Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Sunday24 September 2017

Wednesday, 11 November 2015 13:52

Stop immigratie, start remigratie!

Written by  Jan De Beule

Zijn jullie deze slogan al vergeten ?

Op 26 november zal in Leuven de jaarlijkse betoging van de Nationalistische Studentenvereniging plaatsvinden onder het motto “Pro Grenzen - Pro Natie - Beperk Immigratie”. Zoals elk jaar zullen ook vrijwilligers van de solidaristische beweging (Solidarisme.be) rond het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) aan deze optocht deelnemen.

Het motto van de betoging bevat volgens ons een pro-immigratietoon (cf. “Beperk immigratie”), wat impliceert dat men een “beperkte” immigratie voorstaat. Daarom ziet onze organisatie zich genoodzaakt achter een eigen slogan op te stappen. Die slogan zal de pro-immigratiepolitiek verwerpen, die door de N-VA (en gedeeltelijk ook het VB) in nationalistische studentenkringen binnen wordt geloodst. Zowel bij monde van de voorzitter van het VB (cf. “Wij zullen het met deze mensen moeten doen”, waarbij hij de reeds aanwezige immigranten bedoelt), in congresteksten van zijn partij (die stelt dat ze tot 10.000 immigranten per jaar wil toelaten) als bij monde van Bart De Wever (cf. “Wij moeten immigratie in ons voordeel aanwenden door selectief mensen te laten instromen”).

Die neoliberale politieke ideologie wordt dan samengebald in de eis “Immigratie beperken”, maar betekent in feite “immigratie organiseren”. Het is een valstrik om de huidige immigratie toch te laten doorgaan, ook nu er een ongeziene asieltsunami/-invasie aan de gang is. De slogan “Pro Grenzen - Pro Natie” wordt op die manier een lege doos. Ze dient als lokkertje om “nationalisten” achter een pro-immigratieslogan te laten marcheren. Neoliberalen willen geen “grenzen” of willen niet dat er een “natie” bestaat. Zij willen de vrije omloop van mensen, kapitalen en goederen, waarbij mensen (ook vluchtelingen) als koopwaar en productiefactor worden gezien.

Wij weten niet of de NSV over de slogan goed nagedacht heeft of misschien iemand (de N-VA-elementen in de beweging?) haar die ingefluisterd heeft. In elk geval opteerde onze organisatie niet om de demo links te laten liggen (grapje!) maar wij willen en kunnen ons ook niet solidair verklaren met de leidende slogan ervan. Daarom heeft de coördinatie van het N-SA beslist om de volgende houding aan te nemen tijdens de demo:

N-SA-vrijwilligers zullen onder een eigen slogan opstappen.

Daarmee desolidariseren wij ons niet van het gebeuren, maar willen we een “correcte” benadering van het immigratieprobleem aanhouden: “Stop immigratie, organiseer remigratie”.

Mocht men verder info willen krijgen omtrent onze houding, dan stellen wij voor om dit tijdens een debat uit te klaren. Dan zou een dergelijk debat tenminste tegensprekelijk zijn.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter