Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday16 January 2019

Saturday, 27 February 2016 12:09

Animal Rights sluit rechtse mensen van deelname activiteiten uit

Written by 

 

 

 

 

Vandaag manifesteren activisten van Animal Rights in Langemark om er de sluiting van de aldaar gevestigde nertskwekerij te eisen . Tot daar geen probleem : waar het echter mis gaat dat is dat Animal Rights helemaal niet gewonnen schijnt te zijn voor de human rights van een deel van de bevolking. O, natuurlijk , de animal activisten zijn uiteraard  ‘hevige’ voorstanders van de  universele human rights van vluchtelingen  en vreemdelingen - daar kan in hoofde van de woordvoerster Nadine Lucas niet aan worden getwijfeld.  Stel je voor zeg. Het zou onmenselijk zijn om illegalen niet dezelfde rechten te geven   als de eigen bevolking, ja toch, logisch toch. Zijn wij niet allemaal breeddenkende -verdraagzame - progressieven mensen onder elkaar? De dierenrechtenactivisten zouden zelfs mensenrechten aan dieren verlenen als het even kon. Zo progressief zijn die.

Maar, zoals veelal het geval is bij liberaal- linkse activisten - is  openstaan voor de democratische mening  (en rechten) van andersdenkenden niet hun sterkste kant . Zo kan het gebeuren dat  een anti-immigratieactiviste die vandaag aan de manifestatie tegen de nertskwekerij  wou deelnemen  een leuke brief van Animal Rights woordvoersters Nadine Lucas in de bus kreeg. Daarin word koudweg  gesteld dat  ‘rechtse mensen’ (is dat een besmettelijke ziekte dan-  iets waardoor je iemand  tot paria mag uitroepen.) niet welkom zijn op hun demo vandaag. .

 

Is dat niet super verdraagzaam mensen, is dat niet  een houding  die aantoont  hoe zogezegde verdraagzame organisaties het begrip ‘diversiteit’  invullen. Het betekend gewoon het  uitsluitend aanvaarden van  meningen die matchen met de eigen bekrompen  mening, dat is dus geen diversiteitsgedrag maar een uiting van mono cultureel fascisme . Het is een super-enge visie op mens en maatschappij dat die dierenrechtenactivisten er op nahouden. Meer een streven naar communistisch Animal Farm dan naar Animal Rights

De ‘rechtse’ mensen wordt verder in de brief verweten dat ze mensen op basis van hun afkomst en cultuur indelen -en beoordelen . En dat kan niet volgens de superintelligente briefschrijfster van Animal Rights. Alle mensen zijn volgens de briefschrijfster broeders en zusters in de liefde, alle culturen zijn gelijk.

Maar wij zouden daarbij toch de volgende bedenking willen voorleggen (en uiteraard zal zij en haar kortzichtige aanhang dit als een fascistoïde opmerking/bedenking wegzetten)

Maar hoe zou het komen dat in een slachthuis in Frankrijk er op zo’n wrede manier wordt omgesprongen met dieren, al eens nagedacht over het feit dat dit niet  toevallig zou kunnen zijn. Maar het integendeel zou voortspruiten uit de culturele benadering van dieren en dierenleed  door de arbeiders van dat bedrijft. En dat door het feit dat de meerderheid van de arbeiders in dat bedrijf uit ingevoerde moslimmannen bestaat - er op deze manier met dieren wordt omgegaan.  Voor hen is on-verdooft slachten immers een normale zaak,zelfs een morele /religieuze plicht dat te doen, de rest is haram.

En dus is mijn punt, is het niet een feit dat omgaan met dieren als een uiting van culture diversiteit moet worden gezien en  dat diversiteit ( volgens jullie brief  ) moet worden aanvaard als een realiteit.  Dat de methoden die in sommige slachthuizen  wordt gebruikt eigen is aan de multiculturele samenleving die jullie organisatie zegt voor te staan. Dat zaken zoals dierenleed in een multiculturele context moeten worden geplaatst en niet in een westers morele context mogen worden gezien in een ‘diverse’ samenleving.

Mevrouw Lucas : u beseft waarschijnlijk zelf de draagwijdte niet van het feit dat u  mensen die anti-multicultureel denken uitsluit van deelname aan jullie demo vandaag - en van het feit dat jullie zo meestappen in het extreemlinks denken van zij die voor culturele diversiteit pleiten.

Want als jullie de eigen redenering volgen ( en mocht u de consequenties van uw redenering ten volle beseffen) dan moet u ritueel slachten als een vorm van multiculturaliteit aanvaarden, aanvaarden dat niet iedereen onze normen en waarden mag opgelegd worden. Dat het opleggen van onze normen en waarden als een vorm van racisme en onverdraagzaamheid zou kunnen gepercipieerd  worden  bij onze gekleurde medemensen.

Maar als u deze multiculturele verplichtingen en normen niet wil aanvaarden, wanneer u met andere woorden zich onverdraagzaam opstelt tegenover andere culturen ( jullie zijn toch tegen ritueel slachten?) dan bent u niet anders dan de ‘rechtse’ mensen die u vandaag uitsluit. Tijd dus om een nieuwe brief naar die rechtse mensen te sturen, een verontschuldigingsbrief . Doet u dat niet ( en u zal dat niet doen) stop dan met emmeren over dierenleed. Want gaan de culturele rechten van minderheden niet boven dierenrechten. In uw brief suggereert u anders van wel.

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter