Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Friday, 03 July 2009 17:31

NPD wijst de weg

Written by 

De Duitse nationalisten zijn aan een opmars bezig. Een opmars gestoeld op een uitgekiende strategie en een degelijke visie. De NPD heeft zowel organisatorische als electorale klippen genomen die succesvol zijn afgerond. De partij kwam eerder dit jaar gehavend uit een schandaal omtrent oplichting van de partijkas door de voormalige penningmeester en de intrekking van een deel van de overheidssubsidies nadat het regime met een vergrootglas de boekhouding had doorgepluisd in de hoop een onregelmatigheid te kunnen vinden, wat ook lukte. Op een meerdaags partijcongres werd in het voorjaar het volledige partijbestuur vernieuwd en werd de voorheen intern zwaar bekritiseerde (als gevolg van eerder vernoemd schandaal) partijvoorzitter Udo Voigt bevestigd in zijn functie. De enige donderwolk boven de Duitse nationalistische partij is en blijft vooralsnog de beperkte financiële slagkracht als gevolg van de 2 eerder genoemde problemen.

Op 7 juni nam de NPD bewust niet deel aan de Europese verkiezingen. Conform de partijstrategie werd er voor gekozen om zich vooral te richten op de Duitse gemeenteraadsverkiezingen die op het zelfde moment plaatsvonden. De NPD heeft samen met bevriende vrije nationalistische groepen ervoor gekozen om een strategie van stevige plaatselijke verworteling te verkiezen boven puur electoraal-parlementaire pyrrusoverwinningen. Straat- en wijkwerking, jeugdhuizen bemannen, nationalistische jongerencultuur verspreiden, militantisme aanwakkeren,… worden als belangrijkste pijlers genomen met de bedoeling van onderuit tot steeds meer en steeds groter wordende “nationaal bevrijde zones” te komen.

 

De deelstaat Sachsen blijft ondertussen een bolwerk van de partij. In 2004 slaagde de NPD erin vriend en vooral veel vijand te verbazen door met een stevige delegatie het deelstaatparlement binnen te trekken. Ondertussen werd de basiswerking in Sachsen nog opgevoerd en dit heeft zich op 7 juni vertaald in 73 nieuwe gemeentelijke mandaten. In de rest van Duitsland waaronder in de westelijke steden Trier en Saarbrücken werden ook gemeentelijke mandaten in de wacht gesleept. Ondertussen is de opgang van een rebelse nationalistische subcultuur met bijhorende muziek zo sterk bezig dat de regimepartijen met de neomarxistische “Die Linke” op kop pleiten voor nieuwe verbodsmaatregelen op de zogenaamde Rechtsrock, om de handel in rebelse muziek die ingaat tegen de links-liberale muziekindustrie aan banden te leggen. Enkel door verbodsmaatregelen slagen de Duitse ex-Mei 68’ers er nog in om jongeren voor een tijdje te “behoeden”. In de deelstaten Saksen en Brandenburg groeien het aantal aanhangers, muziekbands en concerten van maand tot maand.

De Duitse nationalistische beweging is vooral een zaak van ouderlingen (de oorlogsgeneratie) en hun kleinkinderen, de jongeren van vandaag. De tussenliggende generatie van ouders is in grote mate beïnvloed door de linkse beweging die Duitsland in de jaren ’60 en ’70 overspoelde. Niettemin moet worden opgemerkt dat zelfs diverse al dan niet vooraanstaande ex-leden van de Rote Armee Fraktion ondertussen de nationaal-revolutionaire en nationaalgezinde krachten vervoegd hebben, o.a. Horst Mahler, Rainhold Oberlercher, Günter Maschke, Rainer Langhans en Bernd Rabehl hebben de strijd onder het motto “sociaal is nationaal” voortgezet bij de Duitse nationalisten. Prof. Dr. Bernd Rabehl werd zelfs een tijdlang als officiële gezamenlijke kandidaat voor het Duitse presidentschap voorgesteld door NPD en DVU. Tegen het internationalistische liberalisme en haar globaliseringsdrang moet een sociaal en nationaal alternatief geplaatst worden, hoog tijd dat ook in Vlaanderen en Nederland de linkerzijde dit inziet.

Ondertussen pakt de NPD opnieuw uit met een grootschalige campagne onder het motto ‘Arbeidsplaatsen voor Duitsers’. De Duitse nationalisten doen een tiental voorstellen om een nationale en sociale economische politiek te voeren in het belang van de Duitse bevolking in plaats van het grootkapitaal. Hun voorstellen omvatten ondermeer –kort weergegeven- het verhogen van de wettelijke minimumlonen, belastingsverlagingen voor kleine en middelgrote inkomens (niet voor de grootverdieners), alsook voor kleine en middelgrote ondernemingen om nieuwe jobs mogelijk te maken. Voorts pleit de NPD voor een nationale handelspolitiek die komaf maakt met vrijhandel, maatregelen tot tewerkstelling van Duitsers in plaats van vreemdelingen, maatregelen tegen het EU-mededingingsrecht, inperkingen van hedge- en staatsfondsen en hieraan gekoppeld stevige maatregelen die nationaal investeringskapitaal beschermen en de financiële markten met hun speculatiekapitaal aan banden leggen. Voor wie ze meer uitgebreid wil lezen (in het Duits uiteraard): http://www.deutsche-stimme.de/ds/?p=1663   Andermaal geeft de NPD blijk van gefundeerde sociaal-nationalistische kritieken op de kapitalistische globalisering. De partij heeft misschien niet de electorale aanhang van sommige andere rechts-nationale partijen, maar ze weten inhoudelijk des te beter op welke nagel geklopt moet worden. De rechts-populistische partijen in Europa waartoe de NPD naast de Nederlandse PVV van Tel Aviv-agent Wilders ook het Vlaams Belang, de “dubieuze” PRO-beweging uit Noordrijn-Westfalen, de FPÖ en Berlusconi’s maffiapartij rekent, krijgen nog een veeg uit de pan in de partijkrant Deutsche Stimme. De rechtspopulisten wordt verweten de deur naar EU-lidmaatschap van Israël open te zetten terwijl ze ten aanzien van de bevolking boerenbedrog plegen. We citeren letterlijk: “Von einer “rechten” Opposition, die gemeinsame Sache mit israël macht, haben die Europäer nämlich gar nichts.
Der Rest ist Augenwischerei: dem Wahlvolk wird Inländerfreundlichkeit suggeriert, indem für Immigranten immer neue Sprachbarrieren und Burka-Verbote verhängt werden. Doch unter dem Strich ändert sich an den Zuwandererzahlen nicht das geringste. Stattdessen sitzt Tel Aviv unversehens in Brüssel mit am Tisch – wetten dass? Der neue europäische “Rechtspopulismus” ist deshalb keine Alternative, sondern in Wirklichkeit brandgefährlich. Hände weg!”
We hadden het niet beter kunnen zeggen…         

http://www.npd.de


Pieter Van Damme
Coördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter