Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Monday, 22 June 2015 17:26

Vastgoedmagnaten behoren niet tot de middenklasse, maar tot de kapitaalklasse

Written by 

Waarom niet een “realistische” taks op huurinkomsten invoeren?

De voorbije weken is er weer duchtig rond de pot gedraaid over een mogelijke tax shift. Zo een tax shift moet de belastingen op werk verleggen naar belastingen op... wie zal het zeggen? Het is raden wat het zal worden. Wordt het zomer, blijft het herfst, de neoliberalen weten het niet zo goed. Ze willen de “middenklasse” niet treffen, heet het dan, maar voor hen is middenklasse een breed begrip. Een containerbegrip waar blijkbaar elke bevolkingsgroep in past. Reden genoeg om niets te doen dus. Aldus kwam ook een belasting op de huurinkomsten in het vizier als een vorm van tax shift. Nochtans zou een dergelijke belasting helemaal niet mogen worden beschouwd als een verschuiving van belastingen. Ze zou integendeel moeten worden gezien als een normale belastinginning uit inkomen, als een belasting die al lang had moeten worden ingevoerd in ons land.

Nu is het zo dat men op huurinkomsten enkel belastingen betaalt die berekend zijn op basis van het kadastraal inkomen (KI). Dat wil zeggen: er wordt een belastingaanslag geheven op (fictieve) inkomsten uit huur vermeerderd met 40%. Die inkomsten (huurgelden) zijn niet aan de realiteit van vandaag aangepast door het feit dat men zich (voor het berekenen van de inkomsten) baseert op cijfers uit de jaren ‘70 van de vorige eeuw om de hoogte van de huur te bepalen. Dat de huurgelden intussen X aantal keren gestegen zijn, kan de pret alleen maar groter maken voor de verhuurders. Degenen onder hen die tientallen eigendommen hebben, kunnen bezwaarlijk nog middenklasse worden genoemd. Kapitaalbezitter is een betere omschrijving. Iemand die eigenaar is van tien woningen die elk “maar” 150 000 euro waard zijn (meestal zal de waarde echter veel hoger liggen), zal eerder een miljonair zijn dan een middenklasser met twee modale inkomens (die zich zot betaalt aan belastingen).

Dat men zich blijft baseren op huurprijzen van de jaren stilletjes komt doordat dat de fiscus niet alleen huiseigenaren belast die hun eigendom verhuren (aan particulieren dan, want voor verhuur aan bedrijven gelden andere regels), maar ook huiseigenaars die hun eigendom zelf bewonen. Op die manier betalen alle huiseigenaars mee voor een ferme belastingreductie voor die eigenaars die hun woningen verhuren, want de verhuurders betalen enkel belastingen op basis van hun “kadastraal” inkomen en dus niet op basis van hun “werkelijke” inkomsten.

Een voorbeeld. Als het KI 700 euro bedraagt en u de woning sinds 1 januari 2014 verhuurt, bedraagt het belastbare bedrag voor 2014: 700 euro x 1,70 [indexatie voor 2015] + 40% = 1.666 euro. Dat bedrag wordt bij uw inkomsten gevoegd. Het wordt belast volgens het belastingtarief voor natuurlijke personen, net zoals uw salaris.

Deze situatie heeft verder het perverse effect dat de staat, en dan vooral de politici (om electorale motieven), het KI niet graag verhoogd zien. Ze beseffen immers drommels goed dat ze dan massaal (want 75% van de Belgen bezit een eigen huis) mensen hoger zullen laten afdokken op 0% inkomsten. Het gaat dan om hen die in hun eigen huis wonen en geen inkomsten daaruit genereren. Zo zouden die laatsten een belasting op eigendom moeten betalen en niet op inkomen. Wat een beetje neerkomt op soortgelijke belastingen die de PVDA graag ingevoerd zou zien. Die partij noemt dat een miljonairstaks. De belasting op het KI (onroerende voorheffing) van de eigen woning toont echter aan dat het allemaal niet zo simpel ligt (belasting op vermogen in het algemeen, bedoel ik). Het is altijd opletten geblazen met een neoliberaal systeem, dat neemt graag extreemlinkse ideetjes over (zoals het linkse idee van de multiculturele heilstaat bijvoorbeeld), waarmee dan later het gewone volk gekoeioneerd kan worden.

Het zou dus maar normaal zijn, mocht men afstappen van de onroerende voorheffing in de gevallen waar er geen sprake van inkomen is (omdat men de woning zelf bewoont dus). Blijven dan alleen de inkomsten uit verhuur over om te belasten. Die kunnen worden belast op basis van de werkelijke inkomsten. En het is niet moeilijk de werkelijke inkomsten op te sporen – alle huurcontracten moeten worden geregistreerd – dus de verhuurprijs is gekend. Dat zou een veel betere, eerlijkere manier van belasten zijn.

Zij die veel inkomen genereren, betalen daar belastingen op. En om de pil te verzachten – en ook om de prijzen van de huren niet op te drijven – kan men het inkomen per eenheid belasten. Dat wil zeggen: de inkomsten apart per verhuurd pand op de belastingaangifte plaatsen en niet gecumuleerd, zo kom je enkel aan de marginale aanslagvoet van 36,5% met het inkomen per capita of woning vermits men zelden zal uitkomen boven de 19 822 euro (het huidig barema voor de marginale aanslagvoet op jaarbasis). Een andere optie is natuurlijk een huurprijzenstop invoeren, als men kiest voor de cumulatieve berekening van huurinkomsten. Dat wil zeggen: alle huurgelden onderwerpen aan het normale barema-stelsel dat een verhoogd percentage aan belastingen oplegt. Maar de eerste optie zou volgens ons meer maatschappelijk draagvlak vinden.

Jammer dat de voorzitter van het VB, mijnheer Van Grieken, niet op een dergelijk idee kon komen. Dan had hij in de De Zevende Dag van vorige zondag niet met zijn mond vol tanden hoeven te zitten apegapen tussen al die neoliberalen. Of durfde Van Grieken misschien niet met sociale ideeën op de proppen te komen, omdat een van de nieuwe goeroe van het VB (Jean-Marie Dedecker) verklaard heeft dat het VB te links is?

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter