Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Friday22 September 2017

Saturday, 21 November 2015 13:47

Het zaad van verzet groeit

Written by 

Het zaad van verzet groeit. Dat hebben we gisteren met onze demo bij de Abdijschool in Dendermonde bewezen!

Gisteren hebben we voor de tweede keer deze maand tegen de opvang van asielzoekers in de Abdijschool van Dendermonde geprotesteerd. We waren met iets minder mensen aanwezig dan de vorige keer, maar dat is niet het belangrijkste. Belangrijker is dat we de kern van onze Solidaristische Beweging (N-SA) en van verzet tegen de asielinvasie verder hebben kunnen opbouwen rond deze acties. En dat is, in deze tijden van angst en ontmoediging, een overwinning op zich.

Men mag niet onderschatten hoe sterk de negatieve berichtgeving door de ‘leugenpers’ werkt. Leugenpers die steevast de anti-immigratieactivisten probeert weg te zetten als ‘extremistisch’ extreem-rechts, als mensen die egoïstisch en onverdraagzaam zijn. De culpabilisering van anti-immigratieactivisten heeft als doel hen te discrimineren, uit te sluiten, als ‘slechte burgers’ voor te stellen. Als een soort minderwaardige burger. Een minderheid ook, en wel omdat de anti-stem zich manifesteert als ‘zwijgende meerderheid’ en dus onzichtbaar blijft.

Die discriminerende tactiek werkt helaas nog steeds goed; mensen zijn daardoor bang hun mening in het publiek te uiten, om van hun recht op vrije meningsuiting en op vrije vergadering gebruik te maken als legitiem en onvervreemdbaar volksrecht. En laat ons niet rond de pot draaien: de huidige neoliberale consumptiemaatschappij heeft er ook voor gezorgd dat veel mensen zich totaal gedesolidariseerd hebben van de samenleving, en de meest extreme vorm van dergelijke de-solidarisering, die vindt men bij de pro-asiellobbyisten. Bij hen geldt het neoliberale dogma ‘dat de eigen gemeenschap best verdwijnt’ als een nieuw geloofspunt, een fatwa gelijk.

Veel mensen geloven dan ook niet meer in ‘samenwerking’ met andere mensen om uit het moeras van crisis en asielinvasie te geraken. Ze geloven niet meer in ‘dé’ politiek. Men gelooft niet meer in het collectief, een collectief dat bestaat uit een volk, een natie. Men denkt alles wat gebeurt te kunnen opvangen en oplossen door ‘individueel’ te ageren, liefst nog in de besloten ruimte van het eigen huis, vanachter het scherm van een plastieken computer. Maar, beste medestrijders, beste sympathisanten, dat is de realiteit waar we niet omheen kunnen. Het is zoals het is.

Het hoopgevende in dit alles, dat hebben we gisteren weer kunnen zien. We zijn er immers toch weer in geslaagd een actieve kern van bewuste, moedige mensen op straat te krijgen. Mensen die wél hun mening durven te uiten, die wél de gemeenschap openlijk durven te verdedigen. De aanwezigen hebben gelijk, de afwezigen ongelijk. En zolang er een voorhoede van het volk durft op te staan, zolang is er hoop. Zolang we er in slagen mensen te verenigen en die een stem te geven (een stem die zich tegen de crisispolitiek en asielbezetting durft te verzetten), zolang is er hoop. Van hen die défaitisme verspreiden, die hooghartig de schouders ophalen voor hen die wel op straat komen, van dat soort mensen moeten wij ons niets aantrekken. Het is het soort pseudo-activisten dat altijd heeft bestaan, het zijn de nachtridders van het grote woord, nooit gevolgd door daden. Zij interesseren ons niet.

 

Maar aan alle ‘oprechte’ mensen, aan hen die zich vandaag nog niet openlijk durven uit te laten over de misdadige immigratiepolitiek van de politici of over de crisis die onze samenleving vandaag ondergaat: het is niet omdat u vandaag een goed tweeverdienersgezin bent dat u aan de algemene gevolgen van dit alles zal kunnen ontsnappen (dat zou wel eens dik tegen kunnen vallen). Wij doen daarom een oproep aan al die mensen: schud de angst, schud het defaitisme van u af en organiseer u tegen wat vandaag gebeurt. Een oproep ook om het neoliberale ‘je m’en foutisme’ van zich af te schudden. We moeten ‘als volk’ met elkaar verder, anders worden wij het slavenvolk van vreemde machten. Het slavenvolk van een politieke profiteursklasse die ons verkoopt en verraadt.
Daarom was gisteren ondanks alles een succes, omdat het bewijst dat het zaad van verzet bestaat. Wij bedanken dan ook iedereen die aanwezig was. Wij zijn (de voorhoede van) het volk!

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter