Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Wednesday, 25 February 2015 13:52

Hand in hand kameraden laat het volk betalen: wij hadden het voorspeld

Written by 

Wij hadden het drie weken geleden reeds voorspelt, de Griekse communisten spelen onder een hoedje met de Euro-oplichters. Door het volk wijst te maken dat ze de besparingen zouden terugdringen en de privatiseringen zouden stoppen ,behaalde de linkse oplichterspartij Syriza een sterke overwinning bij de laatste verkiezingen. Zoals we nu weten, met valse beloftes. Iedereen die beweert in de Unie te willen blijven, en tegelijkertijd claimt dat hij een onafhankelijke politiek voor zijn volk en land kan en zal voeren, die is een oplichter. De Unie, dat betekend afstand nemen van politieke en economische zelfstandigheid , die overdraagd naar transnationaliteit. Iets waar niet alleen de kapitalisten in de Eurozone tuk op zijn ,maar ook de communisten door hun marxisme aan gebonden ( internationalisme) zijn. Beweren dat men zijn volk te eten kan/zal geven wanneer de Unie beveelt om ze uit te hongeren is puur boerenbedrog, iets waar de communisten in uitblinken, zo blijkt nog maar eens vandaag. En hoe noemt links, regeringen die hun volk helpen uithongeren ten dienst van het grootkapitaal, die noemen ze meestal  fascisten.

Ze kunnen dus nu de naam van Syriza al gerust aanpassen in Neonazi(a)

 

 
 
Communist Tsipras hand in hand met kapitalist Juncker
 
 

Bovenstaande foto is een mooie bewijs van hoe de bourgeoisie en extreem links elkaar in nood vinden, elkaar vinden in het redden van het Europese grootkapitaal –maar meer nog dan dat, vooral elkaar vinden in het redden van de transnationale- op het imperialisme- gerichte Europese Unie. Want waar de elite-van liberaal rechts en hun linkse hulpagenten het roerend eens over zijn, dat is dat ze de Unie in stand willen houden , en uit willen breiden. Ook naar het Oosten toe, vooral naar het Oosten toe. De samenkomst van de NAVO-groep is daar het bewijs van (men wil aanvalseenheden paraat hebben om overal in de Unie in te grijpen) dat men die eventuele aanval op een bondgenoot zelf mee uitlokt-in het geval van Oekraïne is dat een feit- is daarbij alleen maar de historische voortzetting van de Europese bourgeois traditie, die met haar imperialisme, vroeger beperkt tot groepen van natiestaten, nu gebundeld in de E.U. verderzet.

Dat links daarbij dit doel ( een transnationale Unie verwezenlijken )  op een meer progressief-liberale manier wil aanpakken, en de rijke en traditionele bourgeoisie meer gevonden is voor de rechtstreekse-harde-uitbuiting van de vazalstaten ,dat spruit niet voort uit een ideologisch verschil tussen beiden, maar is een gevolg van tactische overwegingen over hoe men een doel ( het opdringen van een superstaat) verwezenlijkt. Het is de politiek van de wortel en de zweep, de enen willen, met de karwats- het volk in een tegennatuurlijke staat vasthaken, de anderen-links en extreemlinks-willen dat met de zachte hand verwezenlijken, met de wortel. Daarom staan de laatsten een meer (sociale) politiek voor, dit omdat de gevolgen van het intern-Europese-imperialisme niet te hard aankomen bij de massa, dat creëert tegenstand tegen de Unie en versterkt het nationalisme bij de bevolking van nationale staten. De overgang (van natiestaat naar superstaat) verzachten ,dat is de taak van links, daartoe dient links, daarin zijn  zij bondgenoten van de rijke burgerij en elite ,dat is hun taak binnen het kapitalistisch systeem. Vroeger gebruikte de elite - tot dit doel –nationalistische rechtse stromingen en partijen in hun streven om via de natiestaat markten te veroveren. Je had dus een nationaal-kapitalistische klasse die steunde op nationale bevolkingen om dat doel te bereiken binnen de staat. Dat stadium is het kapitalisme al een tijd voorbij, nu tellen de internationale markten, en is het uit de markt drijven van kleinere binnenlandse bedrijven (om te komen tot monopolies) het doel van de kapitalistische elite.

De analyse van links, dat het kapitaal zich in crisis tot het nationalisme en zelfs tot fascisme wendt, om zo haar macht te consolideren en uit te breiden, is dus veroudert en voorbijgestreefd. Wat we nu zien, dat is dat de bourgeoisie zich tot links en extreemlinks richt om hulp , dit om van vrije volkeren en vrije staten ,slavenstaten te maken- die de E.U monopolies op wereldvlak moet toelaten te concurreren met hun vijanden op de markt. Dictatoriale stromingen, die de burgerij de absolute macht geven , die komen nu uitsluiten van links en de monopolie-elite. Omdat voor links het begrip proletariaat, nog steeds vooropstaat. En omdat links het ingevoerde proletariaat als zijn natuurlijke bondgenoten en als potentiele makers van hun internationale revolutie ziet, hebben zij de voorkeur gegeven aan een verbond met de elite, die op haar beurt-maar met andere motieven- de toestroom en opname van vreemd proletariaat voorstaat. Waar vroeger, rechtsnationalisten- als reactionaire en conservatieve krachten -dikwijls de steun aan de elite leverden, in het bestendigen van deze hun heerschappij en doelstellingen, daar situeert vandaag links zich. Zo heeft de evolutie van het kapitalisme, ook voor een evolutie in de opstelling van links en rechtsrevolutionairen gezorgd, wie vroeger links en progressief was, die bevind zich vandaag in de reactionair en antidemocratisch hoek.( Wie wil de vrijheid van mening aan banden leggen ) links en extreemlinks toch? Lachend gevolgd door de elite, die toch al vindt dat het nationale volk teveel naar- wat men nationaal-populisten noemt – luistert ,en ervoor stemt. En teveel mort over de massale invasie van vreemdelingen. De menselijke grondstof die het

grootkapitaal ( en  links) nodig hebben om hun systeem in stand te houden of in het geval van links, te kunnen verwezenlijken. Nog een parallel met het vroeger imperialisme van natiestaten.Vandaar komt ook de discusie tussen pro-islamisten en anti-islamactivisten over het fascistisch karakter van de islam, maar dit is een verkeerde discussie volgens mij. De discussie moet over het imperialistisch karakter van de islam gaan, ,niet over het feit wie nu de echte fascist is. Want als men het dan toch heeft over het fascistische, of nazi karakter van de een of de andere, het gaat dan toch over de imperialistische variant van deze ideologie. Dus waarom niet direct over de echte ideologie van de elite ,en de islam spreken,over wat  het probleem heeft gecreëerd, met name het imperialisme.

Zoals de klassieke sociaaldemocratie (met haar extreem linkse vleugel ,die zich daar zeer lang bij heeft aangesloten) dat al sinds de eerste wereldoorlog doen- (zij stemden toen de oorlogskredieten, die de bourgeoisie nodig had om haar imperialistische politiek te kunnen voeren) mee goed in de nationale parlementen. De redenering was –toen- dat een uitbreiding van grondgebied, en dus het verkrijgen van grondstoffen en afzetmarkten, de bevolking ten goede zou komen, een gelijke redenering wordt nu gehanteerd over de uitbreiding van Europa , het komt ten goede aan het Europese volk, het zal de welvaart doen stijgen, en de radicale onzin ,dat een grote democratie beter functioneert dan een kleine en bekrompen (nationalistische) democratie. Dat een partij zoals Groen in deze laatste onzin meegaat, achterlijk die gasten, maar wat wil je, ze hebben er de juiste voorzitter voor om achterlijk te zijn. Dat de feiten dit tegenspreken is voor links en de burgerij van geen tel, nihilistische utopisten zijnde. Als het misgaat dan is dat de schuld van de onzichtbare hand van de markt, dat immer ontembare beest. Daar dragen zij niet de schuld voor. Dat zijn ongelukjes op de weg naar de heilstaat.

Zo ook moet men de houding van links-ook die van extreem links- vandaag zien, de Unie uitbouwen is voor het kapitalisme broodnodig ,om zo een sterke uitvoerpositie ten overstaan van andere grote handelsblokken te kunnen creëren. Links en extreem-links gaan mee in die gedachtegang, eerst en vooral omdat hun droom een internationalistische wereld is, maar ook, om zo het nationalisme van volkeren te kunnen bestrijden, en om zo een volks- nationalistische economische politiek onmogelijk te maken. Want alleen door transnationalisme, en het imperialisme dat het voorstaat, kan het huidige economisch en geldsysteem blijven bestaan .Geld is in deze transnationale economie een speelbal van de elite ,die het naar eigen goeddunken bijdrukt ,verspreid en aan zichzelf leent zonder kosten ( door lage-of geen-rentes aan de begunstigden-zijzelf dus- aan te rekenen. Met deze liquiditeiten kunnen dan acquisities op de internationale markt worden verricht via de beurzen, of door rechtstreekse overnames. Deze methoden –om met gigantische geldoverschotten- de economische spelers, op een nog vlugger tempo toe te laten het monopolie-kapitalisme in Europa in te voeren is het doel van de E.U.

In Griekenland zie je dat de grote reders ( vaak internationale) maar vooral het grote inter-Europese bedrijven zijn die zich tot monopolies hebben gevormd. De tijd zal uitwijzen- dat Syriza –en links hen geen strobreed in de weg zal leggen, want dit model van kapitaalconcentratie is wat de E.U kapitalisten voor ogen staat. Dat hebben ze nodig om hun imperialisme van uitbreiding -en consolidatie van hun economische macht binnen de Unie in stand te houden. En verder hebben ze links nodig om het volk, nieuwe, ongeziene , immigratiegolven te doen slikken, kwestie van een groot slavenleger in reserve te hebben. En ook daar zal links in Griekenland zijn steentje graag toe bijdragen ,om aan deze wens van het kapitaal tegemoet te komen, omdat Griekenland een toevoerland van deze menselijke grondstof is, gezien zijn geografische ligging.

En daarom is het tekenend dat Juncker de communist Tsipras, (net als op bovenstaande foto) als een schooljongen bij de hand neemt, hem zo de juiste weg naar E.U dienstbaarheid toont. Want links kan alleen in het zadel blijven als de kapitalisten hen van geld voorzien, en dat is wat Juncker en de E.U elite van plan zijn te doen. En zoals ratten altijd naar daar gaan waar de kaas voor het grijpen ligt, zo gaan ook linkse ratten die weg,  verzot  als ze  zijn op bourgeois kaas , liefst belegen en gerijpt met het zweet van het volk en het verraad aan de eigen natie. En daarom komen ze ook massaal op straat als burgers hun ongerustheid over de islamisering ( immigratie) willen uiten , om met terreur de vrijheid van mening aan banden te leggen.

Want de elite geeft dan wel geld aan linkse regeringen en partijen , maar ze moeten daarvoor in ruil wel de straatgevechten van de burgerij voeren. Tegen het eigen werkvolk in. En daarom zullen ook in ons land de Hart boven Hard verraders hun keel schor schreeuwen voor de islam(  zo vooral voor de oliebelangen van de rijken hier ,en voor die van de islamitische oliestaten opkomen). De elite zal lachend toekijken, zij worden met de dag sterker en rijker.

 

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter