Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Thursday, 13 August 2015 18:47

Als schijnheiligheid politiek beleid wordt

Written by 

Een deel van de dikbetaalde gilde defaitistische politieke smoelentrekkers in ons land is tijdens de door het Vlaams Belang geëiste extra zitting van de commissie Binnenlandse Zaken weer volop haar schijnheilige zelve geweest.

Het begon met een diepe buiging en één minuut stilte voor omgekomen criminelen: mensen die zonder papieren of toelating Grieks, Italiaans en Spaans (dus Europees) grondgebied binnendringen. Toch een misdaad zou je denken? Wij mogen in ons eigen land niet eens zonder identiteitskaart onze kinderen van school halen; strafbaar is dat. Kun je nagaan in welk soort van gevangenis de autochtone bevolking leeft... Maar voor hen die alle wetten aan hun laars lappen en ons grondgebied binnendringen, voor hen geldt alle begrip van onze politieke dievenklasse. Misschien ware een wake voor de mensensmokkelaars die uit de goedheid van hun hart deze mensen ‘helpen’ om onze landen te bezetten nog een meer gepast gebaar geweest. Tenslotte helpen zij de liberale economie een handje vooruit: het BBP (bruto nationaal product) zal ongetwijfeld stijgen met deze business.

De groei wordt verzekerd door een transfer van geld van de inheemse bevolking naar de onze landen bezettende indringers. En daar wil de liberale N-VA nu graag de privé-sector van laten meeprofiteren (tenslotte werkt Bart De Wever voor het Vlaamse patronaat, zoals hij zelf graag beklemtoont). Zijn partij doet dan ook dienst als Vlaams ‘hedge fund’ voor industrie en kapitaalklasse. Logisch dat staatssecretaris voor Asiel en (Belgische) Migratie(belangen) Theo Francken nu ook de privé-sector wil inschakelen in de opvang van immigranten (hij wil 10.000 opvangplaatsen door de Sodexho en Carestel laten organiseren), zo kan de Vlaamse neringdoener ook een flinke euro aan de mensentrafiek in zijn zakken steken. Het bijkomende voordeel is natuurlijk dat er op die manier een basis binnen de ‘middenklasse’ wordt gecreëerd, een basis die verdere immigratie ondersteunt. Een economische middenklasse die vanuit een positie van ‘profijt’ bereid is om het land verder naar de knoppen te helpen. Op die manier wordt, terloops gezegd, ook gepoogd een alliantie met een ‘nationale’ of ‘nationalistische’ kracht onmogelijk te maken. De immigratielobby wordt op deze manier een samengaan van staat en privékapitaal. Zoals het een echte liberale doctrine past: van de invoer van Chinese prullen tot de invoer van mensen. Het BBP zal er wel bij varen: de verliezen komen op onze kosten, de baten bij betrokken ambtenaren (via carrières, lonen en hoge pensioenen) en nu dus ook privéhandelaren. Bij de oplossing van de bankencrisis heeft de liberale kapitaalklasse (en haar politieke waterdragers) gezien dat het volk dit allemaal zonder morren slikt. En bij de immigratie-business kan het liberaal establishment ook nog op de steun van socialisten en groenen rekenen om de rekening door te schuiven naar het volk. En al deze partijen rekenen hun winst al uit, dit keer wanneer de ‘Nieuwe Belgen’ ook zullen moeten gaan stemmen in de toekomst. Payback time voor de partijkassen.

De buiging die Theo Francken tijdens deze één minuut stilte in de Kamer maakte, was dan ook ronduit een van de meest schijnheilige vertoningen die ik ooit gezien heb. Hij liet daarbij de kop zakken tot op zijn borst. De pedofiele bisschop die betrapt werd op het masturberen van zijn neef en daarna deemoedig de kop liet zakken om zijn spijt te betuigen, wel, die kon niet aan Theo Franckens vertoning tippen. Nooit een meer muilentrekkende tjeef op tv gezien, en er treden er nochtans veel op. En ook ‘extreemrechtse’ Filip Dewinter van de ‘sociale volkspartij’ Vlaams Belang stond recht in de houding tijdens die ene minuut herdenkingsstilte in de Kamer... Noblesse oblige. Deze ‘beroepsmatige’ anti-immigratie-megafoon van de burgerij treurde dus mee om hen die niet aan land zijn geraakt tijdens hun invasiepoging. Dat is logisch, want elke vluchteling die het haalt (en dus naar ons land afzakt) is voor zijn partij een win-win verhaal. Hij vroeg zich gisteren dan ook af, na de schabouwelijke vertoning van de herdenkingsminuut ‘of deze vreemdelingen hier wel hoefden te zijn’ (VTM-nieuws, 12/08). Want, zei het Orakel van Antwerpen: ‘wanneer zij (de indringers) hier zijn, dan is het logisch dat ze opgevangen worden’. Ja, gekker moet het bij het Vlaams Belang niet worden. Of is dat nietszeggende antwoord een illustratie van wat voorzitter Van Grieken als het nieuwe humanitaire gelaat van de partij noemt. Zeer geloofwaardig is dat, zo'n schertsvertoning.

Natuurlijk ‘moeten’ die vluchtelingen hier niet zijn, die moeten tegengehouden worden met alle middelen! Die mogen hooguit in terugkeerkampen terechtkomen en moeten dan buitengezet worden. We hebben toch ‘reddingsschepen’ genoeg? We ‘redden’ die mensen terug naar hun eigen land. In elk geval, deze situatie laat nog maar eens toe om een andere vraag te stellen: kan de politieke elite de eigen bevolking nog verdere besparingen en antisociale maatregelen opleggen in deze omstandigheden? Als onze politieke elite immers zo graag een traantje wegpinkt bij de ‘miserie’ van de hele wereld, waarom probeert ze dan om een steeds groter deel van de eigen bevolking in een minder sociaal, extreemliberaal regime te duwen? Met andere woorden, waarom pakken ze onze welvaart af? Moeten wij soms vluchteling in eigen land worden? Dient dat soms om de invasie van het Westen en van ons land te kunnen financieren? En voor er weer een paar zulthoofden beweren dat wij racisten zouden zijn: zijn de hier verblijvende allochtonen niet even ongelukkig met deze ‘nieuwe’ invasie en immigratiegolf die ons vandaag overspoeld?

Ik kan mij voorstellen dat de allochtonen (zij die nu al Belg geworden zijn) wat graag meegenieten van ons (overblijvende) sociale systeem, maar of ze dat ook willen delen met nieuwkomers en daarbij zelf inleveren? Het zou wel eens heel interessant kunnen zijn om dat te onderzoeken. Maar dat zullen de allochtone praatjesmakers zoals de Abu’s-van-mijn-kloten en de rest van het multiculturele circus niet doen. Dan zou immers blijken wat wij allang weten: het echte racisme, etno-centrisme en egoïsme zit bij hen.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter