Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Friday, 05 February 2016 18:24

Karim Van Overmaire : Vlaamsnationale asielknuffelaar

Written by 

 

Deze man vraagt respect voor 'onze' asielzoekers ,wie heeft respect voor zo een VB creatuur

De leiding van het Vlaams Blok- het latere Vlaams Belang - heeft tegenover nationalistische militanten altijd het verhaaltje hooghouden - dat hun partij een anti-establishment partij zou zijn, dat de leiding of de kaders van de partij nooit,- maar dan ook nooit- een duimbreed zouden toegeven -of zouden meewerken - aan de ‘multiculturele’ dwangmaatschappij. Dat mocht hun partij meebesturen- ze zelfs een eind aan immigratie zou stellen. Verder -dat zij nooit zou meewerken aan om het even welke asielinvasie. Dat zij nooit de staat België zou erkennen –nooit aan het bestuur van die ‘on-staat’ zou meewerken.

En de partijleiding kon dat jarenlang allemaal rustig en lustig beweren, omdat de partij opgesloten zat (nog steeds min of meer opgesloten zit) in het cordon sanitair ( een bijna nazi-achtige iets - omdat de term appelleert naar het bestaan van een soort van ‘onzuivere landgenoten’ waarvoor er een sanitair blok diende gecreëerd ). Het was dus makkelijk, te beweren dat men nooit zou collaboreren met deze on-staat, nog met die staat haar multiculturele transformatie -die nu volop naar zijn finaliteit afstevent..

 

In de loop der voorbije jaren waren er al wel barstjes zichtbaar geworden in de geloofwaardigheid van de partij, neem de pro-stemming over de wet tot verbod op negationisme ( wat een opstap voor de elite naar de latere zwijgwetten betekende -en niet als zodanig werd herkend door de VB leiding)- het afzweren van het 70 puntenplan ( waarvan Dewinter nu beweert dat het plan zelfs niet ver genoeg gaat) waarom moest het dan weg vraag ik mij af? O, ja –ik weet het weer- omwille van de partij-subsidies was dat, het plan was in strijd met het EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens) Een onding opgesteld en opgedrongen door de Europese dwangunie.

De collaboratie van de separatistische partij -in de mechanismen van de Belgische staat- met name in de kamer van volksvertegenwoordigers- en meer -in de super-Belgische instelling van de senaat ,was ook jaren een signaal van de feitelijke principeloosheid van het partijkader. En deze houding werd door de leiding van de partij (omdat het financieel lucratief was en nog steeds is ) maar ook door veel Vlaams-nationalistische militanten (tot op vandaag) altijd weer goedgepraat. En ik weet het wel, ik ken de argumenten die men gebruikt – met name het argument dat men in die instellingen aanwezig moet zijn om ze van binnenuit te kunnen ondermijnen –te doen ontploffen.(Is er een historisch voorbeeld- van hoe men -door in het parlement van een staat te zetelen- die staat kan doen barsten). Antonio Tejero heeft dat ooit proberen te doen in Spanje (coup van 1981) , maar die heeft dat maar een paar uur volgehouden. Dat gaf wel een grotere knal dan dat wat de Catalanen nu proberen doen. Beter zou zijn nog eens de “Stomme van Portici” op te voeren

Heilige liefde voor het vaderland,
Geef ons de moed en trots;
Aan mijn land dank ik mijn leven.
Het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben.

Maar dan met als doel de Vlaams onafhankelijkheidstrijd in gang te krijgen, misschien dat dat lukt.

En in de beginjaren van de partij gebruikte Kerel Dillen (en anderen) het argument, dat men geen andere niveau had om aan politiek te doen dan binnen het Belgisch kader. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat hij in het parlement jarenlang alleen passief aanwezig was, hij nooit constructief meewerkte aan het circus. Maar de laatste 20 jaar is het een beetje zielig om dat argument nog te gebruiken. Nu er een volwaardig Vlaams parlement en dito Vlaamse regering functioneert. Wat doet een separatistische partij dan nog in een Belgische kamer of senaat? Straffer nog, Dewinter verkaste liever van het Vlaamse naar het Belgische niveau dan dat hij in zijn Vlaams parlement actief bleef. Hoe noemt een Vlaams nationalist zo iets, een tactische terugtocht -een ‘ordelijke opdeling’ (opdeling van postjes zal het geweest zijn ja). Dit is toch een miskenning (verachting) van de waarde en het nut van dat Vlaamse parlement. Dewinter - de super-separatist bewijst zo de nutteloosheid van die instellingen, want als zelfs een extreme separatist liever in een instelling van de centrale Belgische staat werkt en zetelt, dan in die van de eigen regio. Dat is toch de meest volledige abdicatie van waarin je zegt te geloven -wegvluchten aan de verplichting om Vlaanderen uit te bouwen ( als je daar -zoals Dewinter en zijn Vlaamse militanten - zegt in te geloven tenminste.)

Maar het gaat allemaal veel verder, als we de strapatsen bekijken van mensen zoals Karim Van Overmeire, een zogezegde hardliner –man die 20 jaar voor het Vlaams Blok/ Belang in allerlei Belgische instituten heeft meegewerkt, meegewerkt aan het legitimeren van deze zogezegde on-staat, dan krijgen we inzicht in wat deze partij zou doen als ze ‘uitvoerende’ mandaten zou verwerven- wat de jonge garde- hongerig naar carrière- vurig wil bereiken met haar ‘zachte’ aanpak.

Zullen Vlaams Belang mandatarissen nog aan de kant (in hoeverre ze dat vandaag echt doen is een andere vraag) van het anti-immigratie patriotisme staan? Dat kan men zich afvragen. Kan een partij die zo afhankelijk,-verslaaft aan subsidies is geworden ( subsidies die je alleen kan verkrijgen als je het EVRM charter ondertekend) verdrag dat alle voordelen waar asielzoekers zich nu op beroepen betonneert, ooit zo ver gaan. Dat ze de carrières van haar politiek personeel daaraan wil offeren ( het cordon is niet wil van dat politiek personeel, die wil er maar al te graag vanaf) dat is niet een zelfgekozen positie , een positie uit principe. Het is een aan hen opgedrongen positie. Men probeer het wel- om propagandistische redenen- voor te stellen als een zelfgekozen positie maar iedere insider weet dat dit nonsens is.

Laat ons –om een inzicht te krijgen in die vraag- (de vraag welke posities VB mandatarissen in zouden nemen mochten ze uitvoerende mandaten bekleden) kijken naar wat een jarenlange hardliner van het 70 puntenplan doet als hij een uitvoerend mandaat te pakken krijgt ( door over te lopen van de ene separatistische partij - Vlaams Belang -naar die andere separatistische partij- de N-VA. Op zich al geen principiële overstap, omdat de doelen van beide partijen identiek zijn- (onafhankelijkheid verwerven) en er dus geen verschil tussen beidde partijen bestaat in die hun hoofddoel. De overstap dus een louter opportunistisch karakter heeft –omdat de NV-A wel kansen bied op dik betaalde ‘uitvoerende’ postjes. Maar dat geeft ons intussen de kans om te kijken wat een ‘hardliner’ van het VB doet ,en zegt - wanneer hij macht verwerft binnen geledingen van de staat-in dit geval het stadsbestuur van Aalst

En wat zegt Karim Van Overmeire –want over hem gaat dit verhaal –wat zegt hij over de invoer van asielzoekers in zijn stad. Hij zegt het volgende:

“ We verlangen van onze autochtonen wel dat ze ‘onze’ asielzoekers behoorlijk ontvangen, en dat gebeurt ook”.*

En u leest het wel degelijk juist, dit sujet, deze ex hardliner van het Vlaams Belang spreekt hier in termen van ‘onze’ asielzoekers. Sedert wanneer zijn dat ‘onze’ asielzoekers. Het zijn de asielzoekers die de Belgische staat hier naar binnen sleurt en aan ons opdringt.

Kijk, voor zij die denken- dat door op het VB te stemmen ,men een anti-immigratiestem uitbrengt, lees goed wat Karim Van Overmeire de Vlaamse bevolking van Aalst in de maag splitst. Hoe deze ‘blokker’- deze Vlaams nationalist- zijn eigen volk een mes in de rug steekt.

Tot daar het verhaal -waarmee ik wou aantonen dat beroepspolitiekers- en hun door de staat gesponsorde partijen alleen dat doen wat het regime hen toelaat te doen. Het toont aan dat staatsgeld en staatsfinanciering van (een beperkt aantal) partijen de politiek corrupt maakt. Het toont ook aan dat een Vlaamse onafhankelijke staat (met types als Van Overmeire) geen zullen bal verschillen van wat we nu met België hebben. Kijk maar naar wat de N-VA terzake doet, zo wel op nationaal als op regionaal vlak.

Het is dus beter “particratie barst” te roepen, want –in het partijenland- daar zitten de echte vijanden van het volk.

* Bron: Knack 3/2/16

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter