Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Tuesday, 18 August 2015 11:09

Grootkapitaal is organisator van de immigratiecrisis, net zoals van de bankencrisis

Written by 

Deze crisis is te mooi om ze onbenut te laten passeren. Helemaal in het begin zei Schäuble me: we kunnen ons de sociale staat niet meer permitteren. Zo buiten ze de humanitaire crisis schaamteloos uit: dankzij deze crisis kunnen ze al die pijnlijke dingen realiseren: snoeien in de lonen, de pensioenen, privatiseringen doorvoeren, al die dingen waarvoor een volk bij verkiezingen nooit zou voor stemmen. De gesprekken waren een soort van ‘oorlogsvoering’, een financiële oorlogsvoering, vandaag de dag heb je geen tanks meer nodig om iemand te verslaan. Zij hebben hun banken om dat te doen. Er worden geen moordenaars meer op pad gestuurd, nu men deurwaarders naar een Europees land kan sturen.

Yanis Varoufakis, voormalig Grieks minister van Financiën, in Knack

Varoufakis benoemt in het bovenstaande citaat de strategie van de Europese kapitaalselite om van Europa één groot ultraliberaal lageloongebied te maken. Wat hij als linkse daarentegen (moedwillig) onbesproken laat, is het feit dat diezelfde elite de immigratiestromen aanmoedigt en organiseert (want door zich niet te verzetten tegen de instroom, hem  – schijnbaar – op zijn beloop te laten, organiseert ze in feite mee de instroom). En dus is links, ook (en vooral) extreem-links, mee schuldig aan het asociaal maken van de Europese arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden. Links kan zich ook niet tegen die strategie van de kapitaalselite verzetten zonder afbreuk te doen aan het ‘humanistisch internationalisme’, dat deel uitmaakt van de eigen wereldvisie en ideologie. Daarom lopen de ultra-liberale doelstellingen inzake massa-immigratie gelijk met de extreem-linkse, die uitgaan van de één-wereldtheorie en het zogenaamde wereldproletariaat.

Dat objectieve bondgenootschap met het grootkapitaal verlamt links in zijn strijd tegen datzelfde grootkapitaal, waardoor het worstelt met ‘onoverbrugbare’ intern-ideologische tegenstellingen. Een voorbeeld van een dergelijke dialectiek is het volgende: superkapitalist Fernand Huts wil af van het beschermde statuut van de havenarbeiders, de PVDA zegt het tegenovergestelde. In de praktijk gebruikt Huts echter de redenering dat juist door de afschaffing van dat statuut er veel meer jobs voor vreemdelingen vrij komen (in zijn bedrijf werken al veel vreemdelingen), uiteraard voor lagere lonen dan de dokwerkers. Maar ook de PVDA eist dat er véél meer vreemdelingen aan het werk moeten in de haven. Wat uiteindelijk het resultaat zal zijn, dat kan een kleuter voorspellen (maar blijkbaar niet de hooggeschoolde kiekens bij de PVDA). De jobs voor vreemdelingen zullen er komen, maar ten koste van die van blanke arbeiders én voor lagere lonen. Subjectief lijken de doelen van Fernand Huts en die van de PVDA tegenstrijdig, objectief sporen ze echter wonderwel omdat het resultaat zal zijn wat de elite wil. Het subjectieve ligt in het feit dat de PVDA stelt nooit een afbreuk aan de rechten van dokwerkers te zullen tolereren, maar tegelijkertijd zegt te streven naar een ‘herverdeling’ van arbeid en inkomen (wat hun ‘objectieve’ doel is). Dat maakt van de kapitaalselite en links dus ‘objectieve’ bondgenoten.

Een man als Varoufakis is zich van dat alles natuurlijk héél goed bewust. Daarom zwijgt hij ook over de immigratie-invasie die vandaag wordt georganiseerd door de kapitalisten en klaagt hij alleen de financiële onderdrukking door die laatsten aan. Wat nog maar eens duidelijk maakt dat alleen nationalisten in de 21ste eeuw een juiste analyse van het kapitalisme en de crisis kunnen maken (zonder dat de meesten dat evenwel doen). Onze bondgenoten zijn lotgenoten, en daarbij maken we geen onderscheid tussen binnenlands georiënteerd kapitaal en volk. Omdat voor ons de belangen van het vaderland voorgaan op die van een klasse.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter