Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Tuesday, 08 December 2009 17:28

Klimaattop = overdracht van welvaart

Written by 

Op de klimaattop in Kopenhagen zijn de Europese leiders weer voorlopers als het erop aankomt om de eigen bevolking een berg van een schuldgevoel aan te praten. Een ijsberg in dit geval. Nog niet zo lang geleden waren wij nog de enige schuldige aan de armoede in de Derde Wereld. Daarna waren wij ook schuldig aan discriminatie en racisme, omdat we de Derde Wereld niet naar onze wereld wilden versjast zien. Toen waren we weer schuldig, omdat ons sociale systeem te duur werd en de heren van de elite niet konden concurreren met het buitenland. We waren verslaafd aan de welvaartstaat. En nu zijn we schuldig, omdat de pot dreigt over te koken door de klimaattopwarming. Maar één constante blijft bij al die schuldverklaringen door de elite overeind: de kleine burger mag het spel betalen. Mensen zoals u en ik die geen fluit te maken hebben met de organisatie van het economische apparaat in deze liberale democratie. Ja wij zijn allen consumenten geworden en we denken in consumptietermen. Maar wie heeft ons dat  aangepraat? Consumptie was toch goed voor de economie werd ons gezegd! Onontbeerlijk spul die massaconsumptie. En opdat iedereen zou kunnen profiteren van de weldaden van die consumptie heeft onze elite zelf een groot stuk van onze nationale economie afgebouwd en overgeplaatst naar die arme mensjes in de derde wereld. Nu de financiële elite de zoveelste kapitaalcrisis organiseert en massaal spaartegoeden van de bevolking heeft verduisterd, hebben hun spitsbroeders van de economische elite een bijkomend alibi nodig om nog meer economische activiteiten naar de Derde Wereld te verplaatsen. De concurrentiekracht, weet u wel... Maar opdat de bevolking deze verhuis van economische en financiële activiteiten naar de arme-mensen-landen zonder verzet zou slikken, was er een groot emotioneel spookbeeld nodig dat zelf de meest argwanenden onder ons schaakmat moest zetten. De klimaatopwarming.

 

Terwijl de mensen elke dag weer een portie klimaatschuld in de schoenen wordt geschoven door de  propagandadienst van de staat en door de media die eigendom zijn van het grootkapitaal, zijn de Europese staten in werkelijkheid al op de terugweg wat het uitstoten van CO2 betreft. De piek aan CO2-uitstoot is al lang voorbij in deze landen. Wij zitten nu al 8% onder het niveau van 1990 en we zullen in 2020 20% onder dat niveau uitkomen. De uitleg die we nu elke dag horen, is dat de Derde Wereld natuurlijk niet dezelfde inspanning moet doen als Europa, want hebben zij niet het recht om hun economie uit te bouwen? Alleen gaat die redenering mank. Amerika dat een supermacht is en graag de rest van de wereld oplegt wat het moet doen, is als het op de inkrimping van de fossiele brandstoffenuitstoot gaat ineens wel een half ontwikkelingsland. De Amerikanen nemen namelijk niet 1990 als referentiedatum, maar 2005. Daardoor zijn hun inspanningen niet te vergelijken met de Europese. Ze beloven een uitstootvermindering van broeikasgassen met 17% tegen 2020, maar als je dat omrekent naar het referentiejaar dat internationaal aanvaard wordt (1990), dan komt dit amper uit op een vermindering van 4% tegen 2020. Peanuts dus. Zeker als je weet dat de VSA de grootste vervuiler is op deze wereld. Amerika kan ook niet aanvaarden dat het gezamenlijke BBP (bruto binnenlands product) van de Europese Unie 14 biljoen dollar bedraagt tegenover 13 biljoen dollar voor Amerika en dus een positief saldo geeft voor de Europese Unie van 1 biljoen dollar. Komt daarbij dat de VSA zijn BBP vooral realiseert door bij de Chinezen massaal geld te gaan lenen en het is duidelijk waarom de VSA ons wil laten opdraaien voor hun vuiligheid.

Deze klimaattop is dan ook bedoeld als een gigantische transfer van kapitaal en middelen van Europa naar Amerika en de economische groeilanden (die Amerika van goedkope consumptiegoederen voorzien). Ook zullen er massaal transfers van intellectuele eigendomsrechten plaatsvinden. Want klimaatcontrole vergt complexe technische kennis en die bezitten arme landen niet. We zullen die dus moeten geven. Toevallig allemaal in naam van de globale één-wereld-doctrine die de VSA voorstaat. Maar denk vooral niet dat de  transnationale concerns die overdrachten zullen financieren en betalen. Dat zal de Europese bevolking wel doen. En het gaat om enorme bedragen. De Europese Commissie heeft berekend dat er vanaf 2012 jaarlijks meer dan 100 miljard Euro (!) nodig zal zijn om arme en kwetsbare landen te helpen in hun strijd tegen de klimaatopwarming en dat de Unie daarvan 1/3 voor haar rekening zal moeten nemen. Maar geen nood, dat geld zal de Europese Commissie halen uit koolstofhandel en eigen financiering! Uit gebakken lucht dus. Voor sommigen zal het zelfs een lucratief handeltje worden. Voor emissiebeurzen bijvoorbeeld. Waar tot voor kort papier als waarde werd verhandeld, zal het vanaf nu ook met lucht kunnen. De uitdrukking luchtkastelen bouwen krijgt zo een geheel nieuwe betekenis. En wie zal die zuivere luchthandel en die luchtkastelen  betalen? Wij, de Europeanen. Op deze ontwikkelingen komt dan nog eens de volledige transformatie van het eigen Europese economische apparaat waar bedrijven zullen moeten investeren in energiebesparingen of nieuwe installaties zullen moeten bouwen. Als ze dat niet doen, dan zullen ze op de luchtbeurzen emissiekredieten moeten kopen en deze zullen door georganiseerde schaarste door speculatie steeds duurder worden.

Het is duidelijk: de klimaathysterie dient als hefboom om een geld- en middelendrainage naar de opkomende industrielanden te organiseren en zo de Europese bevolking te verarmen. En dat terwijl het rijkste land van de wereld rustig toekijkt en ons de rekening laat betalen, allemaal om de geo-strategische belangen van het Amerikaanse imperialisme te helpen invullen. Terwijl de groeilanden 7% tot 10% groei neerzetten en Europa amper nog 2% in goede jaren haalt, vraagt de internationale en Europese elite aan onze bevolking om spaarzaam om te springen met energie en economische groei. Maar die elite weigert terzelfdertijd om een nieuw model van economie en sociale samenleving gestalte te geven. De strijd tegen de klimaatopwarming zal niks veranderen aan de verhoudingen in onze maatschappij. Alleen wordt de kleine man weer eens aangemaand om zijn sociale status aan te passen aan de behoeften van de elite, zodat zij in het buitenland een enorme "boost" kan gaan geven aan vreemde economieën en vreemde volkeren. Milieu wordt zo een nieuwe groeipool voor het internationaal kapitaal.

En dan te bedenken dat deze staat binnen afzienbare tijd niet meer bij machte zal zijn om haar engagementen tegenover zijn eigen burgers na te komen! Zo zal het organiseren van de gezondheidszorg het betalen van pensioenen en de werkeloosheid niet meer mogelijk zijn. Maar in dit land houdt men zich daar niet mee bezig. De opwarming van de aarde en de opwaardering van de postjes voor politieke gangsters krijgt alle aandacht. In een recente studie over armoede onder gepensioneerden is berekend dat jaarlijks 1,7 miljard euro volstaat om alle gepensioneerden boven de armoedegrens te tillen. Maar de politieke misdadigers gaan jaarlijks 1,3 miljard aan arme landen geven, opdat zij hun economie en landbouw op een ecologische wijze zouden kunnen uitbouwen. Dat onze ouderen op een ecologisch verantwoorde wijze steeds meer armoede zullen lijden, kan geen hond iets schelen. We moeten de wereld redden! Dus zullen we beginnen met onze ouderen in armoede te laten sterven...

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter