Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Sunday, 19 July 2015 11:14

Kalief Bourgeois wil Vlaanderen talibaniseren

Written by 

"Tijdens de middeleeuwen al hadden Arabische wetenschappers en filosofen het intellectuele landschap van het christelijke Europa grondig hertekend. Veel kennis in de geografie, wiskunde en geneeskunde hebben we te danken aan geleerden zoals Al-Khwarismi, Ibn Sina en Ibn Rushd. Ook het Ottomaanse Rijk drukte eeuwenlang zijn stempel op het Westerse denken."

Deze woorden werden uitgesproken door de met de islam collaberende mini-Kalief van Vlaanderen Geert Bourgeois, dat is het ventje dat zich door de Koning der Belgen  tot minister-president van Vlaanderen heeft laten kronen, een luizig soort onderkoningen van een mini-nepstaat. Een lakei zoals we die in vorige eeuwen al meer hebben gekend in ons land.

Een marionet van de Belgische rompstaat, eentje die de scheiding van de Nederlanden in stand houdt ook, in dienst van de Coburgs en tegen de Oranjes. Dat soort Vlaming. Maar dat wisten we allemaal al. Nieuw is dat deze lakei van Laken ook het eigen volk (eigen geloof en traditie) de nek helpt omwringen. Daarbij probeert hij de vroegere bezetting door de moslimlegers van de Moren en de Ottomanen in Europa als een ‘culturele’ verrijking te verkopen. Dat laatste (over de Ottomanen) doet deze lakei van Laken natuurlijk met het oog op de ‘goede’ betrekkingen die de Europese Unie met Turkije nastreeft. En als ‘gewesthouder’ (vazal) van Vlaanderen in Europa steken Bourgeois en de Vlaams-nationalisten hier dan ook graag hun broek af voor de islam. Dat die Ottomanen vandaag heimelijk IS steunen met logistiek en gezondheidszorg, met wapens, dat kan de vreugde niet temperen. Dat op dit ogenblik moslims ‘het intellectuele landschap grondig hertekenen’, zoals Bourgeois zegt, ook in het christelijke Europa, dat is juist. Met de volle hulp van mensen van zijn soort: het Vlaamse kruidenierssoort, zij het in het geval van Bourgeois - mijnheer is ‘advocaat’ - dan met het verkopen van rechtsregeltjes op maat van de meestbiedende, dat spreekt. Alles heeft zijn prijs.

Iedereen kan vandaag de verrijkende praktijken en de erfenis van de islam ‘in realtime’ bewonderen: mensen ophangen, hoofden afhakken, vrouwen stenigen, burgers wurgen, kogel door iemands hoofd jagen, rituele slachting van mensen (wel halal, dat moet gezegd, trouw aan een lange ‘cultuur’ van barbarij). Dit is dan ook waar de knecht van Laken en de ‘kleine Kalief’ Bourgeois zo graag aan refereert als hij de lofzang van de islamitische gemeenschap over de wereld bezingt.

Tijdens de iftar-maaltijd (een soort pitstopmaaltijd tijdens de voorbije Ramadan) die de Vlaams-nationalistische Kalief Bourgeois bijwoonde - waarbij hij de cultuur van het eigen volk (en het eigen volk in het algemeen) voor wat schapenvlees verkocht - pochte die verrader ook nog dat het in vorige eeuwen zo lekker toeven was voor christenen in moslimlanden. Ja, het was een ‘heerlijk’ multicultureel samenleven. Het mooiste voorbeeld was dat van Al Andaluz, waar de overgebleven christenen (zij die de strot niet waren overgesneden na de machtsovername van de islam) als een soort slaven mochten leven, en mits het betalen van een ‘belasting’ (djizja) genieten van het moslimparadijs. En wat dat in de toekomst zal geven dat kunnen we vernemen van Abul Ala Maududi, sjeik van de zeer vredelievende ‘culturele’ club Djama’at-i-Islami:

"... de moslims moeten zich trots voelen op een dergelijke humane wet als die van de djizja. Want het is duidelijk dat een maximale vrijheid die toegestaan kan worden aan degenen die niet de weg van Allah aannemen maar kozen om de foute wegen op te gaan, is dat zij getolereerd moeten worden om het leven te leiden dat zij wensen. [...] [M]aar Joden en christenen [...] moeten gedwongen worden de djizja te betalen om zo een einde te maken aan hun onafhankelijkheid en suprematie zodat zij geen regeerders en soevereine vorsten in het land blijven. Deze krachten moeten uit hen ontrukt worden door de volgelingen van het ware Geloof die de soevereiniteit moeten aannemen en anderen op het ‘Rechte Pad’ moeten leiden. Dat is het ogenblik waarop de islamitische staat hen bescherming biedt, als zij overeenstemmen te leven als dhimmi door de djizja te betalen, maar het kan niet worden toegestaan dat zij als hooggeplaatste regeerders op hun plaats blijven en verkeerde manieren instellen en deze anderen opleggen. Aangezien deze gang van zaken onvermijdelijk chaos teweegbrengt, is het de plicht van ware moslims om hun best te doen een einde te maken aan hun verdorven heerschappij en ze onder een rechtvaardige orde te brengen…"

Als die N-VA-dwerg denkt dat hij dan nog voor Kalief zal mogen spelen, dat hij dan maar direct de 70 hemelse maagden in het kiekenkot van Allah besteld. Want nu kan de ‘kleine Kalief’ Bourgeois de autochtonen (ons dus) nog zonder problemen steeds meer djizja (belasting) opleggen, kijk maar naar de verhoging van de elektriciteitsprijzen. Wij zijn dan ook een lijdzaam volkje. En met het betalen van de Vlaamse djiza worden moslims (en andere vreemdelingen) hier dik in de watten gelegd. Dus ja, we leven al in een Kalifaat, een Vlaams-nationaal. Zolang de leeuw kan kauwen (niet klauwen, dat doet ie al lang niet meer).

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter