Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Tuesday, 09 February 2016 18:33

Is de beweging Hart boven Hard gestorven aan een hartinfarct ?

Written by 

 

Dood als een pier, doodgeknuffelt door de PVDA

Op linkse media -en in de pers in het algemeen- doet men dikwijls neerbuigend over het aantal mensen dat bij manifeste van patriottische aard deelnemen aan de demo’s . Het woord marginaal is dan nooit ver weg bij de omschrijving van het aantal deelnemers.

Dat extreemlinks in feite supermarginaal mag genoemd, (ze slagen er niet eens in mensen te mobiliseren –daarom doen ze nu aan geldomhaling via PC  - als een vorm van gemakzuchtig tegenbetogen) maar daar zwijgen de linkse en liberale media het liefst over. Ze juichen integendeel dat fake tegenbetogen via geldomhaling toe, zien deze vorm van liberale gemakzucht zelfs als een geweldige stunt . Ze kloppen zich daarbij graag op de borst voor hun uitzonderlijke inventiviteit en creativiteit. Terwijl de gehele handel alleen maar moet maskeren dat ze geen volk op de been kunnen brengen, dat hun mobilisatiekracht nul is. Links is dan ook alleen maar de loopjongen van het kapitaal, luie loopjongens dan nog, te leeg en te vadsig om op straat te komen. Stel je voor dat hun verwende middenklasse aanhang de dag  waarop een demo is geplant een optreden van een of andere beroepsidioot  zou moeten missen, super-ambetant zou dat zijn, jongens..

Daarom organiseren ze een geld-inzamelactie wanneer ‘rechts’ demonstreert. Als tegenwicht tegen fascisten. Kan men zich een meer infantiele, idiote en stopzinnige laffe manier van maatschappelijk engagement voorstellen. Links is meester in die dingen, hoe stommer en hoe meer kleuterachtig -hoe liever ze het daar hebben. Dat scheelt bij het nadenken over problemen, en hoe die aan te pakken, je doneert gewoon aan een pro-immigratie doel  en daarna kijk je weg van de problemen. De handjes blijven proper, het geweten is gesust. Het ‘zakaat’ betaald aan de moslim-indringers. Die achterlijke domme links-liberale meute denkt zo het Allah-paradijs te verwerven. De linkse jeanettenbond inbegrepen. (zullen die even raar opkijken als ze alleen maar vrouwelijke maagden in de islam-hemel op hun penis mogen zetten) Daar hebben die linkse jeanetten nog niet goed over nagedacht, die denken dan ook alleen maar met hun kont na over maatschappelijke problemen.

 

 

En oké- we gaan niet simpel doen, het is inderdaad slecht gesteld met de aantallen deelnemers die opdagen bij anti-immigratie of pro patriottische evenementen. Daar zij ook allerlei reden voor te bedenken, één daarvan is zeker dat de anti-asielstrijd gekaapt is door een burgerlijke partij ,door het Vlaams Belang. Waardoor deelnemen aan een demo tegen asielanten in feite meedoen aan de permanente verkiezingsstrijd die de burgerij met elkaar voert. Je loopt dan eigenlijk mee in een promo-demo voor een bepaalde partij, je hebt niet de indruk  dat je echt tegen asiel of immigratie vecht of opstapt. Maar dat je integendeel wordt gebruikt als hang-pop voor privé doeleinden- zijnde de carriers van politici- in stand houden. Dat is inderdaad een factor die de anti-asielstrijd verzwakt heeft, spijtig zijn alle actoren rond de anti-asielbeweging schatplichtig aan die ene partij, wat de beweging de facto wervings-dood gemaakt heeft, minstens steriel gemaakt heeft. Het is nu meer een pro-Vlaams-nationalistische bedoening, pro separatistische bedoening- en daar kunnen veel mensen niet in meegaan - of willen er niet in meegaan.

Er is op deze manier geen mogelijkheid om een buitenparlementaire strijd te ontwikkelen, vermits de demo’s dienen als ondersteuning voor het parlementaire systeem zelf. En die strijdvorm (zeker binnen de gedateerde partijvorm van het VB is dat een beperkende strijdvorm) Dat is  werken binnen een oude politiek concept dat misschien wel de interne partijeenheid van het VB versterkt, maar niet een concept voor een meer algemene mobilisatie van de massa. Het is misschien goed voor het VB als partijorganisatie- het is nefast om het doel ( asielstop-remigratie) op de agenda te zetten bij een breed publiek, en er zo een brede massabeweging van te maken. En ik kom op het punt deze stelling te bewijzen –ironisch genoeg  - aan de hand van wat er bij links gebeurt .

Hebben jullie de laatste tijd nog iets gehoord van de beweging ‘Hart boven Hard’ Neen -want het is al een tijd stil rond die beweging, (en dat is ook de reden dat links zich niet meer op straat laat zien- ze zich beperkt tot geld-collectes via hun P.C

Het zit namelijk zo: de beweging “Hart boven Hard” was oorspronkelijk ontstaan binnen “Beweging.net” het vroegere ACW -maar werd al vlug gekaapt door infiltranten van de PVDA- die massaal ( meer dan dat ze actief zijn in het socialistische netwerk ) actief zijn binnen Beweging.net.

Het ging zelf zover dat het de hoofdkwartier van de beweging “Hart boven Hard” vanuit de Haachsesteenweg  in Brussel ( hoofdkwartier Beweging.net ) naar de Lemonnierlaan  (hoofkwartier PVDA) verhuisde. Dat heeft zeker tot felle discussie tussen beide Beweging aanleiding gegeven.

Daarop is de beweging “Hart boven Hard” zo goed als kapotgemaakt , heeft het zijn slagkracht verloren, het was een speelbal van de parlementaire strategie van de PVDA geworden. Hart boven hard is gestorven aan een hartinfarct veroorzaakt door het partijvirus.

De parallel met Pegida Vlaanderen , Vlaams Belang - en de anti – asielstrijd bij ons is daarmee meteen aangetoond. Wanneer je een thema overlaat aan één bepaalde partij, dan wordt die strijd verzwakt omdat een burgerlijke partij maar één doel nastreeft, met name verkiezingen winnen voor haar ambitieuze carrièristen die deze partijen in handen hebben. Nu kan je natuurlijke redeneren ( en veel VB aanhangers zullen dat ongetwijfeld ook doen) dat dit  een goede zaak is, en dat de dood van Hart boven Hard goed is voor de strijd die ze voeren. Maar dat is toch een beetje kortzichtig denken wij( niet dat we de Vlaams nationalisten- die een monopolie proberen te houden inzake de asielkwestie -van kortzichtigheid verdenken natuurlijk wij weten dat in die kringen fel wordt gedebatteerd en nagedacht over dergelijke gewichtige zaken) maar toch.

De verdwijnen van een basisbeweging zoals Hart boven Hard is voor links en de pro-immigratiestrijd niet zo belangrijk, dit omdat de immigratie en asielinvasie door de burgerij wordt georganiseerd. En groepen zoals Hart boven Hard alleen maar ondersteuning geven aan wat de burgerij met het organiseren van de multiculturele samenleving doet. Die linkse basisgroepen zijn niet eens essentieel om de vooruitgang inzake immigratie voort te stuwen. Komt daarbij dat de media een volgende basisgroep met dezelfde doelstellingen als Hart boven Hard direct een forum zal geven, net zoals ze dat nu doet met links haar nieuwe tactiek om geld op te halen naar rato van de afgelegde afstand die anti-asiel manifestanten stappen. En de antifascistische strijd die links beweert te voeren, ze weten dat die nep is, omdat het fascistisch gevaar van henzelf komt, en je de moeite niet moet doen om het fascisme tegen te houden bij groepen die niet eens in staat zijn het te organiseren (als ze dat al zouden willen)

Maar voor de anti-asielbeweging is het juist zeer belangrijk om een breed platform te creëren en te houden, want wij worden door bijna de volledige elite en haar linkse hulptroepen aangevallen en gemarginaliseerd. De pers zwijgt ons steendood en als ze al over ons spreken dan is het in denigrerende termen. Wij kunnen ons niet veroorloven om verdeeldheid toe te laten door het monopolie van de strijd in handen van één groep of partij te leggen. Dat die partij en haar aanverwante groepen en individuen dat ze hautain de beweging mogen en kunnen monopoliseren (omdat de peilingen voor de volgende verkiezingen gunstig zijn bijvoorbeeld) is een grove misrekening voor de anti-immigratie beweging als geheel, sommige actoren weten dit ook -maar doen uit opportunisme aan dit afbraakmodel mee.

De anti-asielstrijd is niet een strijd die morgen voorbij is, het is een strijd die ook alsmaar moeilijker wordt, niet gemakkelijker - zoals sommigen hopen en denken (omdat ze ervan uitgaan dat de massa spontaan zal reageren) en zo het tij zal keren. Waarom denkt u dat het regime zich militair en ideologisch aan het fasciseren is?

Wij kunnen ons geen grapjes zoals bij Hart boven Hard permitteren, waar een politieke partij uit eigenbelang de basisbewegingen uitsluit en zo de beweging krachteloos maakt. Zij die het anders vertellen, zij dwalen, en zij dwalen uit eigenbelang -zijn zo objectieve bondgenoten van het regime en van links.

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter