Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Tuesday, 04 November 2008 19:53

Partij van de kleine man?

Written by 

Op het congres van het Vlaams Belang van afgelopen weekeinde met als thema 'Vlaanderen op eigen kracht' zei de voorzitter van die partij, Bruno Valkeniers, dat hij aan zijn vriend Dedecker van Lijst Dedecker op de man af zou vragen of diens partij nu een donkerblauwe partij is of eerder een sociale partij voor de kleine man. Deze vraagstelling vinden wij van het N-SA toch wel heel vreemd en het toont aan dat de leiding van het VB denkt dat hun voornaamste concurrent even kleurloze en nietszeggende standpunten inneemt zoals zijzelf dat nu al meer dan 30 jaar doen. Of zou het kunnen dat Valkeniers de standpunten van Dedecker niet eens als donkerblauw percipieert, of nog verontrustender, zou het kunnen dat Valkeniers de reactionaire standpunten van LDD en zijn vriend Dedecker best wel goed vindt, maar ze een beetje versluiert wil zien achter een laagje sociaal vernis, een laagje vernis dat ze bij het Blok graag aan hun achterban als solidarisme verkochten. Nochtans is het partijprogramma van LDD zo klaar als pompwater wat betreft de keuze voor of tegen de kleine man. Het programma is radicaal tegen de kleine man en het is zelf radicaal tegen de belangen van grote groepen van de middenklasse, dat moet Valkeniers toch begrepen hebben als hij het gelezen heeft? Of is hij het er inderdaad stiekem mee eens?

 

Het programma van LDD begint als een sprookjesverhaal voor kapitaalgroepen en grote ondernemingen door te stellen "Wij in dit land hebben het potentieel om te kunnen concurreren met landen als Singapore en Hong Kong en nog andere paradijzen van economische vrijheid". Zulk een opener moet bij de voorzitter van het VB wel in goede aarde vallen, want iedereen weet dat de Antwerpse havenbaronnen natte dromen krijgen als ze aan Singapore en Hong Kong denken. Dat Singapore een veredelde autocratie en Hong Kong een communistische dictatuur is die het moeten hebben van miljoenen ingevoerde en goedkope Aziatische loonslaven is voor deze heren geen enkel probleem. Dedecker wil ook België niet ontbinden en hij wil zelfs de instituties onveranderd laten tenzij "De Walen kiezen voor een niet ondernemende en socialistische politiek". Dus als de Walen kiezen voor Wallonië als een surrogaat Singapore dan mag België gerust blijven bestaan want dan hebben we de lotto van de vrije markt gewonnen. Maar als die Walen stout blijven en geen Singapore op hun grondgebied willen installeren dan moet er maar een scheiding van komen. Mooi principieel zeg. Waar LDD helemaal duidelijk wordt is als zij het over de werkloosheidsuitkeringen hebben, volgens Judo Marie kan je na 38 maanden van werkeloosheid gewoon oprotten. Voor een publiek in Oostende enkele tijd geleden zei hij nog dat 4 maand op den dop al een ernstige afwijking in iemands arbeidsattitude deed veronderstellen, en dat 4 maanden werkloosheid dan ook wel voldoende was voor hem. Maar vermits we allen naar het paradijs van de vrije markt gaan is in het programma dit cijfer opgetrokken naar 38 maanden werkloosheidsvergoeding voor al die gelukkigen die dat grote lot mogen winnen. Het moet tenslotte feest voor iedereen zijn bij LDD.

Er is echter nog een klein angeltje aan de goede zorgen voor de kleine man in het LDD programma, ze willen namelijk het budget voor die werkeloosheid verminderen van 2.6% naar 1.6%, wat dus een vermindering betekent van 40%. Een klein voorbeeldje van het effect dat dit zal geven voor een gezinshoofd, nu krijgt die ongeveer 1250 Euro per maand maar na een eventuele vermindering van het budget met 40% zal dat al snel dalen tot 750 Euro. Dat zal in die families van de kleine man een feest worden, ook voor de middenkaders zal het dolle pret betekenen als die straks ten gevolge van de recessie op straat zullen gekegeld worden door de beheerders van het liberale paradijs Singapore-Vlaanderen. 750 Euro voor een gezin, ze gaan dat niet op krijgen! Ook de ambtenaren moeten hun duit in het zakje doen volgens Dedecker, de uitgavenpost voor die groep bedraagt nu 12% van het BBP en moet teruggebracht worden naar 8%. Deze besparing moet gerealiseerd worden door minder mensen in overheidsdienst te werk te stellen. Maar geen nood,volgens LDD zal deze minder tewerkstelling uitmonden in meer tewerkstelling in de privé. Een toverformule!

Om al deze leuke dingen te doen moet er nog juist een kleine belastingverlaging worden doorgevoerd, en daar is weeral een toverformule die raad brengt, de vlaktaks! Met deze vlaktaks betaald "iedereen" 30% belastingen op zijn inkomen, alleen is voor LDD niet "iedereen" ook echt iedereen. De lieveling van Dedecker, de kleine man, mag geen beroepskosten meer aftrekken, maar de zelfstandigen natuurlijk wel, dus die betalen al geen 30% meer, maar juist nog minder! En dan nog leuker is het voor vennootschappen, die moeten volgens LDD maar 19% afstaan aan de staat en ze mogen ook alle beroepskosten aftrekken, dus dat wordt al snel zo weinig als 15%. Verder mag er geen belasting op vermogen of op meerwaarde worden geheven,dus de beurs kan weer bloeien, want, geen taks op beursmeerwaarde. En de rijke burgerij à la Lippens betalen voortaan apenootjes op hun vermogen!

O ja, ik was de leukste nog vergeten, op werkloosheidsuitkeringen moeten volgens Dedecker wél belastingen worden betaald, maar die echt rijkelui kun je dat niet aandoen, dat getuigt niet van gezond verstand en daar hebben ze bij LDD teveel van! Er moeten ook niet noodzakelijk onafhankelijke regio's komen in dit land, maar er moeten wel speciale economische zones worden gecreëerd. Dedecker droomt echt van Chinese toestanden, hij zou beter een kartel met de PVDA aangaan want die vinden de uitbuiting door de staat ook zo leuk. Dan kunnen ze samen proletarische sweatshops gaan uitbaten, kapitalisten en communisten, het zijn tenslotte twee poten van eenzelfde systeem.

Als u nog een grap wil, dan heb ik deze nog voor jullie. De staat moet geen diensten meer leveren die al aangeboden worden door de privé, dat noemen ze bij LDD het Gouden Gids principe. Het komt erop neer dat alle diensten die in de telefoonboeken van de Gouden Gids worden aangeboden niet langer door de staat mogen worden verzorgd. Dus als privéscholen adverteren in die Gids dan moet het overheidonderwijs die taak afstoten (hetzelfde voor uniefs neem ik aan?) en dus kunnen de mensen hun kinderen naar privé-scholen sturen. Dat zal nog eens goedkoop zijn jongens! De Lijn kan dan weer al zijn bussen verkopen en alle klanten gratis en voor niks aan de privé-busmaatschappijen weggeven. Sociale tarieven, daar kun je naar fluiten. Ook het vrachtvervoer en het passagiersvervoer van de NMBS moet afgestoten worden, het ontbreekt enkel nog aan een slimmerik die treintjes verhuurt in de Gouden Gids. Weg de eersteklasplaatsen voor politici, maar dat vindt Jean-Marie niet erg, hij rijdt BMW coupé.

Als die plannen van Jean-Marie het halen na een volgende verkiezing dan wordt alles door de privatisering zo goedkoop dat we geen bal last zullen hebben van de recessie. Maar helemaal gerust is hij er zelf niet in, want hij wil de staat toch niet helemaal in zijn blootje zetten. Zo pleit hij voor een basis BTW-tarief van 19% op alle consumptiegoederen. De armen kunnen zo lekker meebetalen aan het nieuwe Singapore aan de Schelde, want nu betalen ze voor hun basisnoden zoals eten en drinken maar 6% BTW, dus de kleine man zal zijn brood nog duurder mogen betalen. Maar ook die kleine man moet iets overhebben voor het vrije ondernemersparadijs, nietwaar?

Als Valkeniers of andere kopstukken van het VB dit stuk mochten lezen (en we weten dat Frank een trouwe fan is) dan dan zou het toch duidelijk moeten zijn voor hen dat Lijst Dedecker geen partij voor de kleine man is, maar dat het integendeel de meest reactionaire partij is die dit land telt en dat een project zoals Forza Flandria dan ook alleen maar ultra-reactionair kan zijn. Als het VB een antwoord op die reactionairen zou willen ontwikkelen (als ze dat al willen natuurlijk) dan zullen ze uit hun pijp mogen komen. Maar wij vragen ons af waar de top van de partij de toebak voor die pijp dan wel zal halen. Dedecker en Valkeniers doen nu al hun aankopen bij het blauw fabriekje waar ze alleen liberale toebak verkopen, met blauw aroma.

Misschien dat het N-SA antwoorden op die vragen krijgt tijdens het komende debat dat doorgaat in Antwerpen op 28 nov aanstaande. Een debat tussen een vertegenwoordiger van het Vlaams Belang en iemand van het N-SA, met als onderwerp 'Solidarisme'.

Hoop doet leven!


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter