mooi voorbeeld van democratische verdraagzaamheid of respect voor mensenrechten. Wil de N-VA dan meewerken aan een groen-rode variant van een dergelijk onmenselijk systeem? Het ondersteunen van hun weigering om een ‘openbare’ zaal aan andersdenkenden te geven is dan zeker een goede stap om te zetten. Helpen om links de onverdraagzaamheid - en de uitsluiting van medeburgers te organiseren. Zijn jullie ‘Vlaams-nationalisten’?

Jullie beweren multicultureel te zijn, maar zijn haters van de eigen cultuur. Jullie multiculturaliteit is een façade, waarachter men verbergt hoe bekrompen men in feite is. Een bewijs ook van hoe selectief het begrip ‘multiculturaliteit’ door jullie wordt beleefd. Want hoe open staan jullie tegenover cultuur in het algemeen, wanneer je de culturele uiting van een volkszanger met een muilband probeert te korven? De vrijheid om op een vrije manier zijn mening te uiten en de vrijheid om te vergaderen (ook in overheidsgebouwen) kunnen echter voor alle andere groepen, ook in openbare of gesubsidieerde gebouwen: van moskeeën waar gepredikt wordt tegen elk gelijkheidsbeginsel inzake ‘gender’ tot het zingen en het opvoeren van toneeluitvoeringen die elke vorm van morele standaard ver overschrijden. Maar een nationalistische zanger een podium aanbieden, is jullie een gruwel. Hoe gek kan men zijn? Of beter: hoe onverdraagzaam kan men zijn, hoe vol van haat tegenover de ‘andere’? Jullie hebben de mond vol over inclusiviteit , maar jullie bedoelen exclusiviteit: jullie sluiten alle mensen uit die zich niet aan jullie standaard aanpassen. Jullie zijn de verzuurden, de politiek onverdraagzame kliek van betweters. Jullie zijn de bekrompen luitjes , de zelfgenoegzame bewakers van een politiek en moreel systeem dat door de bevolking wordt uitgespuwd. En de bevolking heeft overschot van gelijk om jullie te wantrouwen. Want het inperken van de meningsvrijheid in openbare gebouwen (zoals het Theatermuseum) en daarbuiten, het selectief toelaten van culturele stromingen (in het geval van Rennicke de nationalistische), het opleggen van een eenheidsmoraal waar iedereen hetzelfde moet denken en zeggen.

Geachte dames en heren van de meerderheid, dat doet ons - en de bevolking - denken aan een dictatuur. En daartegen protesteren wij vandaag, voor de vrijheid van mening en het toelaten in cultuurhuizen van alle vormen van cultuur.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter