Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Monday, 15 June 2015 16:47

De cultuur van de sahara (islam) en het neoliberalisme zijn de ondergang van het avondland

Written by 

 

Oswald Spengler, fragment uit "Jahre der Entscheidung"

Het plebs is toonaangevend geworden.

 

 

 

Zo ontstaat het nihilisme, de grenzeloze haat van de proleet tegenover eender welke vorm van verhevenheid, tegenover de cultuur als haar toonbeeld, tegenover de maatschappij als haar drager en historisch resultaat. Dat iemand vorm heeft, deze beheerst en er zich goed in voelt, terwijl de gewone mens hem als een kluister ervaart waarin hij zich nooit vrij kan bewegen, dat tact, smaak, gevoel voor traditie dingen zijn die tot het erfgoed van de hoge cultuur behoren en opvoeding vereisen, dat er kringen zijn waarin plichtgevoel en overgave niet belachelijk zijn, maar net eigenschappen waardoor men zich onderscheidt, dit alles vervult de proleet met een dwaze woede. Vroeger verschuilde die zich in uithoeken om daar à la Thersites haar venijn te spuwen, vandaag is het echter een wijdverbreide levensbeschouwing geworden waarvan alle blanke volkeren doordrongen zijn. Want deze tijd is laag en gemeen geworden en de meesten weten niet eens in welke mate ze het zelf ook al zijn. De slechte manieren van alle parlementen, de algemene tendens om aan niet echt zuivere zaakjes mee te doen als ze geld zonder werk beloven, jazz en negerdansen als zielsuitdrukking van de goegemeente, het hoerige grimeren van de vrouw, de drang van literatoren om in romans en theaterstukken de strenge opvattingen van de voorname kringen onder algemene bijval belachelijk te maken, en de slechte gewoonte, die zelfs tot in de hoge adel en de oude vorstenhuizen reikt, om zich van elke maatschappelijke plicht en alle oude zeden te ontdoen, bewijzen dat het plebs toonaangevend is geworden. Maar terwijl met deftige omgangsvormen en oude zeden en gebruiken gelachen wordt omdat men ze niet meer als imperatieven in zich draagt en daarbij niet beseft dat het om een zaak van zijn of niet-zijn gaat, wordt ook de haat ontketend die enkel de vernietiging wil, de afgunst op alles wat niet voor iedereen toegankelijk is, op datgene wat excelleert en nu eindelijk moet worden neergedrukt. […] Een elegant gezicht, een smalle voet die licht en sierlijk van het plaveisel wordt getild, gaan in tegen elke vorm van democratie. Hetotium cum dignitatein plaats van het spektakel van boksmatchen en zesdaagses, kennis van edele kunst en oud dichtwerk, ja zelfs het plezier van een verzorgde tuin met mooie bloemen en zeldzame fruitsoorten roept op tot verbranden, stukslaan en vertrappelen. In haar verhevenheid is cultuur de vijand. Omdat de mensen haar creaties niet kunnen verstaan, deze niet kunnen verinwendigen, omdat ze er niet ‘voor iedereen’ zijn, moeten ze vernietigd worden. En dat is de tendens van het nihilisme: men denkt er niet aan de massa op te voeden tot op de hoogte van echte cultuur. […] Integendeel: de bouw van de maatschappij moet genivelleerd worden op het niveau van het plebs. De algemene gelijkheid moet heersen: alles moet even gemeen zijn.

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter