Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Tuesday, 14 July 2009 11:24

Vlaanderen gekaapt door kapitaalbonzen!

Written by 

De samenstelling van de nieuwe neo-Belgische regering die Vlaanderen onder curatele moet houden is rond. De samenstelling van de vazalregering van de Belgische kaste toont duidelijk aan dat de kapitaal- en economische belangengroepen het kleine beetje zelfstandigheid dat België aan zijn wingewesten toestaat volledig heeft gekaapt. Zonder schroom hebben leden van de loge, die zich in service-clubs zoals de Orde van de Prince ontmoeten, de economische macht in handen genomen. Dat daarvoor het heilige democratische principe van verkozen leiders moest worden opgeofferd is voor de bendes van economische dieven geen punt. Democratie is voor het volk zoals een fopspeen voor de kleuters: de mensen kunnen er een puntje aan zuigen tot wanneer die democratie een slechte smaak begint te krijgen en dan smeert de elite er vlug wat stroop op. Klaar is Kees! Dat is nu ook het geval met deze deelregering (als onderdeel van België). Er is wat stroop op de regeringsverklaring gesmeerd, zodat de goedgelovige er met zijn vingers aan kan blijven plakken. Die goedgelovigen, dat zijn de militanten en vooral het kiesvee van de machtspartijen.

Vooral die van de N-VA moeten goed worden gesmeerd met plakkerige beloften over volkssoevereiniteit en volksmacht. Dat de achterban van N-VA gesust kan worden door de belofte van tjeef Peeters, dat de Vlaamse regering niet zal bijdragen aan de besparingen van de federale staat, is verbijsterend. Peeters is een federalist en wil België niet weg. Hij weet dat de schulden die het federale niveau maakt ooit door de gehele gemeenschap vereffend zullen moeten worden. Maar voor N-VA of voor al diegenen die deze staat ooit ontbonden willen zien, is de ophoping van de federale schuld een uitgestelde schuld. Vlaanderen zal deze toch moeten betalen bij een mogelijke onafhankelijkheid. Het speelt de Belgische krachten in dit land (waaronder de CD&V) zodoende een argument in handen om de staat vanwege die kolossale schuld maar liever niet te splitsen. De assertieve houding van deze regering ten overstaan van de federale schuld is een rattenval voor Vlaanderen. Een schijnoverwinning, bij gebrek aan echte onderhandelingsoverwinningen voor de N-VA.

 

In werkelijkheid is de N-VA het vehikel van het Vlaamse patronaat zoals ook de CD&V dat reeds jarenlang is. Dat heeft mijnheer de Slimste Oplichter ter Wereld, De Wever, duidelijk aangetoond door een topvertegenwoordiger van het patronaat tot minister te bombarderen. De N-VA die graag het democratische nationalisme wil vertegenwoordigen, in tegenstelling tot die zogezegde anti-democraten van het VB, heeft door de aanstelling van Muyters mooi aangetoond dat hun democratie meer op plutocratie lijkt. Deze regering (die trouw zweert aan de Belgische kroon) waar ook de klonen van De Wever graag hun trouw aan zweren, is bovendien de perfecte weergave van waar de macht en de machtscentra in dit land zitten (en dat niet alleen voor Vlaanderen). Sommigen - zoals  de oppositiepartijen LDD, VB, Open VLD - beweren dat er een mix is in de nieuwe regering waar links de boventoon voert, omdat de SP.A 3 vertegenwoordigers heeft en er daarnaast drie ACW-mensen minister zijn. Een meerderheid van 6 ministers dus, die eerder links zouden zijn. Wat een giller van een analyse is me dat! Wel is het zo dat het staatskapitalisme met Ingrid Lieten (bestuurster van De Lijn) nu openlijk naast de andere links-liberale SP.A-vertegenwoordigers zit. Dat is de natuurlijke habitat van de links-liberalen. Ook de ACW-vertegenwoordigers zijn geen travaillistische afgevaardigden van wat men gemakkelijk "links" zou kunnen noemen, maar afgevaardigden van een financieel- en economisch conglomeraat. De miljardenbelangen van dat christelijke conglomeraat kunnen de toets met de belangen van het Vlaamse patronaat goed doorstaan. Ze zijn dan ook innig met elkander verbonden.

De staatskapitalisten en de nationale economische elite van het privé-kapitaal zijn nu goed vertegenwoordigd in de nieuwe regering, die geleid wordt door de grootste patronale lobbyist van Vlaanderen: mijnheer Peeters die - wat een grap - zich minister-president mag noemen van zijn koning, mijnheer Albert. Die ministers van de koning, waaronder ook de N-VA-koningskinderen, moeten er nu voor zorgen dat de kosten van de economische en financiële smeerboel die de elites hebben aangericht, niet betaald moet worden door henzelf, maar door het soevereine volk. Als dat geen volksnationalisme à la Dewever is! De Belgische elite breekt de boel kapot en als gevolg daarvan moeten onze volksmensen inleveren en Vlaams-nationalisten vinden er niks beters op dan de Belgicistische tjeven van de CD&V en het SP.A-staatsprofitariaat even uit de brand te helpen. Ze zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse leeuw... In de handen van N-VA, CD&V en SP.A is die leeuw eerder een dik pluchen speeltje, naar het beeld en de gelijkenis van de dikke zwanzer van het oude vijfde wiel aan de kartelwagen van die tjeven. Veel dikke vis in de lucht, weinig in de pan. En die die er toch in ligt, is al zwaar aangebrand. De taak van mensen zoals Dewever is in wezen geen andere, dan waartoe de rest van de Vlaamse elite zich al jaren leent: pappen en plakken van de Belgische staat. En als het geen Egmont-pap is, zoals bij de moederpartij van de N-VA, de VU, dan is het wel iets anders. Zoals de crisis van de elite door Vlamingen te laten betalen met als argument dat we zo naar een vrije staat opmarcheren.

Maar terwijl de opgeblazen mannetjes en vrouwtjes in die schijnregeringen en hun marionettenparlementen denken dat ze nog iets in de pap te brokken hebben, zijn de echte bazen van dit land al aan hun oren aan het trekken vanwege niet goed opletten in de klas. De echte bazen van dit land zijn de Eurocraten en de elite die zich ingeschreven heeft in het Staatsproject Europa. Zij hebben onze onafhankelijkheid al lang aan banden gelegd, net zoals die oude Belgische staat dat vroeger deed. De EU heeft dit land aangemaand om tegen september eens duchtig de borstel te halen door onze sociale welvaartsstaat en een mooi stabiliteitspact voor te leggen aan de EU-bazen. Dat stabiliteitspact omvat de schuldgraad van België, dat wil zeggen: van alle regionale onderdelen van België samen. De EU-bazen maken geen onderscheid tussen regio's. Vlaanderen zal op bevel van Europa dan ook diep, zeer diep, in de pocket mogen tasten. Willen of niet. Men verwacht een begrotingstekort van 20 miljard euro of bijna 6% van het BNP. Daarvan is een dikke 25% gerelateerd aan de uitgaven van de sociale zekerheid (5,5 miljard). De belastingen zullen moeten stijgen, omdat er ten gevolge van de crisis nu al minder inkomsten uit belastingen zijn (ter waarde van 7,7 miljard euro).

De elite belooft de bevolking een warme en open samenleving. Warm, omdat men onze sociale zekerheid op de brandstapel zal leggen. Open, omdat we ook de door de elite binnengehaalde vreemdelingen zullen mogen betalen. Leuk!


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter