Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Tuesday, 13 October 2015 18:07

Nul euro belastingen betalen? Niet met ons!

Written by 

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief meent dat de gemeenschap recht heeft op aandeelhouderschap in bedrijven die geen belastingen betalen, zoals AB Inbev. Wij hebben er niets op tegen dat Belgische bedrijven groeien en internationaliseren (op voorwaarde dat hier maximale werkgelegenheid wordt nagestreefd) en dat er een systeem van belastingaftrekken bestaat om deze groei te bereiken. Dat systeem mag er echter niet toe leiden dat (enkel) privépersonen bevoordeligd worden. Het moet dienen om de gemeenschap te versterken. Dat men ‘kapitaal’ in een bedrijf centraliseert, kan dan een goede zaak zijn. Er zijn namelijk ook andere methoden om kapitaal te herverdelen dan louter het heffen van belastingen (waarbij belastinggeld dan nog wordt verspild aan … bijvoorbeeld het multiculturele experiment en bijhorend politiek dienstbetoon). Dat kan ook door Belgische bedrijven groter te maken of te laten uitbreiden op andere afzetmarkten.

Daarom eist het N-SA:

1) Winstverdeling onder werknemers in de vorm van aandelen

Weliswaar niet aan de individuele werknemer, maar aan het collectief van werknemers, aan een ‘corporatief’ orgaan dat aldus mede-eigenaar wordt van het bedrijf. De winst zal worden uitgekeerd bij pensionering via maandelijkse uitbetalingen (= direct) of op het einde van een contract via ‘promessen’, die recht geven op winstdeelname in contanten als de werknemer met pensioen gaat (= indirect). Het corporatief-collectief van het bedrijf moet instaan voor de uitbetaling ervan.

Zo willen wij, ‘solidaristen’, tot mede-eigenaarschap van de werknemers komen, terwijl nu alleen de top van een bedrijf kan genieten van aandelenopties. Die opties hebben als belangrijk nadeel dat ze het bedrijf verarmen door de enorme cashflow die ermee gepaard gaat. En ook dat willen we met ons voorstel tegengaan, namelijk door drievierden van de aandelenopties die naar het management gaan verplicht in het bedrijf te laten investeren. Voor het cashgedeelte moet men een ‘graduele’ belastingvoet hanteren om de kleine werknemer-aandeelhouder niet te veel te belasten wanneer hij als gepensioneerde maandelijks wordt uitbetaald, terwijl de ‘grote’ aandeelhouder op ‘solidaristische’ wijze zijn bijdrage levert aan de maatschappij.

2) Mede-eigenaarschap van de staat over het bedrijf

En wel met als doel rijkdom voor het nageslacht op te bouwen. Dat kan worden gezien als een soort van nationalisatie van het bedrijf, maar dan op een niet-socialistische/communistische manier (in dat geval wordt het kapitaal/bedrijf vernietigd doordat de staat of, beter gezegd, een staatselite zich de winst toe-eigent). China is een schoolvoorbeeld van hoe dat werkt. Corruptie en nepotisme zijn dan het resultaat. Ons ‘solidaristische’ model is superieur aan het socialistische model in die zin dat ‘de gemeenschap’ via het ‘corporatisme’ de staat uitmaakt, niet omgekeerd. En omdat het ‘kapitaal’ wordt gecontroleerd door allen die betrokkenen zijn bij het bedrijf en niet louter door een kleine groep mensen.

Wij betwisten dus de stelling van extreemlinks dat alleen door een ‘miljonairstaks’ een rechtvaardige verdeling kan worden bereikt en ook die van het liberalisme dat alleen door individuele consolidatie van kapitaal welvaart en werk kan worden gecreëerd. Onze voorstellen tonen een ‘derde’ weg: een weg die voor iedereen de mogelijkheid tot sociale welvaart creëert.

Wij stellen een betere ‘miljonairstaks’ voor. Wij stellen voor om via overname van privébezit (aandelen in bedrijven) te komen tot een echte verdeling van welvaart en werk. En dat zonder de groeimogelijkheden van de bedrijven te fnuiken noch door individuele prestaties oninteressant te maken. Maar wij zijn ook niet naïef. Wanneer bedrijven weigeren zich te ‘solidariseren’, dan is er voor ons maar één antwoord: wij zullen ze nationaliseren. Een ‘miljonairstaks’ vinden we dan maar een mager beestje. Niet voldoende, niet duurzaam, niet structureel.

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter