Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Thursday, 17 December 2015 18:03

Vlaams-nationale of Belgische elite, er is geen verschil ...

Written by 

… de machtsklasse is multicultureel (hierboven N-VA'ster Nadia Sminate in volle Vlaamse strijdmodus, arm Vlaanderen)

Enkele bedenkingen bij eerste vreemdeling die het tot Vlaamse burgemeester schopt (dankzij Vlaams-nationalisten).

Met Vlaams-nationalisten aan de macht krijgen we niet de onafhankelijkheid van Vlaanderen, wel de bevestiging en bestendiging van de immigratiecollaboratie door de elites. Zo wordt een fenomeen dat door de Belgische kapitaalselite in de vorige eeuw in gang is gezet - en nu monsterlijke proporaties heeft aangenomen - door Vlaams-nationalisten als (culturele, sociaaleconomische en politieke) realiteit aanvaard. Realiteit die “eigen” zou zijn aan de Vlaamse volksaard en volkswil. Aan Vlaanderen als identiteit.

Wanneer men de “erfenis” van het Belgische immigratiebeleid als culturele en politieke realiteit aanvaard, ze zelfs honoreert door een bovenlaag van die vreemdelingen het eigen volk te laten besturen, instemt met transfers van Vlamingen naar ingevoerde vreemdelingen. Waarom wil die beweging dan nog enige moraliteit claimen om onze Waalse landgenoten verder te schofferen door hen te verwijten geld van ons te nodig te hebben? Waarom het land daarvoor nog willen splitsen? Wat de grootste Vlaams-nationale partij eigenlijk niet van plan is te doen, maar toch maar propageert (en zo verdeeldheid onder de autochtone bevolking zaait). Wat zijn we met een “bezet” land waar de elite zich onafhankelijk noemt, maar waar elke onafhankelijkheid aan Europa en aan vreemdelingen is verkocht? Dat is geen Vlaamse staat, dat is een vazallenstaat. Was dat de inzet van Vlaamse ontvoogding al die jaren? Wat een verloren moeite! Wat een verloren tijd!

Laat dat communautaire schijngevecht maar aan hen over die het volk zo graag verdeeld zien, daardoor een nationale eenheid tegen de asielinvasie onmogelijk makend. Want door de strijd tegen de asielinvasie en massa-immigratie langs communautaire lijnen te voeren verliezen wij aan kracht. In een verdeelde slagorde optreden tegen de EU of tegen de asieltsunami is alleen voordelig voor de voorstanders van de volksgenocide en nadelig voor ons. De leuze “Eendracht maakt macht” was nog nooit zo waar als vandaag. Bedenk één ding, kameraden anti-immigratie-activisten: de elite is verenigd in haar wil om ons te verraden, laten wij ons daarom niet verder verdelen maar verenigen. En dat sommige Vlaams--nationalisten dat als “belgicisme” zullen bestempelen, ja, de pot verwijt de ketel zoveel dat het belachelijk wordt voor woorden.

 


 

Nadia Sminate (N-VA) legt morgen bij gouverneur Lodewijk De Witte de eed af als nieuwe burgemeester van Londerzeel in opvolging van Jozef De Borger (CD&V). Het 34-jarige Vlaams parlementslid is de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst in Vlaanderen. Ze is de dochter van een Marokkaanse vader, een eerstegeneratiemigrant die op zijn 19de naar ons land emigreerde, en een Belgische moeder.

Sminate is in Londerzeel gemeenteraadslid sinds 2006. Bij de verkiezingen van 2012 was ze de lijsttrekster voor N-VA. Haar partij vormde toen een coalitie met CD&V en sp.a-Groen. Bij die coalitiebesprekingen werd de afspraak gemaakt dat ze na drie jaar Jozef De Borger - sinds 1995 burgemeester - zou opvolgen. Begin 2014 werd ze als schepen bevoegd voor begroting, financiën en personeel. Sminate zetelde in de periode 2010-2014 in het federaal parlement. Sinds 1 juni 2014 is ze lid van het Vlaams parlement.

Bron: De Morgen (17  december 2015)

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter