Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Sunday24 September 2017

Friday, 08 May 2015 13:16

¿No pasaran? ¡Han pasado! (3)

Written by 

“Over het algemeen sta ik heel vijandig tegenover wat ik de ‘idéologie du Même’ heb genoemd, zijnde het geheel van doctrines, religieus of profaan, die voortdurend zowel individuele als collectieve verschillen ontkennen en die een unificatie van de menselijke soort nastreven. Wat impliceert dat alles wat individuen, volkeren, culturen ... onderscheidt, verdwijnt. Ik geloof dat we de wereld niet als een universum maar als een pluriversum moeten beschouwen. Mijn opponent is, met andere woorden, het universalisme. Het kapitalisme is een economisch universalisme. Zijn basisprincipe is de onbegrensdheid en de mateloosheid (hybris): ‘altijd meer’ is zijn leuze. In dat opzicht beoogt het kapitalisme, zoals Marx treffend heeft opgemerkt, alles te laten verdwijnen wat de ongebreidelde expansie van de markt in de weg staat. Het eindpunt van die voorwaartse vlucht is de algemene transformatie van de wereld in een planetaire markt waar handelswaarde alle andere waarden vervangt. Maar de verspreiding van die commerciële logica lokt ook reacties uit. Het dient evenwel opgemerkt te worden dat deze nieuwe vormen van sociabiliteit of gemeenschapsleven over het algemeen een efemeer en tijdelijk karakter hebben, wat hen fundamenteel onderscheidt van sociale relaties van meer traditionele aard.”

Alain de Benoist

Bron: De Winde, Arne & Roth, Hannelore (2015, april-mei). “We zijn niet gelijk”. RektoVerso. Tijdschrift voor cultuur en kritiek (66).

Additional Info

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter