Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Sunday, 15 March 2015 18:18

Mohammed gaf zelf het voorbeeld!

Written by 

In het islamitische jaar 8 AH Anno Hidra[1], dat voor het jaar 630 van de christelijke kalender staat, begaf Mohammad zich naar Mekka. Daar werden moslims [eigenlijk de volgelingen van Mohammad en zijn clan] voor het eerst toegelaten tot de stad om er hun rituelen uit te voeren. Dat gebeurde niet vrijwillig, maar was het gevolg van verloren veldslagen van zijn tegenstanders en de daaropvolgende angst van die laatsten voor verdere moord- en plunderpartijen door de militie van Mohammed. De toenmalige elite van Mekka koos daarop eieren voor haar geld en liet de rebellen (terroristen naar de huidige maatstaven) tot de stad.

De bedoeling van Mohammad was de welvarende stad over te nemen, die toegang gaf tot belangrijke handelsroutes, maar vooral ook veel geld genereerde door het toerisme naar de Ka'aba (een andere parallel met islamitisch geweld vandaag dat om olie en de inkomsten daarvan draait). Als dank aan de zich onderwerpende elite in Mekka bestond de eerste daad van Mohammed en zijn militie erin om het religieuze symbool van de Ka'aba grondig te vernielen. De Ka'aba bestond toen al eeuwenlang als heiligdom (niemand weet wie het heeft gebouwd of hoe het daar is geraakt) en was gevuld met 365 "afgodsbeelden". Vandaar de afkeer van moslims voor afbeeldingen van God in het algemeen. Er is volgens hen immers maar één God is, Allah, wat gewoon God betekent.

Mohammed gaf het goede voorbeeld door als eerste de Ka'aba te betreden om er direct de belangrijkste afgod (Ozzat) in stukken te hakken. Daarna liet hij het grootste beeld van een andere afgod (Habel) omverhalen en het nadien onder de ingang van de eerste moskee in Mekka begraven, zodat iedereen die de moskee betreedt er zou op trappen om het te vernederen.[2] Daarna liet hij zijn militie haar gang gaan in het heiligdom. Die laatste vernietigde alle aanwezige beelden, terwijl andere heilige voorwerpen (en het vele goud en andere sieraden die daar tentoongesteld waren) gestolen werden. Een plundering, zeg maar, zoals vandaag IS en anderen graag mogen doen.

Toen het heiligdom onteerd was, riep Mohammad dat het vanaf nu een nieuwe bestemming kreeg: het zou het huis van Allah worden. Om dat te vieren werd een paar honderd burgers van Mekka het hoofd afgehakt. het waren burgers die op een lijst stonden van mogelijke opposanten van de profeet en als niet te overtuigen golden van de vreedzame bedoelingen van de vredebrenger. De kop afhakken en de keel oversnijden werden gezien als effectieve middelen om van lastpakken af te geraken. Inderdaad, een zeer menslievende daad, die nog altijd in de praktijk wordt gebracht door zijn huidige volgelingen. Allah zij geprezen.

Dat alles klinkt toch behoorlijk hedendaags, niet? Zeker in het licht van wat IS (maar ook andere islamitische milities uitspoken) wanneer ze heiligdommen van anderen bezoeken. Als men een moskee bezoekt, moet men respect betonen, maar zij breken heiligdommen van anderen af, zeker als ze er de gelegenheid toe krijgen. En de opdracht dat te doen, die staat wel degelijk in de Koran. Dat de islam een vredelievende godsdienst is, wordt met bovenstaand voorbeeld ontkracht. Dat de Koran niet expliciet oproept om heiligdommen te vernietigen is dan ook een kwestie van interpretatie.

Maar zeggen dat het niet de echte islam is die beeldenschenders er toe aanzet om monumenten en heiligdommen van anderen te vernietigen (omdat het niet in de Koran staat), dat is lichtjes de waarheid op zijn kop zetten. Want elke moslim moet leven volgens de richtlijnen die Mohammed heeft uitgevaardigd, richtlijnen die hij aan zijn volgelingen heeft doorgegeven. En als die voorganger eigenhandig eigendommen (of de inhoud ervan) aan stukken heeft gehakt en de waardevolle objecten heeft gestolen, dan is het toch logisch dat anderen daar een (voor hen) legitiem voorbeeld in zien en hetzelfde doen? Ze kunnen het zelfs als een verplichte daad zien, bevolen en voorgedaan door Mohammad. Het is dan niet anti-islamitisch dat te doen. Integendeel, het is in navolging van wat de profeet ooit heeft voorgedaan.

En ja, ook onze cultuur heeft zijn beeldenstormers en godsdienstoorlogen gekend. Maar wij leven in de 21ste eeuw en houden ons daar al een goede 400 jaar niet meer mee bezig, terwijl de in ons land ingevoerde moslims (die anderen interesseren ons niet) nog steeds in het jaar 630 leven en geen afstand doen van hun obscure geloof en geweld-ideologie. Hoe kan men dan van interculturaliteit spreken? Er zit een gat van ruwweg 1450 jaar verschil tussen onze cultuur en die van hen.

Het zal nooit lukken om hen afstand te doen nemen van hun cultuur en geloof. Daarom blijft er maar één oplossing: remigratie. De rest is een zwaktebod dat tot onze vernietiging leidt. Zoals de bevolking van Mekka ook ooit ondervond. Zij werd onderworpen en uitgemoord, haar plaats ingenomen door moslims. En ze zitten er nog altijd.

Bronnen:

[1]  Tamim Ansary: Geschiedenis van de wereld door moslimse ogen
[2]  Kader Abdolah: De boodschapper

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter