Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Monday, 09 November 2015 15:30

Rode baron Rudy De Leeuw verzwijgt de neoliberale agenda van zijn ABVV

Written by 

... en probeert zo zijn verraad aan de eigen arbeidersklasse te verdoezelen.

In een interview in Knack van deze week wordt aan de rode baron van het ABVV, Rudy De Leeuw, gevraagd wat hij denkt van de asielinvasie en hoe zijn rode sociaal-fascistische vakbond (waarbij “sociaal-fascist” staat voor: sociaal in woorden, fascist in daden) denkt iets aan de werkgelegenheid voor de indringers te doen.

Daarop antwoordt de ABVV-kapo dat het niet de schuld is van de asielindringers dat ons sociaal systeem wordt vernietigd. Neen, zegt de rode ‘arbeiders-aristocraat’, dat is de schuld van de neoliberale N-VA-regering: zij is verantwoordelijk voor de afbraak van het sociale systeem volgens deze rode moppentapper.

Even terzijde: onder de regering van zijn rode spitsbroeders sp.a en PS werden er al veel asociale maatregelen genomen, zoals daar zijn: de invoering van de degressiviteit in werkloosheidsuitkeringen, de omvorming van de wachtuitkeringen voor instromers op de arbeidersmarkt (waardoor jongeren langer van een uitkering worden uitgesloten) en nog veel meer.

Soit, het kan zijn dat ofwel het rode geheugen van de ABVV-man niet al te goed werkt, ofwel dat hij die maatregelen van zijn socialistische vrienden in het geniep wel goed gedaan vindt ... En dat laatste is misschien ook wel zo, want de socialisten zijn niet minder neoliberaal dan N-VA of Open VLD. Je weet wel: “sociaal” in woorden, “fascist” in daden ... Waar de hele bende neoliberalen het immers allemaal roerend over eens is, is dat de asielinvasie “opportuniteiten” met zich meebrengt. De roden (en groenen) zijn daarvan nog fanatieker overtuigd dan de donkerblauwe smurfen van de huidige regering.

 

 

Je ziet kameraden: het is één pot nat, die rode en blauwe garde politieke praatjesmakers. Zo ook onze rode Rudy van het ABVV. Hij verzwijgt natuurlijk dat de regering en de kapitalistische elite gretig gebruik willen en zullen maken van de asielinvasie om zo ons sociale systeem te “kunnen” ondermijnen. Verschillende grote patroons hebben al gezegd dat de lonen naar beneden zullen moeten gaan om de asielindringers “nuttig” in te kunnen schakelen in hun geld-business.

Het smerigste van dit verhaal is dat het eigenlijk de kapitalistische elites zijn die, door middel van hun politieke knechten, de invoer van vreemdelingen organiseren. De rode baron en zijn ABVV staan daarbij vooraan om dit smerige verraad aan de eigen arbeiders, het eigen salariaat, mogelijk te maken. Daarin zijn deze rode mollen bijna zo fanatiek als hun communistische boevenmaatjes van de PVDA (lees: Partij Voor De Anderen).

De rode vakbond heeft zichzelf ook aangeboden om voor het grootkapitaal als pooier op te treden, en wel door in de asielcentra arbeiders te gaan ronselen. Rudy De Leeuw zegt daarover in Knack dat zijn vakbond in het opvangkamp in Sijsele de ingevoerde concurrenten van zijn eigen leden haarfijn een “loopbaanbegeleiding” zal aanbieden. Zijn vakbond werkt ook voor de vluchtelingen, zegt ons rode mannetje fier. Zijn ABVV werkt voor het patronaat, zal hij bedoelen. Tegen de belangen van zijn eigen leden in. Rudy is dan ook reuzeblij dat “ze er samen met het patronaat voor hebben gezorgd dat de asielzoekers nu ‘maar’ 4 maanden meer moeten wachten om op de arbeidersmarkt te mogen komen, waar het vroeger 6 maanden was”. Die rode knul kan niet wachten tot zijn eigen volk wordt beconcurreerd, blijkt uit deze verklaring. U ziet, lezers: sociaal-fascisten zijn het “sociaal” in woorden “asiel-fascistisch” in daden.

En dan komt de clou, beste solidaristische lezers, waar rode Rudy een bocht van 180 graden moet nemen om zijn verraad aan de eigen arbeidersklasse te camoufleren. Als Knack vaststelt dat het ABVV toch ook diegenen verdedigt die het slachtoffer zijn van de economische crisis, en voor wie al die nieuwkomers op de arbeidsmarkt een bedreiging vormen en of dat geen “spanningen” veroorzaakt met de eigen achterban, dan antwoordt de rode baron daarop het volgende:

“Wij staan als vakbond voor solidariteit en verdraagzaamheid [verdraagzaam dus voor de moordende economische concurrentie die door de elite wordt georganiseerd, n.v.d.r.]. Maar wij zeggen er onmiddellijk bij dat bedrijfsleiders als Fernand Huts de vreemdelingen niet mogen misbruiken om bijvoorbeeld de wet-Major onderuit te halen [Huts zei dat hij 500 vreemdelingen in dienst zou nemen indien deze wet zou verdwijnen] aan deze sociale dumping doen wij niet mee.”

En dat zegt een vakbondsleider, beste vrienden! Terwijl het kleinste kind weet dat de kapitalisten juist mensen invoeren omwille van het voor het salariaat rampzalig effect op lonen en sociale verworvenheden ... Dat dat juist de bedoeling van het neoliberalisme en zijn politieke vertegenwoordigers is en feitelijk ook van de rode vakbond en de nog rodere communistenkliek van de PVDA ...

De asielinvasie steunen, dat is het economische beleid van het neoliberale establishment steunen. En het ABVV weet (lees: is er heimelijk voorstander van) dat de wet-Major daardoor op termijn zal worden afgeschaft. Zegt De Leeuw immers niet zelf: “Wij staan voor verdraagzaamheid en solidariteit met de vreemdelingen”? Welnu, het logische gevolg van deze stellingname is toch dat je het werk aan de dok dan “verdeelt” (lees: weggeeft) aan vreemdelingen?

En dan zul je inderdaad krijgen wat de kapitalist Huts vraagt en belooft: “Schaf de privileges van de eigen arbeiders af en ik (patroon en kapitalist) beloof dat ik 500 vreemdelingen in hun plaats zal aanwerven”. Is dat niet de solidariteit die ook mijnheer De Leeuw van het ABVV en de maoïsten van de PVDA voorstaan? Herverdeling van jobs naar vreemdelingen toe, ten koste van het eigen volk? Is het niet juist dat wat socialisme en communisme betekent dezer dagen? Is het niet juist dat wat de neoliberale kapitaalklasse wil bereiken met de massale invoer van arbeidskrachten?

Aan onze arbeidersvrienden aan de dokken en elders: niet de rode baronnen zullen jullie statuut verdedigen, niet de communisten zullen jullie statuut verdedigen, niet een zuipschuit zoals J.P. van het VB zal jullie statuut verdedigen (maar dat wisten jullie al). De verdediging van jullie statuut zullen  jullie zelf moeten voeren en daarbij kunnen jullie maar op één kracht in dit land rekenen. Die kracht is het solidarisme. Die kracht, dat is het solidaristische nationalisme. Want alleen “corporatisme” zal jullie rechten kunnen vrijwaren. Het N-SA is er voor jullie, niet voor de bazen. Het N-SA is er voor jullie, niet voor de vreemdelingen.

Bij ons geen rode baronnen noch rode volkscommissarissen die ijveren voor het vreemde volk. Wij zijn zoals jullie: nationale arbeidersklasse, nationaal salariaat.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter