Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Monday, 30 March 2015 12:11

'Hart boven Hard'-onverdraagzamen lopen samen met rode baron op Zottekesparade

Written by 

Enkele duizenden multiculturelen (minder dan Pegida er in Duitsland elke week op de been krijgt) hebben zichzelf beziggehouden door gisteren een zottekesparade bij te wonen in Brussel.

Terwijl ze opkwamen voor een 'diverse' maatschappij met een sociaal beleid (iets wat een totale tegenspraak inhoudt vanwege de neoliberale oorsprong van het gegeven 'diversiteit' en dus de onbetaalbaarheid ervan) werd de bende bovendien nog aangevoerd door een van de meest corrupte sociaaldemocratische leiders van Europa, met name Elio Di Rupo van de PS. Deze rode neoliberaal heeft er tijdens zijn “socialistische” regeringsdeelname voor gezorgd dat op dit ogenblik duizenden jonge mensen zonder (wacht)uitkering moeten leven. Verder heeft deze rode lul ervoor gezorgd dat de hoogte van de werklozenuitkering degressief gemaakt (het bedrag wordt verlaagd in de tijd). Als dat geen Hard boven Hart is, die zuiver neoliberale maatregel! En toch liepen de linkse snotteraars hand in hand met dit corrupte sujet in hun zottekesparade te pronken. Mochten Pegida-betogers met een imam in hun rangen paraderen, de klucht zou wel breed uitgemelkt worden in linkse media... Maar linkse ‘intellectuelen’ zijn niet in staat hun eigen onnozelheden onder ogen te zien.

Wie zijn deze 'Hart boven Hard'-betogers eigenlijk? Het zijn meestal hoogopgeleide mensen met een laag zelfbeeld, mensen ook die niet in staat zijn de realiteit van de bestaande maatschappelijke verhoudingen en maatschappelijke orde onder ogen te zien en te begrijpen. Het zijn sociale analfabeten die de moderne tijd van individuele vrijheid (en de daarbij horende verantwoordelijkheid) niet aankunnen, noch besef hebben van hoe 'emanciperend' die werkt. We leven niet meer in die bekrompen kleine wereld van de natiestaat, maar wel in een open en geglobaliseerde vrije markteconomie die 'diversiteit' en 'vrij verkeer' van mensen, kapitaal en goederen hoog in het vaandel draagt. Dat gezaag, over dat de maatschappij (of het land) verantwoordelijkheid draagt voor het individu past dus niet in deze open, heerlijke multiculturele wereld. Die lui kunnen ook niet begrijpen dat vandaag de neoliberale verhoudingen zijn wat ze zijn, ook al zullen ze die vroeg of laat onder ogen moeten zien. Ze zijn niet terug te draaien. De maatschappij is geëvolueerd van een sociale en verdelende welvaartstaat naar een liberale staat waar iedereen voor zijn verantwoordelijkheid staat. Dat is nochtans de moderne wereld waar linkse mensen in moeten leren leven. Het racisme tegenover rijken en welgestelden moet dan ook wettelijk aan banden worden gelegd, de wet bestaat al [het is verboden om mensen vanwege hun sociale status te discrimineren of haat tegen hen te prediken of aan te wakkeren]. We vragen dan ook om een nieuwe antidiscriminatiecel op te richten: een cel die zich specialiseert in het vervolgen van sociale 'racisten', mensen die op sociale afkomst focussen om anderen aan te vallen en maatschappelijk te isoleren. Daarmee moet het stigmatiseren en discrimineren van de sociaal sterkere medeburger worden tegengegaan. Ook moeten partijen en bewegingen die 'populistisch' gebruikmaken van haatoproepen tegen deze bevolkingsgroep worden vervolgd en zo nodig verboden. Wij zijn fanatiek voorstander van de vrije meningsuiting, maar haatoproepen tegen rijke medeburgers kunnen niet als vrije mening worden gezien; het zijn misdrijven tegen de menselijkheid die gerechtelijk moeten worden vervolgd . De 'vrije' meningsuiting is niet absoluut, maar stopt waar haatoproepen beginnen. Dat is toch wat linkse 'intellectuelen' (zoals die van Hart boven Hard ) toch jaren hebben ondersteund en verdedigd? Dat die klootzakken zich nu maar lekker aan de wet houden, die ze zelf zo graag zagen ingevoerd en uitgevoerd als het om anderen ging. Een beetje consequentie mag men toch van die sociaal-debielen verwachten, neem ik aan. Hun lage sociale intellect mag geen verschoningsgrond zijn voor hun linkse wangedrag, dat zeker tot geweld zal leiden indien het niet gestopt wordt.

Samengevat komt het hierop neer: de deelnemers aan betogingen van 'Hart boven Hard' waar haat en verdeeldheid wordt gezaaid tussen de verschillende bevolkingsgroepen moeten worden gecatalogeerd als mensen die de werkelijkheid van onze huidige moderne wereld niet aankunnen, die vrijheid als gevangenschap zien omdat vrijheid voor hen te moeilijk is om zich te handhaven (drugs en andere verslavingen zijn daar het voorbeeld van). Het zijn burgers die reageren op de rijkdom van andere burgers omdat ze zelf sociale mislukkelingen zijn. Afgunst zet hen aan tot haat tegen die rijkeren. Dat wantrouwen en die haat tegen medeburgers, nochtans mensen die ook 'slachtoffer' zijn (het is immers niet omdat je geld bezit dat je ook gelukkig bent). Er zijn zelfs mensen die al tot de derde of zelfs vierde generatie rijken behoren en bijgevolg nergens schuld aan hebben. Zij kunnen er toch niks aan doen dat het 'systeem' hun hier een leefwereld heeft gegeven? Zij zijn slachtoffers van dat systeem. Zolang mensen die links denken die waarheid niet onder ogen kunnen zien, zolang zullen we leven in een afgunstmaatschappij, waar haat tegen ‘de Andere’ het vertrouwen in onze 'diverse' maatschappij blijft ondermijnen. Waar de ene burger de andere tegen elkaar opzet. En dat kan een moderne maatschappij zich niet langer veroorloven. Betogingen van deze strekking moeten dan ook streng worden beperkt en de politie moet elke sociaal-racistische uiting onmiddellijk sanctioneren.*

* De tekst vanaf 'Wie zijn deze Hart boven Hard betogers' is bedoeld als een sarcastische persiflage van hoe links en de liberale pers over nationalisten schrijft in gelijkaardige omstandigheden, met name over Pegida-betogingen in Duitsland. De geuite mening weerspiegelt dan ook niet onze echte mening inzake sociale politiek, maar probeert linkse standpunten over de huidige maatschappij (en de tegenstellingen daarbinnen) in het licht te zetten. Vooral de hypocrisie ervan.

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter