Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Sunday24 September 2017

Thursday, 13 August 2015 11:48

Ondergang van het Avondland? Goed voor de economie! (2)

Written by  N-SA

Commentaar: Eens te meer hadden we dit voorspeld: Ondergang van het Avondland? Goed voor de economie (1).

Alexander De Croo en zijn (Young) Global Leaders hebben nu in al hun "vooruitziendheid" uitgerekend dat de nasleep van de financiële crisis (waarbij miljarden belastinggeld naar het bankwezen werden overgeheveld) kan worden "opgelost" op met een vluchtelingencrisis (waarbij alweer miljarden belastinggeld worden overgeheveld). Opgelost ... tot de volgende crisis van de kapitalistische economie. Alleen: wie rekent, kan zich altijd misrekenen...

O ja, De Croo, u bent natuurlijk slim genoeg om te schermen met het fabeltje van de economische migratie. Slimmer dan de gemiddelde rechtse kloot zijnde, weet u echter dat elke migratiegolf "economisch" is. Zoals elk piramidespel heeft het liberaal-kapitalistische geldwezen immers nieuwe inleggers nodig, zeker als er op geen enkele andere manier nog "groei" kan worden gegenereerd. Alleen: u bent om electorale redenen te laf om dat te zeggen. Probeer uw kiezers gerust een rad voor ogen te draaien, volksverlakker. Neem het ervan, zolang er nog verkiezingen zijn; verkiezingen die enkel dienen om u en uw satrapen te onderhouden.

Europa zal van de ene crisis in de andere sukkelen, tot het uiteindelijk uitgeput ineen zal storten. Het zal des te harder ontwaken zijn op een continent waar de blanke volkeren hun geboorterecht en hun meerderheid kwijt zullen zijn. Daarom juichen anti-Europese krachten - van anarcho-marxistische hordes, over Turkije tot de Islamitische Staat - de vluchtelingenstroom toe. Opdat rest-Europa hun als een rijpe (rotte) vrucht in de schoot zal vallen.

Stop deze waanzin nu het nog kan en kondig de krijgswet af!

De Croo: "Bekamp vluchtelingencrisis met economische migratie"

Haal ze zelf naar hier met een werkvergunning. Volgens minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) valt de vluchtelingencrisis te bekampen met economische migratie.

"Er heerst te veel pessimisme in Europa." Dat is het punt dat De Croo gisteren op de bijeenkomst van de Young Global Leaders maakte. Hij is momenteel in Genève voor 'de jongere versie' van het jaarlijkse World Economic Forum, waar toonaangevende politici, ondernemers en academici onder de 40 van over de hele wereld samentroepen.

Wasdom

Tijdens een sessie die ging over de toekomst van Europa, betoogde hij dat er wel degelijk nog potentieel is voor economische groei. Een van de sleutelelementen daarbij: economische migratie. "Oké, tegenover China verbleken onze groeicijfers, maar we leven in een economie die al tot volle wasdom gekomen is", zegt hij aan de telefoon vanuit Zwitserland.

"Wij kunnen wel degelijk vooruitgang boeken", stelt hij. "Niet enkel door onze troeven op het vlak van innovatie, maar ook dankzij de bevolkingsaangroei." Meer mensen betekent meer consumenten en meer werkkrachten, en dus economische groei. En in se maakt het niet zo veel uit dat die van buiten Europa komen.

"Als we zien welke vluchtelingencrisis Europa meemaakt, bewijst dat eens te meer dat economische migratie zinvol is", zegt De Croo. "Zo kun je de stroom aan vluchtelingen veel beter controleren. Heel wat mensen proberen nu in bijzonder gevaarlijke omstandigheden tot in Europa te geraken. Voor hen moeten we een legale weg creëren met een werkvergunning."

Green card?

Moet er dan een soort green card komen zoals in de Verenigde Staten of een puntensysteem zoals in Canada? "Het moet in elk geval op Europees niveau worden uitgewerkt", zegt de minster. "Zo kan de spreiding van de vluchtelingen beter worden georganiseerd. Momenteel komen die bijna allemaal aan in Italië en Griekenland."

Hij suggereert een werkvergunning van een jaar, die de migranten ook een beperkte sociale bescherming biedt. "Op die manier kunnen ze zelf op een legale manier hun brood verdienen. Ook voor de overheid kunnen ze zo inkomsten genereren, terwijl ze nu toch vooral als een last worden beschouwd." De Croo vertolkt hiermee een klassiek liberaal standpunt. Ook zijn partijgenote Annemie Turtelboom hamerde als minister van Asiel en Migratie op het belang van economische migratie.

De top van de Young Global Leaders loopt morgen af. Deze winter volgt dan het World Economic Forum in Davos, voor de 'grote jongens', met onder meer staats- en regeringsleiders. De Croo tekent eveneens present. "Davos is toch nog te veel een club van oude mannen die blind geloven in het kapitalisme", zegt hij. "Maar met de 'jongerentop' waait er een nieuwe wind. Wij kijken verder dan dat. Economische groei moet niet ten koste van alles gaan."

Additional Info

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter