Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 September 2017

Monday, 15 December 2014 08:09

Succesvolle openbare meeting met Gouden Dageraad: verslag en foto

Written by 
Gouden Dageraad Meeting geslaagd verlopen Gouden Dageraad Meeting geslaagd verlopen

Een geslaagde openbare meeting met afgevaardigden van Gouden Dageraad vond zaterdag plaats in Antwerpen. Een video met highlights volgt binnenkort!

gouden-dageraad-n-sa-2

 

De –interactieve- ( er werden via het internet vragen aan de sprekers gesteld ,die daarna door de moderator van de avond aan de sprekers  werden  voorgelegd) gespreksavond ,georganiseerd door onze beweging N-SA  vorige zaterdag trok enkele tientallen militanten en sympathisanten ,mensen die de moeite namen om door koude en drukte ( er was kerstmarkt in Antwerpen)  persoonlijk kennis te maken met  leden van de Griekse partij Gouden Dageraad.

We leven duidelijk in het internet tijdperk,  zoveel is duidelijk, waar de voorbije week meer dan 1200 mensen onze blog  raadpleegden (en er een 30 tal vragen werden gesteld aan de sprekers) over het event met Gouden Dageraad, is het  een feit dat steeds meer mensen de politiek op een virtuele manier willen beleven, van op afstand , individueel activisme vervangt zo de collectieve strijd ,en in feite ondermijnd het elke  reële strijd. Daar zal ook het lage vertrouwen ( 16% van de jonge mensen tussen de 16 en 35 jaar hebben nog vertrouwen in de politiek en in politieke partijen- ter vergelijking, de kerk geniet nog 13% van het vertrouwen) van mensen in het politiek gebeuren wel een rol in spelen.

De kameraden van G.D noemden dit fenomeen : de strijd die mensen met zichzelf moeten voeren  om het individualisme te overwinnen  en zo  tot een nationalistische strijd (of bewustzijn) te kunnen komen ,prioritair -voor elke strijd- of politieke inzet.

Het politiek bewustzijn , (vooral) in  de West-Europese landen , is bij de massa dan ook tot een absoluut dieptepunt gezakt , en de steun voor Gouden Dageraad bij een deel van de bevolking  in Griekenland is dan ook utilitair, met andere woorden ,de mensen steunen wel een politieke partij (omdat ze hulp van hen verwachten) maar zijn niet altijd bereid om ook ideologisch te volgen. Dat fenomeen is echter inherent aan een liberale consumptiemaatschappij  binnen het kapitalisme, men  zoek niet meer naar waarden of ideeën die een lang termijn  bestrijken, men zoek en erkent alleen de onmiddellijke gebruikswaarde van een   politiek project of partij, net als men dat met elk ander ‘product’ doet. Burgerlijke partijen verkopen zich ook steeds meer als een product, en niet langer als een project . Stem op ons :  wij wassen witter (of bruiner) naargelang  de samenstelling van  het stemmen-reservoir .

Dit fenomeen is duidelijk niet alleen aanwezig bij de nationalistisch georiënteerde  achterban van het electoraat, maar is een algemeen fenomeen, ook bij links speelt het een rol. Kijk maar hoe de PVDA bij ons een zwak sociaal discours heeft ontwikkelt ,dat wel extreem inspeelt op de directe eisen en noden van de massa, maar een lange-termijn visie achterwege heeft gelaten, dit om haar mogelijke klanten (kiezers) vanuit een breed spectrum toch aan zich te kunnen binden. Het Vlaams Belang heeft er jarenlang haar eerste en belangrijkste doel van gemaakt om ( zonder al te veel inhoud toch kiezers te kunnen bedienen en behagen, de gevolgen zijn duidelijk, op lange termijn is dat nefast, omdat er altijd andere partijen zijn die loze beloftes beter kunnen verpakken en verkopen op termijn. En de concurrentie moet er daarbij alleen  voor zorgen dat de verpakking anders is, en hoeft niet een diepgaande verandering  voor te staan. Want diepgang of lange termijn denken speelt geen enkele rol meer.

Dus zolang men niet aan de individuen duidelijk maakt dat politiek geen individueel gebeuren (ter consumptie van een utilitair doel mag zijn) maar een collectief beleven naar een meer globaal doel zal elke strijd fragmentarisch en ondoeltreffend zijn.Maar de massa zal deze logika niet uit zichzelf verwerven.Dat moet een voorhoede van activisten doen, en die moeten zich daarom aaneensluiten en vormen tot een elite van dienaars van het volk en de natie.

Deze, en veel andere vragen- evenals de bespreking van allerhande politieke en sociale problemen in Griekenland en hier,hebben er zaterdag voor gezorgd dat er een geanimeerd en interactief gesprek met de kameraden van G.D  kon plaatsvinden.

 

En wat voor ons van groot belang is (met het inrichten van dergelijke activiteiten) hebben wij op deze manier een vrijhaven gecreëerd , vrijhaven waar men ongehinderd door linkse of burgerlijke stoorzenders een vrij debat kan houden.Links is niet meer in staat, om ons op enigerlei manier, te verhinderen om openlijk, publiek aangekondigd, het spreken te beletten.Dat de media ( ook die van de linkse huilebalken) ons evenement dan maar doodzwijgen, waar enkele weken eerder bij een ander event met G.D te Antwerpen  de pers en de linkse lafaards, nog als wolven aan het huilen waren, dat moet ons niks uitmaken, en dat maakt ons ook niks uit.

Want het belangrijkste feit is ,dat we onze ideeën kunnen verspreiden, dit op een democratische manier. En dat we daarbij gebruikmaken van de algemene  afkeer die het grote publiek voor de politiek voelt .Dat lijkt op het eerste zicht paradoxaal (omdat ook wij hinder ondervinden in de uitbouw van onze beweging ,dit door de bijna complete onverschilligheid die heerst bij het publiek). Maar het heeft ook zijn nuttige kant. Het belet ,dat onze tegenstanders ons in de marginaliteit kunnen blijven duwen zoals vroeger wel eens het geval was, dit door ons het spreken te beletten, en vergaderzalen met maffiapraktijken on-beschikbaar te maken voor ons. Links krijgt daar steeds minder volk voor op de been, en als ze er al mensen mee mobiliseert (zoals vorige week in Sint-Niklaas naar aanleiding van het optreden van Rennicke) dan komen er alleen een soort linkse politieke analfabeten op af ,die niemand overtuigen en geen slagkracht hebben, verwijft als ze zijn door hun schijngevechten voor gender-onzin en multicul geslijm. Zelf hun allochtone moslimvrienden hebben een afkeer van deze linkse en decadente schooiers, en organiseren zich meer en meer afzonderlijk,wat een goede zaak is, wij zijn voor culturele en gescheiden zelforganisatie (wat links appartheid noemd) maar waar die vreemdelingen blijkbaar akkoord zijn met onze visie terzake.

Wij moeten van de zwakte van onze tegenstanders gebruikmaken, en daarbij komt het goed uit dat ook de PVDA zich volledig op het electoralisme heeft gericht(en op homohuwelijken en geslachtsveranderingen) dat heeft namelijk tot gevolg dat zij zich moeten aanpassen aan de burgerlijke politieke moraal en niet meer  (openlijk)kunnen overgaan tot actie tegen nationalisten zoals wij. De avond met Gouden Dageraad heeft ons dus veel meer opgebracht dan alleen maar een interessante avond onder gelijkgezinden, en het aantal aanwezigen was daarbij niet eens het belangrijkste doel(toch danken wij de kameraden die de moeite namen om te komen,versta ons niet verkeerd). Het doel was om ‘openlijk’ en vrij zonder de minste terughoudendheid onze kameraden van Gouden Dageraad uit te nodigen en hun zeg te laten doen. Zoals het in een vrij land normaal zou moeten zijn, maar lang niet is geweest. Het gehuil van de antifascisten hebben we daarmee gesmoord, wij hebben deze antidemocraten de mond gesnoerd en hen voor kakken gezet. Deze zielige bende kan gaan janken bij de elite, en bij de minister van binnenlanse (en Belgische zaken) over het toelaten van een democratisch gebeuren, helpen zal het niet, wij doen wat we willen doen.Zij kunnen alleen toekijken en proberen alles belachelijk te maken, iets waarin die nicht van het AFF gespecialiseerd is.Dan moeten ze niet nadenken over inhoud, iets waar ze blijkbaar geen bal meer van snappen.Sinds de PVDA hervormd is ,is ideologie in die kringen vervangen door lullen.

Dat  te hebben verwezenlijkt (openlijke meeting met G.D) dat is in een land, waar nationalisten al decennia lang door linkse bendes  amokmakers wordt geterroriseerd -een keerpunt te noemen.Het bewijst ook dat de bevolking -het gezeur over neonazi’s en fascisten, die een gevaar voor de samenleving  zouden betekenen ,meer dan grondig beu is. Want als antifascisten nu ook al de minister van binnenlandse zaken als neonazi opvoeren, dan heeft de massa door dat dit te gek is voor woorden, en wordt dat antifa geleuter meer als grap dan als argument door de massa gezienEn daar moeten wij gebruik van maken, deze opening gebruiken tot organisatie en propaganda voor een nieuw solidarisme.

Zaterdagavond was (met onze kameraden van Gouden Dageraad) een aanzet om daarmee door te gaan.

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter