Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Tuesday, 23 June 2009 17:29

El Mozammil (gevouwen in kledij)

Written by 

In naam van God, de Barmhartige en Genadevolle.

In het Brusselse parlementaire poppentheater hebben ze er een verklede pop bijgekregen. Haar naam is: Mahinur Özdemir. Deze Turkse vrouw, verkozen voor het CDH in het Brusselse parlement, zal bij de eedaflegging haar hoofd gedeeltelijk verbergen in een stofdoek. Volledig verbergen mag niet, dat zou immers indruisen tegen het politiereglement op carnavalsfeesten, op de openbare weg en in publieke ruimten. Bij deze eedaflegging zal de Turkse trouw zweren aan de wetten van het volk en aan zijn instellingen. Versluierd als een boef. Zelf zegt ze dat haar hoofd in een doek gehuld moet worden, omdat ze zo wil benadrukken dat ze een moslima is en ze haar culturele identiteit op deze wijze aan iedereen wil tonen. Wij wachten vol ongeduld de dag af dat er een nudiste tot parlementslid wordt verkozen, die zich ook op haar eigenheid en culturele identiteit zal beroepen en dan ook poedelnaakt de eed zal afleggen. Lol verzekerd!

 

Wij van het N-SA twijfelen echter aan de oprechtheid en de waarheidsgetrouwheid die Mahinur als reden opgeeft om gesluierd de eed af te gaan leggen. Het dragen van een hoofddoek is voor gelovige moslims niet zomaar een uiting van louter vrijblijvende culturele aanhorigheid. Het is veeleer een statement voor haar moslimbroeders en -zusters dat de eed haar eigenlijk tot niks verplicht en dat het dus eerder een meineed betreft. Een meineed tegenover de ongelovigen en tegenover een ongelovig volk. Tegenover de kafir, zoals ze ons werkende en belastingbetalende kaffers noemen. Voor moslims is die hoofddoek dus meer dan een modieus symbool. Die hoofddoek staat voor iets. Hij staat voor trouw aan de Koran en aan de wetten die door de Koran worden opgelegd, maar verwerpt ook alle wetten die met de Koran in tegenspraak zijn. Zeker seculiere wetten zoals de onze.

O, gij die u omwikkelt!

Sta op in de nacht, voor korte tijd.

Of maak het iets langer.

[Het steekt niet zo nauw.]

Zegt de Koran duidelijk en aandachtig op.

Waarlijk, Wij dragen u een gewichtig woord 'opdracht' toe.

Voorwaar, 's nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het woord krachtige uitwerking.

[Slaap daar eens bij zeg!]

Gij hebt gedurende de dag langdurige bezigheden.

[In het parlement?]

Maar toch moet ge u richten op de Heer van het Oosten en het Westen, er is geen andere God naast hem.

En verdraag met geduld alles wat zij (de ongelovigen) zeggen en verlaat hen op gepaste wijze.

[Vrij vertaald: bedrieg hen ten gepaste tijde.]

Laat mij met hen afrekenen die het geloof loochenen en geef hun een wijl uitstel zolang de omstandigheden u verplichten.

Voorzeker zullen zij daarna van ons zware straffen krijgen.

Zo zullen zij in de boeien worden geslagen en in een laaiend vuur terechtkomen.

Wij zullen hen voedsel geven dat hen verstikt en ik bezweer u dit is een pijnlijke straf.

[Gezellige gasten zijn dat!]

In tegenstelling tot hen die gevouwen in kledij rondlopen zullen zij die het ware geloof verwerpen niet beveiligd zijn op de dag dat hun kinderen grijze haren van schrik zullen krijgen. [Dat in tegenstelling tot veel jongeren in Brussel die bijvoorbeeld van werken nooit grijze haren zullen krijgen - toevoeging van mij en niet van Mohamed, om geen misverstanden te laten ontstaan.]

Tot daar enkele citaten uit Soera 73 El Mozammil. Die Soera's zijn namelijk genummerd zoals menukaarten in een Chinees restaurant, opdat zelfs ongeletterden zouden weten welke schotel het beste past bij de omstandigheden. Zeker als ze de Koran in het Arabisch in de handen krijgen geduwd/geschonken door de Saoedische ambassade. Mahinur zal op teksten als deze haar eed van trouw afleggen en niet op wetten die haar aanhankelijkheid zouden ondermijnen ten overstaan van de wetten van de Profeet. Zij wil door haar hoofddoek te dragen een duidelijk signaal geven dat ze niet meinedig wil zijn aan de opdrachten die in deze Soera's worden opgelegd en die men als vrome moslim heeft te volgen. De wetten van de kafirs, die ontucht en gelijkheid prediken en die trouw aan de grondwet van een niet-moslimstaat inhouden, zijn blasfemisch van aard. Een moslim kan, mag en wil geen trouw zweren aan wetten die indruisen tegen Allahs woord en wet. Dat zou godslastering zijn. Dat is hetgeen Mahinur bedoelt, als ze zegt dat ze trouw blijft aan haar culturele achtergrond. Dat gaat veel verder dan een stuk stof om het hoofd.

In de krant De Morgen ziet punthoofd Desmet het natuurlijk helemaal anders. Hij, de ongelovige kafir, vindt er allemaal geen graten in. Hij heeft er alle begrip voor. Desmet vindt dat alle uitingen van religieuze of politieke strekkingen moeten kunnen in het parlement. Ook moeten alle strekkingen ten volle hun aanhankelijkheid in vestimentaire of andere vormen kunnen tonen. Alles moet openlijk getoond kunnen worden, schrijft Desmet. De dag dat iemand met een t-hemd van Bloed en Eer de eed zou willen afleggen, zal het punthoofd van De Morgen wel weer een ander liedje zingen. Die vent verandert nog vlugger van richting (en van mening) dan een dolgedraaide windmolen op de Thortonbank. Wellicht aangedreven door een teveel aan whisky, de groene energiebron van mening journalist. Men heeft bij de keuze van wie moest afvloeien bij de krant De Morgen duidelijk ervoor gekozen de meest serviele (seniele) in dienst te houden. Zij die bereid zijn om de agenda van de elite het trouwst te toeteren naar de bevolking toe. De agenda van de verraderselite die zo graag aanpapt met de elite van vreemde origine. Kwestie dat beide volksvreemde elites het volk op een blijvende manier kunnen blijven koeioneren en uitbuiten.

Het N-SA wil niet dat de volksvreemde elite zich in onze parlementen nestelt en dat men dit mechanisme aan de bevolking verkoopt als een gelijkheidsrecht dat moet gerespecteerd worden, om zo een ware democratie uit te kunnen bouwen. Dit is totaal ongeloofwaardig en vals. Er zijn veel groepen in onze samenleving die niet vertegenwoordigd zijn op het hoogste politieke niveau. Zo is het aandeel laaggeschoolden bijna nul. De SP.a en de PS hebben veel meer vreemdelingen in de parlementen laten verkiezen dan arbeiders. Bij CDH hebben ze straks meer moslims dan christenen in het parlement. Ze kunnen hun partijnaam dan veranderen in Moslim Unie. En als het dan toch zo zou zijn dat alle groepen volgens het heilige gelijkheidsprincipe vertegenwoordigd moeten zijn in onze parlementen, dan wordt het tijd dat we ook een krankzinnige op een verkiesbare plaats zetten. Iemand die officieel erkend is als krankzinnig uiteraard, een 'geregulariseerde' als het ware. Die kan dan de eed afleggen in een dwangbuis.

In dit apenland is de elite volledig de trappers kwijt. Het is een vreemd lichaam geworden binnen onze volksgemeenschap. Ze zijn zoals Yves Desmet en consoorten seniel en serviel ten overstaan van de machtselite. Ze zijn een louter parasitair lichaam en vertonen alle kenmerken van moreel en ethisch verval. In hun loge-werkplaatsen verkrachten zij de staat en de volksinstellingen, uitgedost in pyjama of onderbroek. Alleen de pampers ontbreken nog. Daarom doen ze zo lyrisch als het over boerka's en hoofddoeken gaat!

Laat de jeugd een nationaal-revolutionaire weg inslaan! Weg van de gekken in de Wetstraat, op naar een gezonde volksstaat!


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter