Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Friday, 01 May 2015 10:21

1-mei-boodschap: Wij zijn niet moreel verantwoordelijk voor vreemdelingen of bootvluchtelingen !

Written by 

"Ik stem niet in met de visie dat men, om een moreel wezen te zijn zo moet handelen dat het anderen ten goede komt. Moraal hoeft niet in relatie tot anderen te worden gedefinieerd […] Mensen zoals ik willen […] hun hart volledig bevredigen, en dusdoende hanteren we automatisch de meest hoogstaande morele codes. Natuurlijk zijn er mensen en voorwerpen in de wereld, maar deze zijn er uitsluitend voor mij. Mensen  zoals ik hebben alleen een plicht jegens zichzelf, wij hebben geen plichten tegenover andere mensen […] Volgens mij vloeien […] [en moeten morele codes vloeien] uit eigenbelang , ze zijn op zelfbehoud gericht, iedere overweging dient ‘zuiver gericht te zijn op het zelf’, en absoluut niet op een gehoorzamen aan externe codes of op zogenaamde gevoelens van verantwoordelijkheid […]"

Mao Zedong

Bron: Chang Jung & Jon Halliday (2005). Mao Het onbekende verhaal. Forum: Amsterdam.

Wanneer men deze woorden van Mao Zedong leest (die ze gebruikt om het eigen individu te verheerlijken), maar ombuigt naar een solidaristische en nationalistische invulling ervan, dan komt het op het volgende neer. Volkeren (als extentie van het eigen ik en verlengstuk van waar men toe behoort) hebben uitsluitend een (morele) plicht tegenover het eigen volk de natuurlijke extensie van het eigen ik dus. Elke collectieve morele plicht die niet het eigenbelang en zijn natuurlijke extensie, het nationale of volksbelang, dient, kan voor ons dan ook niet bindend zijn. Deze morele wetten verplichten ons tot niets, omdat ze volksvijandig in hun doelstellingen zijn. Solidariteit met andere volkeren kan dan ook enkel, wanneer het in ons eigen belang is.

Een voorbeeld: bootvluchtelingen redden (en naar onze landen laten overkomen) is niet in ons belang. Dat kan hoogstens in het belang van een  volksvreemde economische en politieke elite zijn. Dat kan alleen tot de vernietiging van onze sociale levensvoorwaarden leiden (wat de bedoeling van links en de elite is).

Maar de belangen van de elites zijn niet de onze. Daarom hoeven we ook hun burgerlijke moraal niet te volgen. Onze morele (en politieke) verantwoordelijkheid geldt uitsluitend het eigen volk, het eigen land, en in de huidige omstandigheden is dat het Belgische volk. Niet het EU-regionalisme dat ons verdeelt en opsplitst in machteloze enclaves, enclaves die men regio's noemt maar die in feite protectoraten van de EU zijn. Daarom verwerpen wij ook de transnationale herverdelingslogica binnen deze Unie. Waarom zouden wij onze arbeidsmarkt ‘open’ moeten stellen voor Europeanen, laat staan voor de rest van de wereld? Als zelfs Mao het ons voorzegt (dat men eerst en vooral het eigen belang moet nastreven), wat kunnen die progressieve idioten ons dan nog verwijten? Laat staan dat een maoïst als Peter Mertens van de PVDA dat zou doen, de knuffelhond van de liberale media en dé ontkenner hier ten lande van elke marxistische Holocaust die in de geschiedenis plaatsgevonden heeft. Een negationist pur sang.

Wanneer men op 1 mei de Dag van de Arbeid viert (waar het in oorsprong niks met arbeid te maken had, maar met de herdenking van slachtoffers die waren gevallen tijdens demonstraties in de VS), dan zal er geen enkele arbeider (of een ander lid van het salariaat) spontaan opstappen met de gedachte dat hij zijn broodwinning en bezit wil overdragen (of delen) met het internationale proletariaat, dat doen alleen de links-liberale en communistische vertegenwoordigers van de burgerlijke elite (die zichzelf de voorhoede van het proletariaat plachten te noemen) en die zich – als ratten  in het vlees van het nationale proletariaat (of salariaat) hebben vastgebeten. Dat alles om hun internationalistische project uit te kunnen voeren. Zij hebben blijkbaar goed begrepen wat Mao bedoelde toen die zei:

"Reusachtige oorlogen zullen altijd voorkomen(…) Het ideaal van een wereld van ‘Grote Gelijkheid’ en ‘Harmonie’ berust op een misvatting. Langdurige vrede (wat de massa wenst) is voor een menselijk wezen ondraaglijk, dus moeten er in deze staat van vrede vloedgolven van oproer worden geschapen."

Bron: ibidem.

Die van ‘Hart boven Hard’, een mantelorganisatie van de maoïstische neocommunisten, kunnen aan die woorden nog een punt zuigen, net als die droplul van het Antichterlijk Fascistisch Front. En dus stappen de neocommunisten, het onnozele volk (dat als een ezel achter een wortel achter ze aanloopt en zichzelf als linksprogressief bestempelt) op achter het banier van de herverdeling van werk en eigendom, van islam-idolatrie en godsdienstwaanzin. Dé garantie voor conflict en oorlog binnen én tussen natiestaten. De droom van elke communist, zoals Mao er een was, kan zo tot werkelijkheid worden. Het doel, chaos, anarchie en uiteindelijk de onderdrukking van  vrije volkeren en mensen. En de kapitalisten? Zij teren best op dergelijke puinhoop van oorlog en crisis, zij worden daardoor immens rijker. Dit door het bondgenootschap (of bont genootschap?) van kapitaal en linkse collaboratie dat onze leefwereld kapotmaakt , door ons land te laten bezetten en overnemen door vreemdelingen. Wie wil er met dat uitschot opstappen?

Beter is in het verzet te komen en hun de wapens uit handen te slaan. En dat wapen is hun nepmoraal. Een strijdbare feestdag voor hen die échte kameraden zijn!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter