Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Tuesday, 01 September 2015 18:56

Solidaristen pleiten: Laat NAVO-grondtroepen ingrijpen in Syrië!

Written by 

Als we de vijand (zijnde de vluchtelingenstroom) van ons af willen houden, dan moeten we wapens gebruiken. We beseffen echter ook dat de Europese elite vooral een verweekte en corrupte bende is, aangevuld met communistische smeerlappen die de eigen arbeidersklasse hebben verkocht aan het grootkapitaal (in ruil voor hun internationalistische streven om de ‘westerse’ sociale consensusmaatschappij - een vorm van solidarisme - te vernietigen). Dus blijft er maar één ding over: we moeten steunen op de NAVO om in te grijpen.

Men kan dan denken: die NAVO bestaat toch voor een groot stuk uit dezelfde elite, elite die te verweekt en te zwak is om dat op nationaal vlak te doen? Dat is echter niet het volledige plaatje. Ten eerste is er onenigheid tussen verschillende fracties van de elite in de Unie, dat weerspiegelt zich in hoe ze tegenover de immigratie-invasie staan en erop reageren. Vooral in Oost- en Midden-Europese landen beschikt een groot deel van de elite nog over genoeg weerbaarheid om op te treden.

Daarnaast zijn er de belangen van de Turkse NAVO-bondgenoot (de grootste legermacht na die van de VS) die nu reeds optreden in Syrië om hun eigen geotrategische belangen veilig te stellen en het binnenlandse probleem met de Koerden aan te pakken (de Koerden beschikken nu over vrijhavens in Syrië), weliswaar niet met grondtroepen. Ook heeft dat optreden als doel de sjiitische invloed van Iran in Syrië tegen te gaan natuurlijk alsook de sjiitische (alawitische) minderheid in Syrië van de macht te verdrijven. Dat is allemaal waar en daar hebben wij ons als anti-imperialisten altijd tegen verzet, maar nood breekt wet nu.

Verder zijn er de belangen van de VS in de regio. Die laatste blijven de corrupte soennitische regimes (Saoedi-Arabië en Qatar) steunen die in Syrië Assad van de macht willen verdrijven om op die manier de regionale aanspraken van Iran in toom te houden. Daarnaast willen ze zeker ook de aanvoerroutes naar Afghanistan (via Irak) intact houden en, meer in het algemeen, de grootste wereldmacht blijven. Dat is ook allemaal waar, maar opnieuw geldt: nood breekt wet.

Daarom zullen de VS grondtroepen willen sturen naar Syrië, zeker als dat in een groter verband kan gebeuren. Dat zal niet via de VN gebeuren volgens ons. Rusland en China zullen in de VN-Veiligheidsraad altijd beletten dat er grondtroepen in Syrië worden ingezet.Voor hen is de ontwrichting van Europa door de huidige immigratie-invasie een goede zaak, net als het conflict zelf, al was het maar vanwege de wapenleveringen. Daar maakt de westerse wapenlobby zich uiteraard even schuldig aan.

Onze beweging heeft van bij het begin het Syrische Baath-regime gesteund vanuit een anti-imperialistische motivatie. In geopolitiek opzicht geldt voor ons echter méér dan waar ook het “eigen land eerst”-principe. Zeker nu ons land een target is geworden in dit conflict, zeker omdat alle strijdende partijen in Syrië massa’s mensen van daar naar hier jagen. Dat mag men gerust als een oorlogsdaad tegen onze landen zien. Daarom ook is gewapende weerstand legitiem en nodig. We moeten in deze zaken pragmatisch zijn, want het zijn wij die op dit ogenblik worden overvallen door een massale troepenmacht van vluchtelingen.

Als het conflict in Syrië niet onder controle wordt gebracht, dan zal onze maatschappij en onze vrijheid hier verdwijnen. Dan zal dit land - en bij uitbreiding de Europese landmassa - bezet (veroverd) gebied worden. Dat is vandaag reeds voor een deel het geval door immigratie, maar wat nu op ons afkomt, is veel en vele malen erger en onomkeerbaarder, zeker wanneer er geen gewapend ingrijpen komt in het land dat grotendeels verantwoordelijk is voor of, beter gezegd, de oorzaak is van de huidige immigratie-invasie , Syrië dus. Daarom moeten wij als Solidaristen vandaag de waarheid onder ogen durven te zien: zonder grondtroepen in Syrië zullen onze landen blijvend worden overspoeld door Syrische vluchtelingen.

De elites in onze landen zijn niet bereid om door middel van geweld de invasie in de natiestaten te stoppen, maar onder druk van Amerika en zijn Turkse en andere bondgenoten in het Midden Oosten (net als van Oost-Europese landen) kan een deel van die elite wel overtuigd (verplicht) worden militair in te grijpen in het buitenland. Dat moeten we ondersteunen. Uit zelfbehoud.

Kameraden, laten we de harde, maar nationaal-revolutionaire logica spreken. Laten we ons hart naar het verstand luisteren. Iedereen die een halt wil toeroepen aan de huidige immigratie-invasie moet een ingrijpen van de NAVO met grondtroepen in Syrië ondersteunen. Wie met zijn “hart” blijft denken in deze materie, die speelt in de kaart van mensen zoals die van “Hart boven Hard” en meer in het algemeen in die van de immigratielobby. Bij een inval van de NAVO in Syrië (of waar dan ook) zal dat volk tekeergaan als zwijnen waarvan de trog wordt afgepakt (namelijk de vreemdelingenaanvoer).

Aan hun kant wil jij als nationalist, als nationaal-revolutionair toch niet staan, mag ik hopen? Alleen geweld kan deze invasie stoppen, en voor ons part komt dat geweld vanuit de NAVO en de VS, bij gebrek aan moed bij onze eigen leiders.


 Nederlandse partij denkt aan grondtroepen in Syrië

De vluchtelingenproblematiek kan alleen worden aangepakt door ingrijpen in Syrië en daar moeten eventueel Nederlandse grondtroepen bij worden ingezet. Dat stelt Sybrand Buma, leider van de Nederlandse partij CDA (Christendemocratisch Appèl). In een interview met de Nederlandse nieuwswebsite Nu.nl pleit CDA-leider Sybrand Buma voor een open debat over het inzetten van grondtroepen in Syrië.  ‘De bron is de grote chaos in Syrië en Irak, maar ook de instabiliteit in Libië’, laat Buma weten. Hij wil dat er veilige havens komen in die landen waar militairen onder de vlag van de VN of EU vluchtelingen beschermen. Daarnaast wil Buma een aanpassing van het VN-vluchtelingenverdrag zodat vluchtelingen een status van ‘ontheemde’ zouden kunnen krijgen. Zo is direct duidelijk dat hun opvang tijdelijk is.

Buma roept het kabinet op om volgend jaar wanneer Nederland voorzitter is van de EU de aanpassing van het verdrag op de agenda te zetten.

Bron: De Standaard

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter