Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Monday, 08 June 2009 14:40

Lotto-uitslag bekend!

Written by 

De vijf-jaarlijkse lotto die bepaalt wie de poen in het Vlaamse nep-parlement krijgt, is gehouden. De winnaars zijn dezelfden als bij de vorige trekkingen. Het is de burgerlijke elite van het profitariaat, in dienst van het kapitaal en de commercie. Het neo-Belgische, Vlaamse nep-parlement heeft met deze lottotrekking datgene gedaan waarvoor het bestemd is: de controle over de belangen van de elite vrijwaren en in stand houden in Vlaanderen en België. Oh ja, het is waar, niet alle poppetjes van de politieke kaste mogen de volgende vijf jaar mee in de ruif graaien en zich opblazen tot staatsleiders. In de burgerlijke democratie verwisselen de gezichten van de poppetjes, zodat een niet-geoefende waarnemer de indruk krijgt dat andere regeerders (de nieuwe winnaars) de oude hebben vervangen. Dit noemt de burgerlijke pers: 'een machtswissel'. Maar in feite zijn alle bestaande partijen die in dit nep-parlement vertegenwoordigd zijn klonen van het federale rompstaatparlement van België. En op zijn beurt is dit rompstaatparlement het plaatselijke filiaal van de Eurostaat. De bijna 600 parlementairen die dit land rijk is, zijn eigenlijk bedienden van de Eurostaat en dienen dan ook de economische, monetaire en financiële agenda van die vreemde staat.

 

Maar deze simpele waarheid past natuurlijk niet in het beeld dat aan de bevolking wordt getoond. De perceptie moet zijn dat de bevolking een keuze heeft en via deze keuze het beleid op een democratische manier mee gestalte kan geven. Dat noemen de elites: 'democratie'. Als vervolgens een partij zoals de CD&V 24% van de stemmen haalt (amper 24% van de Vlaamse bevolking dus), dan staan de poppetjes te juichen en te springen als geëxalteerden, want zij zijn de grootste partij heet het dan. Vijf jaar eerder was er echter een andere partij die 24% van de stemmen haalde en de grootste partij was. Toen gebood de democratie dat niet deze partij aan zet was, maar wel het conglomeraat van CD&V-N-VA. Inderdaad, dezelfde lotto-winnaars van vandaag. Dat is democratie, zei de elite toen. Altijd prijs! De afgewezen Vlaams-Belang-poppetjes namen vervolgens gewoon zitting op de zetels die de burgerij hen toewees en speelden de rol van betaalde kloothommels. Dat is democratie!

Nu er weer een machtswissel plaatsgevonden heeft (in een parlement zonder macht) zegt de verliezer voor de gelegenheid (het VB) dat de winnende concurrenten eigenlijk geen echte concurrenten zijn, maar communicerende vaten die elkaar aanvullen. Wij van het N-SA hadden het niet beter kunnen verwoorden. Het is inderdaad zo dat alle partijen - zowel de winnaars als de verliezers - communicerende vaten zijn. En dat vat is gevuld met een sopje van burgerlijk-liberaal, kapitalistisch bleekwater. Het wast alle uitwassen van dit systeem weg, zodat niemand ze nog kan zien. Er blijven alleen de stinkende vlekken achter van een maatschappij die totaal ontspoord en vereenzaamd is. Een maatschappij waarin de sociale bescherming en solidaire band binnen het volk vernietigd is door massale invoer van vreemde mensen en nog vreemdere culturen. Een maatschappij waarin de rechtzoekende gezocht en de rechtsovertreder nooit gevonden wordt en dit door een gerechtsapparaat dat volledig ten dienste staat van de elite en alleen dient als beschermer van de privileges van deze elite. Een maatschappij waarin democratie al lang verworden is tot partijendictatuur. Een maatschappij waarin de media als propaganda-megafoon van de elite elke dag weer iedereen in slaap proberen te sussen en de gedachten van het volk zo conditioneren dat het als een afgerichte poedel alleen aan consumeren denkt.

Mijnheer Dewinter van het immer arrogante Vlaams Belang is dan ook de trappers kwijt. Hij kan het allemaal niet meer zo goed volgen. Hij veroorlooft het zich te verkondigen dat 'rechts' gewonnen heeft. Daarmee wil hij natuurlijk aantonen dat ook zijn partij bij de winnaars hoort, want is hij niet stoer en rechts? Je moet maar genoeg kinderboekjes gelezen hebben om zo'n onzin uit te kramen. De 'rechtse' partijen die gewonnen hebben zijn toevallig allemaal zwaar voorstander van migratie, met dien verstande dat ze al direct een doekje voor het bloeden aanreiken door te zeggen dat het aangepaste exemplaren moeten zijn die worden ingevoerd. Oh ja, ook moeten ze hoogopgeleid zijn (daar zal veel volk naar komen kijken). De rechtse CD&V is in dezen zelf hoofdverantwoordelijke voor de migratiestromen die dit land hebben overspoeld. Zij hebben dat georganiseerd, mijnheer Dewinter, en niet links. Die linkse (welke partij bedoelt u dan eigenlijk?) onnozelaars hebben zich net - zoals u nu - door die tsjeven in de zak laten zetten! De rechtse CD&V, dat is gewoon de CVP die de moslims vrije godsdienstbeleving heeft gegarandeerd in de late jaren '60 en begin jaren '70 van vorige eeuw, met inbegrip van het in het wilde weg optrekken van gebedshuizen. Toch iets waar uw partij beweert tegen te zijn? De N-VA en Lijst Dedecker willen geen halt toeroepen aan vreemdelingentoevoer. Dat zou tegennatuurlijk zijn voor pro-kapitalistische partijen, mijnheer Dewinter. Als dat 'rechts' is, mag u het in uw zak steken. Wij weten dat u een bondgenoot van deze bende wilt zijn, omdat het beter betaalt dan bondgenoot zijn van nationaal-revolutionaire krachten. Uw eenheidsfront is het front der mandaten en dukaten en niet dat van het verenigde solidarisme. U denkt dat u alleen maar een appelflauwte heeft, maar in werkelijkheid lijdt u aan een kanker die carrièrisme heet.

Voor nieuw-solidaristen is de voorbije krab-en-win-campagne weer zeer leerrijk geweest. We hebben geleerd dat het oude 'rechtse' verhaal een treurverhaal geworden is. Een verhaal dat afgezaagd en versleten is. 'Rechts' zelf is - zoals wat centrum wordt genoemd - gewoon een vervangwoord voor liberaal-conservatisme geworden en het is waar dat Vlaanderen nu propvol van dergelijke partijen zit. De volgende jaren zullen de huidige lotto-winnaars echter geen fooien meer kunnen geven aan de bevolking zoals een jobkorting (wat een grappige naam trouwens), omdat de jobs zelf zullen gekort en geknipt worden. In Vlaanderen zullen meer dan 100.000 tot 150.000 jobs gekort worden door het rechts-liberale patronaat. Het tekort op de begroting zal fors oplopen en nationaal zelfs tot 5% aangroeien dit jaar. De schuldgraad van België zal tot 120% stijgen, terwijl de vergrijzing als een granaat in ons aller gezicht zal ontploffen.

Voor ons solidaristen is er maar één weg: de weg vooruit. Het jarenlang kapen van de nationale strijd door een partij die niet de strijd maar banen en inkomenstabiliteit voor zijn bonzen nastreefde heeft de nationale solidaristische beweging tot hiertoe kunnen afhouden van groei en zelforganisatie. Dat moeten we achter ons laten. Wij mogen de solidaristische idee niet laten verwijnen samen met de neergang van een partij die tot hiertoe mensen kon binden door het nepsucces dat verkiezingen met zich meebracht als reëel succes in de opgang van het solidarisme voor te stellen. Wij weten nu allemaal beter.

Daarom dat het N-SA de hand uitsteekt naar allen die een echte strijd op basis van ideeën en standpunten willen voeren en zich niet meer willen laten vangen door het boerka-bedrog van het VB. Dat boerka-bedrog wordt door deze partij alleen maar gebruikt als surrogaat voor een anti-migratie- en pro-remigratieproject.

Sluit u aan bij onze strijd. Niet voor een 'rechts'-liberaal Vlaanderen, wel voor een solidaristische republiek Vlaanderen.

Geen Forza Flandria, maar een Forza Solidarista Flandria!


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter