Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Friday, 11 September 2009 12:32

Lange Wapper: de maffiademocratie in actie!

Written by 

De Antwerpse gemeenteraadsleden hebben op de zitting van 3 september weer een discussie van hoog technisch en ideologisch gehalte gevoerd. De zittende kliek van de meerderheid moest dan ook een vraagstuk van wereldformaat beantwoorden: mag de stad bij een referendum over de bouw van een weg met brug één dan wel twee vragen stellen aan de bevolking?

De meerderheid van democraten, die zelf elke dag het gat van iemands broek lullen op radio en tv, vond dat het stellen van meer dan één vraag per zittingstermijn van een coalitie (6 jaar) de bevolking te veel zou belasten. De brave burgers zouden er tureluurs van kunnen worden en de psychische belasting zou de pretmaatschappij nodeloos in gevaar kunnen brengen. De bevolking moet volgens de burgerij alleen maar feesten en consumeren en zo het BBP op peil houden en mag niet teveel lastig worden gevallen met maatschappelijke keuzen en nog minder met maatschappelijke vragen. Stel je voor dat de bevolking een volgende keer het systeem van vreemdelingeninvoer in vraag stelt en - o gruwel - zelfs mee zou gaan beslissen of het liberalisme wel zo goed is voor de gemeenschap? De socialisten die altijd graag veel kletsen over maatschappelijke betrokkenheid van de burger, zowel van witte dan wel van zwarte origine, mochten enkele dagen met het vaandel van de inspraak vooroplopen van de coalitiegenoten. De SP.A wou zo gul zijn om tijdens het komende referendum 2 vragen op de stembriefjes toe te laten. Een tsunami aan democratische inspraak! De partij van de mens (CD&V), de partij van de Vlaamse mens (N-VA) en de partij van de liberale mens vonden dat dat niet kon. Dat zou alleen maar tot democratische indigestie leiden, vonden zij. De partij van de socialistische mens (SP.A) kon dan nog een beroep doen op de stemmen van de heren van de eigen-volk-mensen, het VB, maar dat zou leiden tot het doorbreken van het cordon sanitaire, het schaamlapje van de Belgische dictatuur. Dat is geen optie voor ware democraten.

 

Iedereen in dit land die een beetje helder van geest is, kon dus al van ver zien dat de SP.A niet te pramen zou zijn om de sanitaire voorziening te doorbreken waarmee de burgerij altijd haar vuile handen kan gaan wassen, als ze weer eens vol stront hangen van alle duistere zaakjes waar ze zich mee inlaat. Dus bood het VB zijn steun aan de rechtse coalitie aan, tegen de SP.A in. Wat een giller! Weeral in de val van de burgerij getrapt! In plaats van een unieke positie in te nemen door de optie van twee vragen te steunen (samen met Groen) en zo de meerderheid voor schut te zetten, koos die partij ervoor om de behoudsgezinden van het Belgische establishment inclusief tateraar De Wever te steunen. Een rechtse front van lobbyisten, dat zaakjes van betonboeren en grote winsten behartigt. Een uitgebreid Forza Flandria, zeg maar. Iedereen in dit land weet echter dat de SP.A vette brokken niet uit haar muil laat wegroven. Of het nu gaat over contracten voor de aankoop van helikopters of bruggen. En dus stemden ook de socialistische rechts-liberalen van de SP.A voor het stellen van maar één vraag in plaats van twee. Het VB bevindt zich nu dus in goed gezelschap. Samen met de volledige burgerij, de groene burgertjes uitgezonderd, gunt het de Antwerpenaren maar één vraag. Het VB heeft unisono weer eens het cordon tussen de corrupte elite en zichzelf doorbroken en dat gratis en voor niks en voor de zoveelste keer. Dat is zoals je broek afsteken voor je op de pot zit. Altijd prijs!

Wat de coalitie van de welwillende democraten voor iedereen verzwijgt, is wie er echt aan de touwtjes trekt in die gehele Lange-Wapper-story. Dat zijn de banken (alweer) die het geld dat ze eerst van de politieke elite aan dumpingrentes ter beschikking krijgen weer aan dezelfde elite uitlenen, maar dan tegen 400% of meer aan rentekost. Dolle pret bij de bankenmaffia! En de betonboeren die de rest van de buit  onder elkaar verdelen, kunnen hun lol niet op. Daar zullen dikke kruimels en vette vissen en nog vettigere biefstukken in de pan van de corrupte politieke elite terechtkomen, zoals De Wever dat zo graag plastisch verwoordt. Een topman van het Noriant-kartel (de betonboeren die de werken hebben toebedeeld gekregen) wist al in 2008 hoe het zaakje zou verlopen. In een vraaggesprek met Trends stelde hij dat het consortium reeds 30 miljoen aan manuren had geïnvesteerd in het Lange-Wapperproject. Daardoor beschouwde hij de opdracht en de uitvoering van het project als 'verworven' voor de groep. Wij willen dat geld terugverdienen, verklaarde de man, of wat had u gedacht? Maar het gaat niet alleen om die 30 miljoen. De oorspronkelijke kost van de werken werd eerst op 1,8 miljard geraamd, maar nu is dat al opgelopen tot 3 miljard. De tijd vliegt snel, gebruik hem wel, moeten ze daar bij Noriant denken. De traditie in dit land wil dat kostenramingen alleen dienen om een contract te verwerven en de echte kostprijs als verrassing bij het einde der werken te presenteren. Zoals bij de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen. De kostprijs van het Lange-Wapperproject zou dan ook wel eens 5 miljard of zelfs meer kunnen bedragen; wie kijkt nu op een centje meer of minder? Een gigantische vette vis dus. Om de banken en de betonlobby niet al te zeer in de weg te lopen bij het binnenhalen van de poen moet het referendum dus een beetje gestuurd worden. De rechtse coalitie van welwillenden, het eigen-volk-aanhangsel incluis, vindt dus dat twee vragen op een referendum ruimschoots overdreven zijn. Eigenlijk opteren ze voor 0 vragen, maar ja, die domme democratie moet haar offertje krijgen.

Of de belangen van het eigen volk en de solidaristische samenleving daarmee gediend zijn, zal het N-SA op het debat 'Solidarisme: heeft het toekomst' op 3 oktober in Antwerpen vragen aan de vertegenwoordiger van het VB. Het VB beweert toch solidaristisch te zijn? Wij zijn nieuwsgierig naar het antwoord. U ongetwijfeld ook!

 

E. Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter