Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Monday23 October 2017

Sunday, 31 May 2009 20:26

Brusselse Vlamingen, laat u niet misleiden!

Written by 

FDF-voorzitter Olivier Maingain heeft nog eens van zich laten horen met zijn voorstel de Vlaamse vertegenwoordiging in Brussel terug te schroeven (op dit moment 17 van de 89 zetels) aangezien er "binnen tien jaar nog maar 5 procent Vlamingen in Brussel" zullen zijn. Hij verdedigt dit voorstel als volgt:

"Het is tijd om een Brussels model uit te bouwen met een politieke vertegenwoordiging die beantwoordt aan de sociologische realiteit."

Het Vlaams Belang sprong er stande pede op om nog maar eens op te roepen deze "doelbewuste Franstalige strategie" (Bron) te blokkeren en tegelijk de "sociologische realiteit" op federaal niveau (waar Franstaligen op dit moment in de meerderheid zijn) wél door te voeren.

Het N-SA kan het dan niet laten als reactie op deze komedie nog wat andere cijfers op te vissen. Volgens een studie uit 2007 door socioloog Jan Hertogen (Bron) is de samenstelling Vlaams-Franstalig-Allochtoon in Brussel op dit moment 7%-36%-57%. Op vlak van verkozenen in de gemeenteraden zet zich dit door in de verhouding 11%-63%-26%. In de parlementen zet deze verhouding zich inderdaad niet proportioneel door, maar er is ook een ondervertegenwoordiging voor die derde factor in Brussel zo te zien! Wil Maingain consequent blijven, wordt het dan niet tijd ook daar iets aan te doen?

 

Voor het N-SA is de situatie dan ook duidelijk. Wij kunnen dit circus rond de "sociologische realiteit" in de verhoudingen Vlaams-Frans in de Rand niet anders zien dan een doelbewuste internationalistische strategie van de kapitalistische zakkenvullers om verwarring te zaaien. Ja, voor het N-SA is Brussel van oorsprong een Bourgondisch-Vlaamse stad; en neen, het N-SA wil Brussel niet loslaten. Het N-SA laat zich echter niet door de internationalistische strategie van Divide et Impera misleiden door zich hierop blind te staren of - zoals de neoliberale helden-op-sokken van het overbekende Warandemanifest stellen - Brussel een gedeeld Europees-Vlaams statuut te geven bij de nakende Vlaamse 'onafhankelijkheid'. Met zo'n gedeeld statuut wil de elite van de Vlaamse beweging in collaboratie met de eurocraten de bevolking laten kiezen tussen een Vlaams paspoort (en dus Vlaamse sociale zekerheid) en een Europees paspoort (en dus - verondersteld - geen of nauwelijks sociale zekerheid). Het enige gevolg van zo'n dubbel statuut zal zijn dat de Brusselse allochtonen inderdaad massaal 'Vlaming' zullen willen worden om van ons gesyndicaliseerde hangmatsocialisme te kunnen genieten! Als ze daar dan een paar woordjes Nederlands voor moeten leren, dan zullen ze er zeker niet moelijk over doen (een paar woordjes Frans lukte hen immers ook wel). De druk op dit sociale stelsel neemt toe en voor je het weet staan de 'Vlaamse' neoliberalen op de eerste rij om dit dan veel te duur geworden stelsel af te schaffen. Op de kap van de échte Vlaamse bevolking zelf natuurlijk: de zwoegende arbeidersklasse en de beroofde middenklasse.

De kapitalistische (inderdaad, overwegend Franstalige) elite die verder nog in Brussel achterblijft zal ondertussen zonder enig probleem voor het Europees paspoort kiezen en daarmee de weg open hebben gesteld voor gelobby bij hun Europese elitevertegenwoordigers ('volksvertegenwoordigers' zou hier niet passen). Deze vertegenwoordigers zullen dan de voordelen voor deze Europese identiteit verder uitbouwen, zodat deze elite zich zeker niet meer landgebonden moet voelen (laat staan taalgebonden) in de Europese hoofdstad Brussel. Zeg dan maar definitief vaarwel tegen Brussel als Vlaamse stad!

In de plaats staat het N-SA als enig realistisch alternatief voor een frontvorming van de volkseigen krachten in en rondom Brussel. Enkel zo laten wij deze stad niet los! Het is niet voor niets dat het N-SA de enige beweging in Vlaanderen is met contacten met het Waals-Brussels Nation. De anti-Franse strijd in het licht van een nu al overgrote meerderheid allochtonen is voor ons niet meer dan misleiding: wat ooit een sociale strijd was, is nu tot niet meer dan bezigheidstherapie verworden. Nu meer dan ooit is het tijd voor te streven naar nieuwe samenlevingsvormen die voorbij de geconstrueerde conflicten tussen Vlaams en Waals-Brussels kijken! Hiervoor moet niet alleen voorbij de taalstrijd gekeken worden, maar ook voorbij die van het federale conflictmodel dat ons in het voordeel van de Europese internationalisten artificieel bezig houdt met een onderlinge strijd!

Het is daarom dat het N-SA ernaar streeft de échte sociologische realiteit te onderkennen, en hierin samen met revolutionaire Franstalige volkseigen krachten te staan. Wij willen zowel af van het federalistische conflictmodel (waar zowel het FDF als het Vlaams Belang alleen maar profijt van hebben) alsook de Europese internationale dievenbende!

Het is ook daarom dat het N-SA deze verkiezingen de Vlamingen elders oproept niet te stemmen, als er geen revolutionair alternatief opkomt. Voor de Brusselse Vlaming ligt de situatie echter anders: wij beschouwen Nation als broeders in de revolutionaire strijd tegen het internationalisme van zowel het kapitalisme als de multikul. Daarom roept het N-SA alle Brusselse Vlamingen op om op 7 juni te stemmen voor Nation. Het Vlaams Belang heeft bewezen enkel mee te willen lopen in het spelletje van de eurocraten, door zijn fixatie op de Franstalige als grote boosdoener. Er moet dan ook een duidelijke proteststem tegen deze gang van zaken komen! Het N-SA is overtuigd van de bekwaamheid en oprechtheid van onze kameraden in dezen.

Vlamingen, stem consequent revolutionair! Dat betekent consequent niet stemmen als er geen revolutionaire lijst opkomt, maar dat betekent evengoed consequent wél stemmen (en oproepen tot stemmen) als deze zich toch presenteert, ongeacht of ze nu Frans- dan wel Nederlandstalig is!

Door frontvorming van alle volkseigen krachten naar de nationale en sociale revolutie!


N-SA Coördinatie

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter