Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Tuesday, 09 February 2016 17:04

Viruloog Van Ranst zwanst over wie vandaag het fascisme organiseert

Written by 

 

Proto-fascist Van Ranst

 

Hoe een 'politiek' achterlijke kwibus zoals Marc Van Ranst ( Dit is het fascisme 2.0 virus-De Morgen van 9/2/16 )* de huidige fascisering van onze maatschappij in de schoenen van patriotten schuift - terwijl in realiteit- de voortschrijdende militarisering en de daarbij-hordende fascisering door het staatsapparaat ( met als doel de multiculturele maatschappij in stand te houden en zelfs uit te breiden) dit met de volle steun van links wordt georganiseerd. En met de steun van heren en dames zoals Van Ranst natuurlijk die zo vals zijn alles om te draaien. Maar als deze viroloog niet eens in staat blijkt om de aard van een virus (het fascisme in dit geval- mocht een politieke ideologie al een virus zijn) te duiden, laat ons dan hopen dat er nooit een ‘echt’ virus ons land teistert. Want voor die man doorheeft waar de echte oorsprong van de ziekte ligt zijn we allemaal naar pierenland..

 

Is het een vorm van politieke onwetendheid ( wat wij niet geloven) of is het om de medeplichtigheid van de hogere kaders en die van de middenklasse (waar Van Ranst deel van uitmaakt) te camoufleren, zij die deze voortschrijdende multiculturele en proto-fascistische staat aan het instaleren zijn. Om fascisme een basis te geven is er eerst en vooral de steun van de hogere middenklasse -en van hogere kaders vereist , hogere kaders die het project van het grootkapitaal steunen, grootkapitaal dat op deze manier haar privileges willen veiligstellen, zelfs willen uitbreiden. Deze hogere middenklasse in alliantie met het grootkapitaal  moet er vervolgens  voor zorgen om op haar beurt een alliantie met intellectuelen en delen van het lompenproletariaat uit te breiden.

 

“Het kan gezegd worden, en dat is tot op zekere hoogte ook juist, dat de nieuwe middenklasse, de staatsfunctionarissen en de hogere bedienden in de privé, enz. zo’n basis (tot fascisering nvdr) kunnen vormen. Maar dat is een nieuwe kwestie die geanalyseerd moet worden” 

“Op een ogenblik dat de “normale” politionele en militaire middelen van de burgerlijke dictatuur, samen met hun parlementaire rookgordijnen, niet langer volstaan om de samenleving in een staat van evenwicht te houden, ( de multiculturele maatschappij kan niet zonder geweld in evenwicht worden gehouden nvdr) wordt teruggegrepen naar een fascistisch regime. Door haar fascistische agentschap zet het kapitalisme de massa’s van de op hol geslagen kleinburgerij en de troepen van stuurloze en gedemoraliseerde lompenproletariërs in beweging — ontelbare aantallen mensen die allemaal door het financiers-kapitaal in een wanhopige positie terechtgekomen zijn”

Fascisme, wat het is en hoe het te bestrijden / Leon Trotski : Brief aan een Engelse kameraad -15 november 1931

 

En is het niet juist dat wat vandaag gebeurt -het vormen van een alliantie van hogere ,zelfs lager middenklasse samen met het grootkapitaal, een alliantie van zij die de asielinvasie steunen en voorstanders zijn van een multiculturele transnationale samenleving- die huidige fascisering organiseert? Waarbij de ingevoerde exoten als lompenproletariaat dienst doen, met als surplus dat dit specifieke lompenproletariaat- met haar overwegende moslimachtergrond- vanuit hun geloof -een fasciserende tendens in  zich dragen.  Dat zijn vandaag de sociologische groepen die het fascisme als dwangmiddel tegen de bevolking willen inzetten. Om zo  de dictatuur-die vanuit de Europese instituties worden opgelegd  -aan de nationale bevolking op te dringen. Vandaag komt het fascisme niet van zogezegd rechts – een begrip dat zijn betekenis volledig verloren heeft trouwens. (men noemt de VLD en de N-VA rechts maar , maar die partijen zijn juist grote voorstanders van het trasnationalisme en de multiculturele samenleving ) wat in se linkse doelen zijn. En daarom ook dat het fascisme vandaag vanuit links liberale hoek komt. En inderdaad , men mag daar de N-VA bijrekenen, omdat ook zij groepen verenigen die de nationale staat ondermijnen en voorstander zijn van de multiculturele maatschappij, maar vooral omdat de N-VA extreemliberaal is.

En wat misschien paradoxaal zal overkomen bij onze lezers, - ook de PVDA past in dat rijtje van links liberale en pro-fascistische bewegingen, daar waar zij onze maatschappij willen transformeren naar een transnationale en multi-etnische maatschappijmodel. Bijna de gehele politieke elite wil een vorm van dictatuur invoeren die de transformatie van nationale staten naar een multiculturele transnationale staatsvorm mogelijk moet maken  Wie legt er zwijgwetten op, wie spreekt er over een politiek die 'correct' moet zijn, wat op zich het afschaffen van een democratische politiek proces insluit. De fascisten van de politieke elite, linkse Stalinisten en Leninisten die met alle kracht hun ingebeelde maatschappij willen opdringen aan de massa. Dat zijn de  2.0 fascisten  - mijnheer Van Ranst is daar ondanks zijn Orwelliaanse taalgebruik een propagandist van. En het feit dat  Van Ranst de PVDA ( de enige partij in ons land die het moordende Stalinistisch gekkenregime van Noord-Korea als legitiem zien)  als voorbeeld van antifascisten voorstelt ,dat zegt genoeg, dat bewijst-de antifascisten zijn vandaag de ‘echte fascisten. En wij patriotten moeten hen bestrijden, met alle middelen, wij moeten een antifascistische contrarevolutie tegen de huidige elite ontketenen. De verraders van de natie uit de weg ruimen.

 

*Bron/ De Morgen 9/2/16

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter